Analizator klorida | Analizator sulfata

Analizator klorida i sulfata

Detekcija klorida i sulfata na razini ppb za kemiju ciklusa

Analizatori klorida i sulfata mrežni su uređaji dizajnirani za kontinuirani nadzor razine ppb klorida i sulfata u sustavu za vodu. METTLER TOLEDO 3000CS kombinirani je analizator klorida i sulfata koji koristi tehnologiju mikrofluidne kapilarne elektroforeze za nadzor i brzo otkrivanje onečišćenja radi poduzimanja korektivnih mjera. Ovaj zajednički analizator klorida i sulfata dizajniran je za mrežno mjerenje kemijskog ciklusa i vode.

Filtar:Očisti sve

Usporedba

+385 1 29 58 131
Nazovi servis
Vrijeme u radu
Podrška i popravak
Performanse
Održavanje i optimizacija
Stručnost
Obuka i savjetovanje

FAQs

Što je analizator klorida i sulfata?

Analizator klorida i sulfata mrežni je uređaj za automatizirani nadzor klorida i sulfata na ppb razini u vodenom toku. Analizator klorida i sulfata 3000CS dizajniran je za kemijske cikluse u elektranama i mjerenje vode, a koristi tehnologiju mikrofluidne kapilarne elektroforeze.

Što je to mikrofluidna kapilarna elektroforeza?

Mikrofluidna kapilarna elektroforeza rabi napon za razdvajanje iona u kapilari. Ioni se kapilarom kreću različitom brzinom, sukladno omjeru veličine i naboja, što dovodi do razdvajanja iona. Ovo je tehnologija koja omogućuje analizatoru klorida i sulfata tvrtke METTLER TOLEDO da omogući mjerenja i klorida i sulfata na ppb razini.

Kako se mikrofluidna kapilarna elektroforeza rabi za analizu klorida i sulfata?

Uložak za mikrofluidnu kapilarnu elektroforezu rabi se u analizatoru klorida i sulfata za razdvajanje iona u uzorku vode, što dovodi do stvaranja koncentriranih klastera iona klorida i sulfata koji putuju kroz kapilaru. Koncentracija ovih iona mjeri se u ppb pomoću ćelije za vodljivost na ulošku, a zatim prikazuje na analizatoru klorida i sulfata.

Kako ioni klorida i sulfata utječu na opremu elektrane?

Kloridi i sulfati najkorozivniji su onečišćivači u vodi u elektranama. Uzrokuju koroziju, točkasto korodiranje, nagrizanje, smanjenu učinkovitost uslijed nataloženih produkata i koroziju ispod nataloženih produkata. Sve to oštećuje skupu opremu elektrane kao što su turbine i kotlovi te rezultira nepredviđenim prekidima rada radi održavanja i popravaka. Kada koristi analizator klorida i sulfata za nadzor ovih korozivnih onečišćenja, analizator klorida može otkriti rane tragove korozivnih iona kako bi se smanjila šteta na opremi elektrane.

Što su to ioni klorida? Kako ioni klorida dospijevaju u vodu?

Ion klorida sastavni je dio brojnih soli kao što je NaCl. Soli se obično nalaze u prirodi i lako su topljive u vodi, što uzrokuje zagađenje kloridom. Analizatori klorida tvrtke METTLER TOLEDO često nadziru razine klorida u vodenom toku kako bi se osiguralo da nema korozije ili oštećenja na strojevima.

Što su to ioni sulfata? Kako ioni sulfata dospijevaju u vodu?

Ion sulfata sastavni je dio brojnih soli kao što je Na2SO4. Soli se obično nalaze u prirodi i lako su topljive u vodi, što uzrokuje zagađenje sulfatom. U elektranama ioni sulfata mogu dospjeti u vodu i uslijed prodiranja sulfonirane smole. Analizatori sulfata tvrtke METTLER TOLEDO mrežni su uređaji koji se koriste za automatizirani nadzor ppb razine sulfata u vodenom toku kako bi upozorio korisnike na potencijalnu koroziju ili oštećenje.

Kako se kontroliraju kloridi i sulfati u elektranama?

Pravilnom obradom vode kvaliteta vode koja se dovodi u ciklus vode/pare može se kontrolirati kako bi se osiguralo da sadrži niske razine klorida i sulfata. Ako analizator klorida i sulfata pronađe više klorida i sulfata u ciklusu vode/pare od propisanog, mogu se iščistiti odmuljivanjem kotla i uvođenjem svježe obrađene vode u ciklus.

Gdje se u elektrani nadziru sulfati i kloridi?

Najvažnija mjerna točka za kloride i sulfate u ciklusu vode/pare jest na ulazu turbine. Time se osigurava ulazak samo prihvatljivih razina klorida i sulfata s parom u turbinu, najskuplju temeljnu opremu elektrane. Druga je važna mjerna točka iza sredstva za poliranje kondenzata, koja omogućuje nadziranje razgradnje sulfonirane smole. Također je bitno upotrijebiti analizator klorida i sulfata koji će nadzirati ove ione prije kotla, kako bi se osiguralo da kotao nije oštećen. Time se također pruža mogućnost uklanjanja klorida i sulfata iz ciklusa vode/pare odmuljivanjem kotla, u slučaju otkrivanja visokih razina iona na ulazu kotla.

Niske razine klorida i sulfata u vodi osiguravaju se nadziranjem nakon svih faza obrade, a prije slanja vode u spremnik koji napaja ciklus vode/pare.

Postoje li smjernice o najvećim dopuštenim vrijednostima klorida i sulfata?

Mjerodavna nadzorna tijela i istraživačke organizacije kao što su EPRI (SAD), IAPWS (na svjetskoj razini) i TPRI (Kina) propisuju prihvatljive granične vrijednosti u svojim smjernicama za rad elektrana. Proizvođači turbina također propisuju prihvatljive granične vrijednosti u svojim jamstvima za osiguranje optimalne učinkovitosti turbine i regulaciju korozije. Svi analizatori klorida i sulfata tvrtke METTLER TOLEDO usklađeni su s ovim regulatornim zahtjevima.

Koje su prihvatljive granične vrijednosti tih iona?

Prihvatljive su granične vrijednosti za klorid i za sulfat po 2 ili 3 ppb u vodi i ciklusu vode/pare.

Mjeri li vodljivost razinu sulfata i klorida?

Ne, vodljivost predstavlja kumulativno mjerenje svih onečišćenja u vodi i ne može razlikovati štetna onečišćenja poput klorida i sulfata i benigne komponente kao što je ugljični dioksid. Ne omogućuje mjerenje ppb razine klorida i sulfata.

Postoji li idealan način za nadziranje klorida i sulfata?

Da. Kloride i sulfate treba mjeriti izravno na ključnim mjernim mjestima u elektranama pomoću analizatora klorida i sulfata. Treba mjeriti ppb razinu svakog iona, a ne svih onečišćivača u vodi kumulativno. 

Uzimanje uzoraka za provođenje analize u laboratoriju dovodi do kašnjenja mjerenja, što može dovesti do oštećenja opreme elektrane. Pri takvom načinu mjerenja postoji i opasnost od onečišćenja prilikom uzimanja i transporta uzoraka, što dovodi do lažno pozitivnih rezultata i nepotrebnih radnji održavanja i duljih zastoja u radu elektrane.

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.