Vodič: Savjeti i trikovi za poboljšanje točnosti - METTLER TOLEDO
Vodič

Vodič: Savjeti i trikovi za poboljšanje točnosti

Vodič

Za DO i pH mjerenja

Vodič: Savjeti i trikovi za poboljšanje točnosti Za DO i pH mjerenja
Vodič: Savjeti i trikovi za poboljšanje točnosti Za DO i pH mjerenja

Visoka kvaliteta i djelotvornost proizvoda te učinkovitost u proizvodnji glavni su ciljevi u farmaceutskoj proizvodnji.

Za postizanje tih ciljeva, proizvodni procesi moraju biti stabilni, predvidljivi i dosljedno se odvijati na postavljenoj ciljanoj razini rada. 

Procesna analitika upotrebom linijskih senzora igra bitnu ulogu u praćenju proizvodnje osiguravajući da su uvijek ispunjeni zahtjevi i uvjeti procesa. Pouzdanost podataka sa senzora vezana je sa točnošću mjerenja senzora.

Točnost ne zavisi jedino od korištenja visoko kvalitetnih senzora. Način na koji se vrši kalibracija i održavanje senzora značajno utječe na sposobnost senzora da mjeri pouzdano. U procesima fermentacije ili uzgoja stanica, posebno je kritično da senzori daju pouzdana mjerenja kroz cijelu šaržu. 

Ovaj vodič pokriva "dobre procedure rada" i uključuje savjete za održavanje linijskih senzora za pH i otopljeni kisik (DO) osiguravajući time visoku pouzdanost mjerenja.