Senzori za otopljeni kisik, ugljični dioksid i ozon
 
Izbornik
senzori za otopljeni kisik, ugljični dioksid (CO2), senzori i sonde za ozon

Senzori za otopljeni kisik, ugljični dioksid i ozon

Visokoučinkovite linijske sonde za točna mjerenja

Najčešća pitanja povezana s otopljenim kisikom, otopljenim ugljičnim dioksidom i otopljenim ozonom

Što je otopljeni kisik (O2)?Otopljeni kisik razina je slobodnog kisika koji nije dio kemijskog spoja s drugim elementom, a prisutan je u vodi ili d...

Što je otopljeni kisik (O2)?

Otopljeni kisik razina je slobodnog kisika koji nije dio kemijskog spoja s drugim elementom, a prisutan je u vodi ili drugoj tekućini.

Zašto se mjeri razina otopljenog kisika?

Odgovarajuće razine kisika važne su mnogim procesima u okviru biotehnologije, farmaceutskog razvoja, industrije hrane i pića, kemijske proizvodnje te u obradi i primarnoj obradi vode. Linijsko mjerenje za nadzor otopljenog kisika ključno je za optimizaciju prinosa i kvalitetu proizvoda, smanjenje troškova i osiguravanje sigurnosti procesa.

Što je mjerač otopljenog kisika?

Mjerač otopljenog kisika tvrtke METTLER TOLEDO neprekidno i u stvarnom vremenu mjeri razinu otopljenog kisika u vodi ili drugoj tekućini. Ovisno o vrsti primjene i industriji, koncentracija otopljenog kisika izražava se relativnim brojem kao što su postotak zasićenja, postotak obujma, postotak otopljenog kisika, ppm ili apsolutnim brojem kao što je mg/L ili mmol/L. Senzori za otopljeni kisik (O2) s najsuvremenijom optičkom tehnologijom spoj su preciznog mjerenja do razina u tragovima i lakoće održavanja.

Kako mjerač otopljenog kisika funkcionira?

Tvrtka METTLER TOLEDO u ponudi ima dvije različite vrste senzora za kisik: amperometrijski i optički.

Amperometrijski: Senzor za otopljeni kisik odvaja uzorak od elektrokemijskog članka unutar senzora s pomoću membrane propusne za plinove. Kisik difundira kroz membranu i izravno je proporcionalan s parcijalnim tlakom kisika u tekućini izvan senzora. U katodi i anodi unutar sonde dolazi do polarizacije i stvara se napon kako bi se omogućila elektrokemijska reakcija kisika. Na katodi dolazi do redukcije kisika, dok se na anodi odvija proces oksidacije pri čemu nastaje niska struja koja je izravno proporcionalna količini kisika u okviru kemijske reakcije. Također, s pomoću razine temperature senzor za otopljeni kisik pretvara signal parcijalnog tlaka kisika u vrijednost koncentracije otopljenog kisika tako da kompenzira promjenjivu topljivost kisika temperaturom.

Optički: Sonde za otopljeni kisik koje za mjerenje upotrebljavaju optičku tehnologiju sadrže sloj osjetljiv na kisik sa sposobnošću fluorescencije. Taj sloj apsorbira svjetlost koju emitira svjetleća dioda unutar senzora, a svjetlost se otpušta u obliku fluorescencije. Količina fluorescencije ovisi o razini kisika u mediju uzorka.

Na koji se način provodi kalibracija senzora za otopljeni kisik?

Svaki mjerač otopljenog kisika ima svoj pripadajući nagib i nultu točku. Obje se vrijednosti mogu mijenjati. Da bi se zajamčila visoka mjerna preciznost senzora za otopljeni kisik, kalibraciju je potrebno provesti nakon svake zamjene jednog ili više rezervnih dijelova senzora. Kalibraciju senzora za otopljeni kisik moguće je provesti putem kalibracije u jednoj ili dvije točke. Prilikom kalibracije u jednoj točki uobičajen medij za kalibraciju je zrak, dok se za kalibraciju u dvije točke mora upotrijebiti i plin s 0 % kisika, a obično je to čisti dušik.

Što je otopljeni ugljični dioksid (CO2)?

Otopljeni ugljični dioksid količina je CO2 prisutna u vodi ili drugoj tekućini.

Ugljični dioksid obično se javlja u obliku plina. Stoga linijsko mjerenje ugljičnog dioksida u okviru procesa podrazumijeva mjerenje tlaka ugljičnog dioksida u plinu ili tekućini u kojoj se otapa.

Na koji se način mjeri otopljeni ugljični dioksid (CO2)?

Otopljeni ugljični dioksid mjeri se s pomoću senzora za otopljeni ugljični dioksid.

Ovisno o vrsti primjene i industriji, udio otopljenog ugljičnog dioksida (CO2) izražava se različitim jedinicama.

Što je senzor za otopljeni ugljični dioksid (CO2)?

Senzor za otopljeni ugljični dioksid analitički je senzor koji mjeri razinu otopljenog ugljičnog dioksida. Sonde za otopljeni ugljični dioksid (CO2) tvrtke METTLER TOLEDO jamče precizne podatke u stvarnom vremenu koji omogućuju bolje razumijevanje ključnih procesa u okviru fermentacije i stanične kulture. Na temelju podataka dobivenih mjerenjem s pomoću senzora za otopljeni ugljični dioksid (CO2) pruža se uvid u stanični metabolizam i ostale promjene u okviru bioreaktora.

Kako senzor za otopljeni ugljični dioksid (CO2) funkcionira?

Sonda za otopljeni ugljični dioksid (CO2) tvrtke METTLER TOLEDO omogućuje linijsko mjerenje čime se dobivaju vrijednosti ugljičnog dioksida (CO2) u stvarnom vremenu na temelju tehnologije koja se zasniva na Severinghausovu načelu, a u okviru koje se upotrebljava korelacija između razine otopljenog ugljičnog dioksida i pH vrijednosti tekućine. Senzorska elektroda poboljšana je pH elektroda koju od mjernog medija odvaja membrana s elektrolitima propusna za kisik. Ugljični dioksid (CO2) difundira kroz membranu u unutrašnjost elektrolita senzora za otopljeni ugljični dioksid gdje se izjednačava s ionima biokarbonata pri čemu se mijenja pH vrijednost. Relativna promjena pH vrijednosti elektrolita tada se mjeri s pomoću poboljšane pH elektrode u korelaciji s razinom ugljičnog dioksida (CO2).

Na koji se način provodi kalibracija senzora za otopljeni ugljični dioksid (CO2)?

Postupak kalibracije sonde za otopljeni ugljični dioksid (CO2) sastoji se od dva koraka. Prvi je korak kalibracija pH elektrode u pH puferima bez kućišta membrane. Tijekom tog koraka provodi se kalibracija nagiba i nulte točke pH elektrode. Drugi korak kalibracije senzora za otopljeni ugljični dioksid (CO2) potrebno je provesti nakon sterilizacije, a naziva se kalibracija procesa. U drugom koraku kalibracije ispravlja se manje odstupanje pH elektrode nakon sterilizacije.

Što je otopljeni ozon?

Ozon je snažan oksidirajući plin koji se ubrizgava u vodu ili se proizvodi u vodi s pomoću elektrolitskog generatora. Ovisno o temperaturi i pH vrijednosti vode otopljeni ozon vrlo se brzo vraća u stanje bezopasnoga kisika, stoga se tijekom postupka mora pomno generirati i mjeriti.

Na koji se način mjeri otopljeni ozon?

Otopljeni ozon mjeri se s pomoću senzora za otopljeni ozon.

Što je senzor za otopljeni ozon?

Senzor za otopljeni ozon analitički je senzor koji mjeri razinu otopljenog ozona.

Kako senzor za otopljeni ozon funkcionira?

Sonda za otopljeni ozon odvaja uzorak od elektrokemijskog članka unutar sonde s pomoću membrane propusne za plinove. Ozon difundira kroz membranu i izravno je proporcionalan s parcijalnim tlakom ozona u izvan senzora za otopljeni ozon. U katodi (elektrodi s koje konvencionalna struja izlazi iz polariziranog električnog uređaja) i anodi (elektrodi s koje konvencionalna struja ulazi u polarizirani električni uređaj) unutar sonde dolazi do polarizacije i stvara se napon kako bi se omogućila elektrokemijska reakcija ozona. Na katodi dolazi do redukcije ozona, dok se na anodi odvija proces oksidacije pri čemu nastaje niska struja koja je izravno proporcionalna količini ozona u okviru kemijske reakcije. Oko katode se nalazi zaštitna elektroda. Također, s pomoću razine temperature senzor za otopljeni ozon pretvara signal parcijalnog tlaka ozona u vrijednost koncentracije otopljenog ozona tako da kompenzira promjenjivu topljivost ozona temperaturom.

Na koji se način provodi kalibracija senzora za otopljeni ozon?

Prilikom kalibracije senzora za otopljeni ozon izračunavaju se nove kalibracijske konstante za senzor (nulta struja i nagib). Stoga je na senzoru za otopljeni ozon potrebno provesti postupak kalibracije nulte struje i postupak kalibracije nagiba tijekom procesa.

Kod većine primjena upotrebljava se zrak ili voda koja ne sadrži ozon čime se jamči najpouzdaniji standard za kalibraciju nulte struje.


Prenosivi mjerač otopljenog kisika
Senzori za otopljeni kisik
Senzori za otopljeni CO2

Prenosivi mjerač otopljenog kisika

Linijski senzor za otopljeni kisik

Senzor CO2 | Sonda za ugljikov dioksid

Prenosivi mjerač otopljenog kisika za linijsko uzorkovanje ppb razine ili kao privremeno linijsko rješenje. Upotrebljava optičko mjerenje otopljenog kisika za stabilne, točne rezultate.
Visokoučinkoviti optički i polarografski senzori za otopljeni kisik za primjene u kemijskoj, farmaceutskoj i energetskoj industriji te industriji hrane i pića, mikroelektronici te za primjene povezane...
Linijsko mjerenje otopljenog CO₂ za optimizaciju proizvodnje i održavanje kvalitete u biotehnološkoj i farmaceutskoj proizvodnji te proizvodnji pića.
Mobilno rješenje za mjerenje kisika
Jednostavno i intuitivno upravljanje putem dodirnog zaslona
IP67 kućište otporno na mokra okruženja
Protočni dizajn koji se lako čisti za linijsko uzorkovanje
Pohranjuje podatke za do 99 mjernih točaka
Otkrivanje najnižih razina otopljenog kisika od 0,1 ppb do zasićenja
Najviša točnost i minimalan trud potreban za održavanje
Mogućnost sterilizacije i izdržljivost pri ponovljenim postupcima čišćenja na licu mjesta (CIP)
Dostupni modeli za higijenske primjene
Prediktivna dijagnostika s tehnologijom Intelligent Sensor Management (ISM, inteligentno upravljanje senzorima)
Nadzor CO₂ u stvarnom vremenu za upravljanje fermentacijom
Uklanjanje izazova i troškova nasumičnog uzorkovanja
Potpuna sljedivost podataka kao podrška regulatornim potrebama
Ugrađen brojač za SIP, CIP i autoklav
Načinjen od materijala sukladnih propisima FDA-a (Uprava za hranu i lijekove u SAD-u)
Senzor za otopljeni ozon | pureO3
Single Use pH Sensors
Dodaci za tehnologiju Intelligent Sensor Management (inteligentno upravljanje senzorima)

Senzor za otopljeni ozon | pureO3

Single-use Dissolved Oxygen Sensors

Dodaci za tehnologiju Intelligent Sensor Management (inteligentno upravljanje senzorima)

Senzor za otopljeni ozon analitički je instrument namijenjen za stalni nadzor ozona u primjenama s čistom vodom. Tehnologija Intelligent Sensor Management (ISM) dostupna na senzoru za otopljeni ozon p...
Single-use oxygen sensors utilize optical spot technology for measuring dissolved oxygen in bioprocessing applications that use single-use bags. METTLER TOLEDO single-use DO sensors are designed to be...
ISM oprema, kao što je softver ili rješenje prijenosa, omogućuje vam da iskoristite sve prednosti ISM tehnologije.
Brza reakcija na ozon prati postupke provođenja dezinfekcijskih mjera
Jednostavno održavanje s lako zamjenjivom membranom
Točno mjerenje ozona do nula ppb
Predvidljivo održavanje za maksimalnu iskoristivost
Brzo pokretanje zahvaljujući tehnologiji Plug and Measure („uključi i mjeri”)
Designed for 1" Eldon James port disc
Suitable for use in a wide range of applications
Long-term measurement stability
Ideal for welding to bag stock
Kalibrirajte senzore bez narušavanja procesa
Nadzirite povijest, dijagnostiku i zalihe senzora
Jednostavna provjera sustava uz simulatore senzora
Povežite senzore s računalom ili prijenosnim uređajem
Prenosivi mjerač otopljenog kisika

Prenosivi mjerač otopljenog kisika za linijsko uzorkovanje ppb razine ili kao privremeno linijsko rješenje. Upotrebljava optičko mjerenje otopljenog kisika za stabilne, točne rezultate.

Senzori za otopljeni kisik

Visokoučinkoviti optički i polarografski senzori za otopljeni kisik za primjene u kemijskoj, farmaceutskoj i energetskoj industriji te industriji hrane i pića, mikroelektronici te za primjene povezane...

Senzori za otopljeni CO2

Linijsko mjerenje otopljenog CO₂ za optimizaciju proizvodnje i održavanje kvalitete u biotehnološkoj i farmaceutskoj proizvodnji te proizvodnji pića.

Senzor za otopljeni ozon | pureO3

Senzor za otopljeni ozon analitički je instrument namijenjen za stalni nadzor ozona u primjenama s čistom vodom. Tehnologija Intelligent Sensor Management (ISM) dostupna na senzoru za otopljeni ozon p...

Single Use pH Sensors

Single-use oxygen sensors utilize optical spot technology for measuring dissolved oxygen in bioprocessing applications that use single-use bags. METTLER TOLEDO single-use DO sensors are designed to be...

Dodaci za tehnologiju Intelligent Sensor Management (inteligentno upravljanje senzorima)

ISM oprema, kao što je softver ili rješenje prijenosa, omogućuje vam da iskoristite sve prednosti ISM tehnologije.

Publikacije

Vodič o teoriji kisika
Vodič za precizno mjerenje razina otopljenog kisika
Katalog proizvoda za procesnu analitiku

Usluge

Dodatne informacije o našim uslugama

+385 1 29 58 131
Nazovi servis
Vrijeme u radu
Podrška i popravak
Usklađenost
Umjeravanje i kvaliteta
Stručnost
Obuka i savjetovanje

Videozapisi

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.