Hulp nodig?
Wij willen u helpen bij het bereiken van uw doelen. Praat met onze experts.

Laboratoriumsoftware-oplossingen

Creëer een netwerk van instrumenten in uw laboratorium voor efficiënt datamanagement

laboratoriumsoftware-oplossingen
LabX laboratoriumsoftware
STARe Excellence thermische analyse software
iC-software voor geautomatiseerde reactors en in-situ analyses

LabX laboratoriumsoftware

STARe Excellence thermische analyse software

iC-software voor geautomatiseerde reactors en in-situ analyses

LabX™ laboratoriumsoftware creëert een volledig netwerk voor alle belangrijke laboratoriuminstrumenten van METTLER TOLEDO. Dit garandeert een naadloze werking en efficiënte workflows.
Softwareflexibiliteit en -functionaliteit zijn van essentieel belang voor een modern thermisch analyse-systeem en voor optimalisatie van de productiviteit.
iC-software beheert de workflow van uw experimenten. Hierdoor is het eenvoudig om de resultaten te visualiseren, te interpreteren en te rapporteren op basis van de wijze waarop beslissingen het beste...
LabX laboratoriumsoftware

LabX™ laboratoriumsoftware creëert een volledig netwerk voor alle belangrijke laboratoriuminstrumenten van METTLER TOLEDO. Dit garandeert een naadloze werking en efficiënte workflows.

STARe Excellence thermische analyse software

Softwareflexibiliteit en -functionaliteit zijn van essentieel belang voor een modern thermisch analyse-systeem en voor optimalisatie van de productiviteit.

iC-software voor geautomatiseerde reactors en in-situ analyses

iC-software beheert de workflow van uw experimenten. Hierdoor is het eenvoudig om de resultaten te visualiseren, te interpreteren en te rapporteren op basis van de wijze waarop beslissingen het beste...

Scale-Up softwarepakket

Veelgestelde vragen

 

1. Wat voor laboratoriumsoftware-oplossingen van METTLER TOLEDO zijn verkrijgbaar?

METTLER TOLEDO heeft laboratorium-softwarepakketten samengesteld, niet alleen voor balansen en analytische instrumenten, maar ook voor instrumenten voor thermische en chemische analyses. Ze bieden een alomvattend datamanagement met beoordelingsfuncties en ze ondersteunen of faciliteren bepaalde workflows die zonder de software niet mogelijk of veel moeilijker zouden zijn. Deze softwareoplossingen worden eenvoudig in een LIMS- of ander datamanagementsysteem geïntegreerd.

 

2. Waarom zou u naast LIMS ook software installeren?

De softwareoplossingen van METTLER TOLEDO zijn LabX, STARe en iC. Deze systemen garanderen dat alle data, inclusief eventuele metadata, op juiste wijze verzameld en doorgegeven wordt. De systemen maken het mogelijk om methodes te ontwerpen en te programmeren en ze eenvoudig toe te passen. Deze individuele, krachtige platformen hebben één enkele interface met uw LIMS of ERP.

 

3. Hoe ondersteunt laboratoriumsoftware het datamanagement?

Elektronisch datamanagement is de meest efficiënte manier om uw resultaten te beoordelen en te managen. Niet alleen profiteert u van aanzienlijke tijdsbesparingen, u voorkomt ook transcriptiefouten. Bovendien worden de onbewerkte en bewerkte datasets in één database opgeslagen, zodat onvolledige data wordt geëlimineerd.

 

4. Wat zijn de voordelen van een genetwerkt laboratorium?

De aansluiting van instrumenten op een netwerk biedt een alomvattend overzicht van uw instrumenten, zodat u precies weet welke instrumenten gebruiksklaar zijn en welke gekalibreerd of onderhouden moeten worden. Bovendien kunt u via het netwerk op eenvoudige wijze multiparameter-data verzamelen en geconsolideerde rapporten aanmaken.

 

5. Hoe en waar kan laboratoriumsoftware worden gebruikt?

De laboratoriumsoftware kan overal, altijd en door iedereen worden gebruikt. Hoe groter het netwerk van instrumenten en hoe meer toepassingen draaien, des te groter het voordeel voor de laborant of laboratoriummanager.

 

6. Wat zijn de grootste voordelen van LabX, STARe en iC?

De drie voornaamste software-oplossingen van METTLER TOLEDO zijn LabX, STARe en iC. Ze bieden allemaal een zeer hoog beveiligingsniveau, assay-standaardisatie en ondersteuning van uw compliance. Bovendien maken ze laboratoriumautomatisering mogelijk. Elektronisch datamanagement met automatische databeoordeling is slechts één van de vele voordelen van deze softwareoplossingen.