Pipetler | Mikropipetler | Laboratuvarlar için Rainin Pipetleri

Pipetler

Yaşam Bilimleri Araştırmaları İçin Hassas Laboratuvar Pipetleri

Pipet, belirli hacimlerde sıvıları çekmek (aspire etmek) ve dağıtmak için tasarlanmış bir ölçüm aracıdır. Pipetler dünya genelinde en iyi akademik, biyoteknoloji ve ilaç yaşam bilimleri araştırma laboratuvarlarında kullanılmaktadır. Rainin, tek kanallı, çok kanallı ve özel pipetleri içeren geniş bir ergonomik mikropipet ve pipet yelpazesi sunar.

Teklif Çağrısı

Uzman Servis– Pipetleme İhtiyaçlarınıza Göre Uyarlanır

METTLER TOLEDO, doğru pipetleme tekniklerinden önleyici bakım, kalibrasyon ve ekipman onarımına kadar, pipetlerinizi kullanım ömrü boyunca destekler ve servis hizmeti verir.

Maksimum Çalışma Süresi
Destek & Tamir
Performans
Bakım & Optimizasyon
Standartlara Uyum
Kalibrasyon & Kalite
Uzmanlık
Eğitim & Danışmanlık

FAQs

Pipet nedir?

Pipetler; akademik, biyoteknolojik, farmasötik vb. laboratuvarlarda hassas miktarlarda sıvıları bir kaptan diğerine aktarmak için yaygın şekilde kullanılan el tipi araçlardır.

Pipetler, çok basit dereceli cam tüplerden, pipet uçlarıyla birlikte sıvıyı bir mikrolitrenin küçük bir kısmı kadar küçük artışlarla aspire etme ve dağıtma yeteneğine sahip sofistike hassas aletlere kadar çeşitlilik gösterir.

Tüm dünyada yaşam bilimi laboratuvarlarında en yaygın kullanılan pipet, tek kanallı hava değiştirme pipetleridir. Rainin pipetleri hem manuel hem de elektronik modellerde mevcuttur ve tek kanallı, çok kanallı ve çok kanallı ayarlanabilir ara parçalı pipetler olarak mevcuttur.

Pipetler
Pipet nedir?

Pipet nasıl çalışır?

Pipet çeşitleri iki türdür: Pozitif yer değiştirmeli ve hava pipetleri. Pozitif yer değiştirmeli pipetler yüksek viskoziteli numuneler (örneğin, gliserin) veya yüksek buhar basıncına sahip numuneler (örneğin, alkol gibi uçucu maddeler) için yaygın şekilde kullanılırken, hava ile yer değiştirmeli pipetler laboratuvar uygulamalarının büyük bölümünde kullanılabilir.

Modern pipetler piston stroku ilkesiyle çalışır. Sıvı, pipetin tutma yerindeki piston-silindir sistemiyle ölçülür. Pistona bastırılıp ardından yavaşça bırakıldığında pistonun hareketi pipet ucunda bir vakum oluşturur ve bu şekilde sıvı yukarı, ucun içine çekilir; bu işleme çekme (aspirasyon) denir.

Pipetteki piston, sıvı numuneden epey uzakta olduğundan, piston ile sıvı arasında oluşan hava yastığı, sıvının türüne bağlı olarak bu işlemin doğruluğunu çeşitli şekillerde etkileyebilir. Ucu sıvıyla dolu olan pistona basıldığında sıvı uçtan dışarı dökülür; bu işleme de dağıtım denir.

Pozitif yer değiştirmeli pipetler benzer bir prensipte çalışır, ancak pozitif yer değiştirme sisteminin ucu kendi pistonunu içerir ve bu nedenle piston (yani ucun bir parçası) ile sıvı yüzeyi arasında minimum bir hava yastığı vardır.

Pipetler
Pipet nasıl çalışır?

Mikropipet nedir?

Mikropipetler, 1 μL ila 1000 μL hacim aralığında sıvı solüsyonları ölçebilen ve dağıtabilen pipetlerdir. Genellikle, çözeltilerin doğru şekilde ölçülmesi ve dağıtılmasının gerektiği yaşam bilimleriyle ilgili araştırmalarda kullanılırlar.

Pipetleme doğruluğu ve hassasiyeti nedir?

Pipetleme doğruluğu, bir pipetin hacim ayarında belirtilen hacmi sağlayabilme özelliğidir. Başka bir deyişle, ölçümün gerçek değere uygun olması sistemde yer alan elemanların karşılıklı etkileşimine bağlıdır.

Pipetleme hassasiyeti, bir pipetin aynı ölçüdeki sıvı hacimlerini tutarlı bir şekilde birden çok noktaya dağıtabilme özelliğidir. Bir pipet her seferinde hassas şekilde aynı hacmi dağıtıyor ancak doğru hacimde sıvı dağıtmıyor olabilir. Doğru ve hassas bir pipet, her dağıtımda istenen hacmi dağıtır.

Pipet, pipet ucu ve pipet kullanıcısı 3’lü bir sistem meydana getirir. Araştırmayı yürütmek üzere pipeti kullanan pipet kullanıcısının sonuçların doğruluğuna etkisi yüksek düzeydedir. Bu nedenle, çalışanların pipet kullanımı konusunda eğitim almış olması önemlidir. Pipetleme doğruluğunu büyük ölçüde iyileştirecek etkili ancak kolay teknikler vardır. Rainin Pipetleme Tekniği posteri bu konuda iyi bir özet sunar. Rainin, bunun yanında, pipet kullanmanın doğru yolunu öğrenmeye yardımcı olmak üzere Good Pipetting Practice adlı online semineri sunuyor.

Bir pipeti nereden alabilirim?

Rainin, sonuçlarınızın doğruluğunu korumasını sağlamak üzere ister manuel ister elektronik olsun çok çeşitli tek kanallı, çok kanallı ya da yüksek verimli pipetleme cihazlarını ve bunun yanında kalibrasyon hizmetlerini sunar. Rainin pipetleri, tüm dünyada satın alınabilir. Bir pipet satın almak ister misiniz? Bu sayfanın en üstünden bir fiyat teklifi isteyin.

Pipetler
Bir pipeti nereden alabilirim?

Bilimde kullanılan pipet nedir?

Mikrolitreden mililitreye değişen aralıkta, ölçülen çözelti miktarını bir yerden diğerine taşımak için tasarlanmış hassas bir araç olarak pipet kullanılır. Pipetler, yaşam bilimleri araştırmaları, kimyasal testler, petrol ve gıda üretimiyle ilgili laboratuvarlar da dahil olmak üzere dünya çapında laboratuvarlar tarafından kullanılmaktadır. Temel olarak, biyolojik test gerektiren herhangi bir sektörde kullanılırlar.