Linijski kemijski analizatori vode

Linijski kemijski analizatori vode

Pouzdan, linijski nadzor čistih i izrazito čistih voda

Ovi kemijski analizatori vode namijenjeni su brzim i pouzdanim mjerenjima na mreži u čistim i izrazito čistim vodama. Kao analizatori vode iz elektrane podržavaju nadzor korozije i sprječavanje stvaranja kamenca na turbinama i kotlovima. U proizvodnji poluvodiča, u vodama ovi analizatori pomažu u povećanju kapaciteta i produktivnosti pločica.

Zahtjev za ponudu
+385 1 29 58 131
Nazovi servis
Vrijeme u radu
Podrška i popravak
Performanse
Održavanje i optimizacija
Stručnost
Obuka i savjetovanje

FAQs

Kako kemijski analizatori vode pomažu u sprječavanju korozije i taloženja kamenca?

Kemijski analizatori vode uzimaju automatske, linijske uzorke vode u kritičnim točkama u kojima kontaminanti mogu oštetiti opremu ključnu za proizvodnju i produljiti prekide rada. Ovi analizatori neprekidno provjeravaju je li kvaliteta vode unutar zadanih raspona ili upozoravaju rukovatelje da poduzmu prikladne mjere u slučaju odstupanja od zadanog raspona kako bi se izbjegla šteta. 

Gdje bi trebalo smjestiti kemijski analizator vode za idealnu zaštitu od korozije?

Kemijski analizatori vode trebaju se ugraditi tako da nadziru mjesta u kojima je ugrožena isporuka nekontaminirane, čiste vode. Ovi kemijski analizatori vode posebno su važni na mjestima koja uključuju nadziranje DI smole u koracima pripreme i poboljšanja ciklusa vode. U elektranama oni djeluju kao analizatori vode elektrane ili kemijski analizatori ciklusa elektrane kako bi nadzirali ciklus voda-para u točkama ulaza vode ili pare u kotao i turbinu.

Koje su najvažnije značajke kemijskog analizatora vode?

Najznačajnija značajka kemijskog analizatora vode je mogućnost pružanja pouzdanog, linijskog nadzora na razini traga s automatskom funkcijom, poput kalibracije, koja zahtijeva minimalnu intervenciju rukovatelja. 

Osim toga, ovisno o vašim specifičnim zahtjevima, postoje i drugi važni čimbenici, od mogućnosti postavljanja u malom prostoru do sposobnosti višestrukih mjerenja istim analizatorom. Kemijski analizatori vode trebaju biti prilagodljivi kako bi udovoljili vašim potrebama primjene.