Rentgenové kontrolní systémy Safeline - Přehled - METTLER TOLEDO

  Rentgenové kontrolní systémy Safeline

  Rentgenové kontrolní přístroje Safeline zvyšují bezpečnost výrobků a posilují kontrolu kvality

   

  Bezkonkurenční úroveň detekce kontaminace a zabezpečování jakosti

  Detekce kontaminace

  Naše špičkové rentgenové kontrolní systémy poskytují vynikající úroveň detekce níže uvedených nebezpečných kontaminantů – nehledě na jejich tvar, velikost a polohu ve výrobku:

  • Detekce skleněných střepů (včetně detekce skla ve skleněných obalech)
  • Detekce kovů (dokonce i v kovových plechovkách a obalech obsahujících pokovenou fólii)
  • Detekce minerálů
  • Detekce některých plastů a pryžových hmot
  • Detekce kalcifikovaných kostí (včetně drůbežích)

  Odborníci Safeline X-Ray disponují rozsáhlými zkušenostmi se zaváděním řešení pro kontrolu  nezabalených potravinářských a farmaceutických výrobků, tj. například surovin, sypkých (volných) i čerpaných výrobků,i  kontrolu výrobků balených například do těchto obalů:

  • Skleněné nádoby – sklenice a láhve
  • Kovové plechovky – všech tvarů a velikostí
  • Prodejní balení – včetně vysokých a tuhých nádob, plastových nádob, kartonů/krabic, sáčků, pytlů, tácků, tub a blistrových balení/sáčků.

  Kontrola pro účely řízení jakosti

  Kromě spolehlivého zachycení kontaminantů vám mohou rentgenové kontrolní přístroje Safeline pomoci zvyšovat produktivitu prostřednictvím široké nabídky funkcí pro kontrolu kvality. V rámci jediného průchodu výrobku a za vysoké rychlosti výroby dokáží rentgenové systémy pro kontrolu potravin a farmak provést celou řadu úkonů kvalitativní kontroly:

  • měření hmotnosti,
  • počítání kusů,
  • identifikaci chybějících nebo poškozených výrobků,
  • kontrolu výšky náplně,
  • kontrolu integrity balení,
  • kontrolu poškození obalů.

  Shoda s předpisy

  Umístění našeho rentgenového kontrolního systému na výrobní linku může výrobcům pomoci v úsilí o zajištění shody s normami založenými na analýze rizik a kritických kontrolních bodech (HACCP) a uznávanými Globální iniciativou pro bezpečnost potravin (GFSI):

  • Globální normy sdružení British Retail Consortium (BRC) pro bezpečnost potravin
  • Mezinárodní potravinová norma (IFS)
  • Norma Bezpečné a kvalitní potraviny (Safe Quality Food, SQF) 2000
  • Základní norma pro certifikaci bezpečnosti potravin 22000 (The Foundation for Food Safety Certification (FSSC) 22000).

  Rentgenové kontrolní přístroje Safeline mohou navíc pomoci výrobcům farmaceutických přípravků v zajišťování shody se zásadami správné výrobní praxe, zejména s předpisy normy 21 CFR části 210 a 211, GAMP¬¬- 4 a 21 CFR část 11, jejichž dodržování vyžadují Evropská léková agentura (EMEA) v Evropě a Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) ve Spojených státech amerických.

   

  Safeline X-ray je přední dodavatel kontrolních zařízení pro detekci kontaminace a zajišťování kontroly kvality. Výrobci potravin, nápojů a farmaceutických výrobků z celého světa se spoléhají na naše rentgenové kontrolní přístroje, které jim pomáhají chránit zdraví spotřebitelů a dobré jméno značky, minimalizovat riziko nákladného stahování výrobků z trhu a zajistit shodu s platnými předpisy.

  Rentgenové kontrolní přístroje Safeline nabízejí bezpečnost a kontrolu kvality v každé fázi zpracování surovin, sypkých (volných), čerpaných i zabalených výrobků. Citlivost rentgenové detekce kontaminantů neovlivní ani pokovená fólie.

  Rentgenové kontrolní systémy pro skleněné obaly
  Systémy pro kontrolu obsahu plechovek
  Rentgenové systémy pro kontrolu výrobků v potrubí

  Rentgenové kontrolní systémy pro skleněné obaly

  Systémy pro kontrolu obsahu plechovek

  Rentgenové systémy pro kontrolu výrobků v potrubí

  Systémy pro kontrolu výrobků balených do skleněných nádob nabízejí bezkonkurenční úroveň detekce kontaminace výrobků v lahvích a sklenicích.
  Rentgenové kontrolní zařízení nabízí špičkovou kombinaci detekce kontaminace a komplexní kontroly kvality výrobků balených do plechovek.
  Rentgenové přístroje pro kontrolu výrobků v potrubí poskytují bezkonkurenční úroveň detekce kontaminace v čerpaných výrobcích (zpravidla maso a drůbež), kašovitých, polotuhých a kapalných výrobcích.
  Kontrola obsahu sklenic
  Rentgenové kontrolní systémy Safeline představují ideální nástroj pro detekci skleněných i jiných kontaminantů v různých skleněných nádobách a pro zajištění naprosté bezpečnosti výrobků.
  Kontrola kvality
  Naše rentgenové systémy pro kontrolu obsahu skleněných nádob mohou souběžně provádět i další úkony kontroly kvality.
  Kvalitnější rentgenová kontrola nádob
  Vyšší počet rentgenových paprsků snižuje počet slepých míst ve skleněných nádobách a optimalizuje detekci u dna, hrdla a bočních stěn láhve nebo sklenice.
  Nenákladná kontrola kvality
  Rentgenové detekční systémy pro kontrolu skleněných kontaminantů ve skleněných nádobách automaticky odhalí každou kontaminovanou skleněnou nádobu a spolehlivě ji vyřadí z procesu, a to při zachování vysoké rychlosti výrobní linky.
  Kontrola obsahu plechovek
  Detekce kontaminantů, včetně kovových, v potravinách, nápojích a zvířecích krmivech balených do nejrůznějších kovových plechovek.
  In-line kontrola kvality
  Kontrola integrity výrobků, například výšky hladiny náplně a poškození plechovek, může probíhat souběžně s detekcí kontaminace.
  Vyšší pravděpodobnost detekce
  Rentgenové systémy pro kontrolu obsahu kovových plechovek nabízí dokonalé pokrytí a vyšší pravděpodobnost detekce kontaminantů.
  Žádné stahování výrobků z trhu
  Systémy pro rentgenovou kontrolu potravin balených do plechovek se montují okolo stávajících dopravníků, kde zabírají jen minimum místa a poskytují, rychlou, snadnou a účinnou kontrolu.
  Kontrola výrobků v potrubí
  Rentgenová kontrola kaší, polotuhých a kapalných výrobků v potravinářském průmyslu, například ve zpracování masa, drůbeže a mléka a ve výrobě pekárenských výrobků.
  Nejvyšší bezpečnost výrobků
  Potrubní rentgenové kontrolní systémy nabízejí špičkovou úroveň detekce kontaminantů, jakými jsou například sklo, kovy, kosti, minerály a vysokohustotní plasty, a pomáhají ochránit spotřebitele a předcházet nákladnému stahování výrobků z trhu.
  Vysoký výkon
  Potrubní rentgenové kontrolní systémy dokáží v závislosti na aplikaci kontrolovat potravinářské výrobky při rychlosti až 18 tun za hodinu a bez poškození výrobku.
  Menší množství odpadu
  Rentgenové kontrolní systémy pro čerpané výrobky se zpravidla používají ke kontrole výrobků v počátečních fázích výroby. Tím se minimalizuje odpad a šetří náklady.
  Rentgenové kontrolní systémy pro kontrolu balených výrobků
  Rentgenové kontrolní přístroje pro kontrolu sypkých výrobků
  Rentgenové kontrolní systémy pro kontrolu nebalených výrobků

  Rentgenové kontrolní systémy pro kontrolu balených výrobků

  Rentgenové kontrolní přístroje pro kontrolu sypkých výrobků

  Rentgenové kontrolní systémy pro kontrolu nebalených výrobků

  Rentgenové kontrolní systémy zajišťují komplexní detekci kontaminace výrobků v různých typech obchodního balení.
  Rentgenové přístroje určené ke kontrole sypkých výrobků nabízejí špičkovou detekci kontaminace a kontrolu kvality volně sypaných výrobků před jejich zabalením.
  Rentgenové kontrolní systémy Safeline nabízejí bezkonkurenční úroveň detekce kontaminace nezabalených potravin.
  Kontrola balených výrobků
  Naše přístroje umožňují kontrolu jednotlivých i hromadných obchodních balení různé velikosti.
  Detekce kontaminace
  Rentgenové kontrolní systémy dokáží odhalit kontaminanty, jakými jsou například kovy, sklo, husté plasty, minerály a kosti, v širokém sortimentu obalových materiálů a bez jakýchkoli vlivů na výrobek.
  Kontrola kvality výrobků
  Rentgenové kontrolní systémy mohou souběžně kontrolovat i hmotnost, úroveň naplnění, chybějící či poškozené výrobky; to vše při zachování vysoké rychlosti výroby.
  Nižší celkové náklady na vlastnictví
  Energeticky nejúčinnější a dokonale přizpůsobivý rentgenový systém na trhu, který představuje nadčasovou investici a výhody v podobě nižších celkových nákladů na vlastnictví (TCO).
  Kontrola sypkých výrobků
  Kontrola sypkých, volných a nebalených výrobků, obvykle krmiv, ořechů, cereálií, ovoce, zeleniny a masa, před zpracováním a zabalením.
  Kvalitnější kontrola potravin
  Homogenní vrstva výrobku zvyšuje citlivost detekce a pomáhá při zajištění snadného odhalování případných kontaminantů.
  Vysoký výkon
  Korýtkový pás a nastavitelné vyrovnávací desky pomáhají udržet výrobek na pásu, minimalizovat rozsypání výrobku a zvýšit rovnoměrnost přepravované vrstvy výrobku.
  Minimalizace množství odpadu
  Sypké potravinové výrobky lze kontrolovat, dříve než získají přidanou hodnotu. Vyřazení kontaminovaných výrobků zajišťují víceklapkové vyřazovací systémy.
  Kontrola nezabalených výrobků
  Kontrola nezabalených výrobků, například mražené pizzy, volných výrobků, například masových směsi na hamburgery, jakož i kapalných a sypkých výrobků.
  Detekce kontaminace
  Rentgenové kontrolní systémy jsou navržené se zvláštním důrazem na detekci nežádoucích kontaminantů v potravinách, nehledě na jejich tvar nebo umístění v produktu.
  Úspora nákladů
  Při umístění rentgenového kontrolního přístroje na začátek výrobní linky lze kontaminanty odstranit již u zdroje a okamžitě identifikovat dodavatele.
  Komplexní kontrola kvality
  Rentgenové kontrolní systémy Safeline přinášejí maximální úroveň citlivosti, která je zárukou přesnosti, spolehlivosti a jednoduché obsluhy ve všech aplikacích, kde se zpracovávají nezabalené výrobky.
  X37 Series X-ray Inspection Systems
  X-ray Inspection Guides
   
   
   
   
   
   
   
  Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.