Laboratorium softwareoplossingen | METTLER TOLEDO

Laboratorium softwareoplossingen

Creëer een netwerk voor uw laboratoriuminstrumenten voor efficiënt datamanagement

laboratory software solutions
LabX laboratoriumsoftware
STARe Excellence thermische analyse software
iC-software voor geautomatiseerde reactors en in-situ analyses

LabX laboratoriumsoftware

STARe Excellence thermische analyse software

iC-software voor geautomatiseerde reactors en in-situ analyses

LabX™ laboratoriumsoftware creëert een volledig netwerk voor alle belangrijke laboratoriuminstrumenten van METTLER TOLEDO. Dit garandeert een naadloze werking en efficiënte workflows.
Softwareflexibiliteit en -functionaliteit zijn van essentieel belang voor een modern thermisch analyse-systeem en voor optimalisatie van de productiviteit.
iC-software beheert de workflow van uw experimenten. Hierdoor is het eenvoudig om de resultaten te visualiseren, te interpreteren en te rapporteren op basis van de wijze waarop beslissingen het beste...
LabX laboratoriumsoftware

LabX™ laboratoriumsoftware creëert een volledig netwerk voor alle belangrijke laboratoriuminstrumenten van METTLER TOLEDO. Dit garandeert een naadloze werking en efficiënte workflows.

STARe Excellence thermische analyse software

Softwareflexibiliteit en -functionaliteit zijn van essentieel belang voor een modern thermisch analyse-systeem en voor optimalisatie van de productiviteit.

iC-software voor geautomatiseerde reactors en in-situ analyses

iC-software beheert de workflow van uw experimenten. Hierdoor is het eenvoudig om de resultaten te visualiseren, te interpreteren en te rapporteren op basis van de wijze waarop beslissingen het beste...

FAQ


 

1. Wat voor laboratorium-softwareoplossingen van METTLER TOLEDO zijn verkrijgbaar?

METTLER TOLEDO heeft laboratorium-softwarepakketten samengesteld, niet alleen voor balansen en analytische instrumenten, maar ook voor instrumenten voor thermische en chemische analyses. Ze bieden een alomvattend datamanagement met beoordelingsfuncties en ze ondersteunen of faciliteren bepaalde workflows die zonder de software niet mogelijk of veel moeilijker zouden zijn. Deze softwareoplossingen worden eenvoudig in een LIMS- of ander bestaand datamanagementsysteem geïntegreerd.


 

2. Waarom zou u naast LIMS
ook software installeren?

De softwareoplossingen van METTLER TOLEDO zijn LabX, STARe en iC. Deze systemen garanderen dat alle data, inclusief eventuele metadata, op juiste wijze verzameld en doorgegeven wordt. De systemen maken het mogelijk om methodes te ontwerpen en te programmeren en om ze  eenvoudig toe te passen. Deze individuele, krachtige platformen hebben één enkele interface met uw LIMS of ERP.


 

3. Hoe ondersteunt laboratoriumsoftware het datamanagement?

Elektronisch datamanagement is de meest efficiënte manier om uw resultaten te beoordelen en te managen. Niet alleen profiteert u van aanzienlijke tijdsbesparingen, u voorkomt ook transcriptiefouten. Bovendien worden de onbewerkte en bewerkte datasets in één database opgeslagen, zodat onvolledige data nooit meer voorkomt.


 

4. Wat zijn de voordelen van een genetwerkt laboratorium?

De aansluiting van instrumenten op een netwerk biedt een alomvattend overzicht van uw activa, zodat u precies weet welke instrumenten gebruiksklaar zijn en welke gekalibreerd of onderhouden moeten worden. Bovendien kunt u via het netwerk  op eenvoudige wijze multiparameter-data verzamelen en geconsolideerde rapporten aanmaken.


 

5. Hoe en waar kan laboratoriumsoftware worden gebruikt?

De laboratoriumsoftware kan overal, altijd en door iedereen worden gebruikt. Hoe groter het instrumentnetwerk en hoe meer toepassingen draaien, des te groter het voordeel voor de laborant of laboratoriummanager.


 

6. Wat zijn de grootste voordelen van LabX, STARe en iC?

De drie voornaamste software-oplossingen van METTLER TOLEDO zijn LabX, STARe en iC. Ze bieden allemaal een zeer hoog beveiligingsniveau, assay standaardisatie en ondersteuning van uw compliance. Bovendien  maken ze laboratoriumautomatisering mogelijk. Elektronisch datamanagement met automatische databeoordeling is slechts één van de vele voordelen van deze softwareoplossingen.

This page is not optimized for your web browser. Consider using a different browser or upgrade your browser to the latest version to ensure the best experience.