Nguyên tắc thẩm định chi tiết chất lượng - METTLER TOLEDO

Nguyên tắc thẩm định chi tiết chất lượng

Kiểm tra sản phẩm của Mettler Toledo
Kiểm tra sản phẩm của Mettler Toledo

đối với chất lượng và quy trình pháp lý

Với những hướng dẫn về phán quyết mới được ban hành trong năm nay và thay đổi quy định, các nhà sản xuất thực phẩm phải nghĩ đến việc thẩm tra chi tiết trước tiên

Đối với các nhà sản xuất sản phẩm thực phẩm thì sức khỏe và an toàn của người tiêu dùng từ lâu đã là một vấn đề trọng tâm và đồng thời với sự can thiệp của pháp luật để bảo vệ người tiêu dùng tốt hơn, vậy nên điều quan trọng là phải đảm bảo sản phẩm an toàn, không chứa tạp chất và không gây nguy hại qua bất kỳ cách nào. Chúng ta đang sống trong thời đại kiện tụng, do đó bạn cần được tư vấn về thẩm tra chi tiết kế hoạch an toàn thực phẩm của bạn.

Về cơ bản, thẩm tra chi tiết theo như trường hợp quy định về an toàn thực phẩm, có thể được xác định như ‘sử dụng tất cả biện pháp phòng ngừa hợp lý để tránh xảy ra vi phạm, cho dù do cá nhân hoặc thông qua bất kỳ người nào dưới quyền kiểm soát của bạn’. Hệ thống kiểm soát phù hợp với những rủi ro có thể nhận biết cần được thiết lập và những quy trình để giám sát tính hiệu quả của hệ thống đó.

Luật pháp nêu rõ rằng nhà sản xuất thực phẩm phải đáp ứng tiêu chuẩn chăm sóc nhất định khi thực hiện bất kỳ hành động nào có thể gây hại những người khác, và từng nhà sản xuất phải có bổn phận chăm sóc để tuân thủ các hướng dẫn một cách phù hợp. Bất cứ hành động nào không đáp ứng tiêu chuẩn được yêu cầu đều có thể bị xem là sơ suất, vì vậy điều quan trọng là phải chú ý rõ ràng đến từng chi tiết – từ việc lựa chọn hệ thống kiểm tra sản phẩm phù hợp với môi trường của bạn cho đến việc ghi nhận và báo cáo các hoạt động.

Hệ thống kiểm tra sản phẩm của Mettler Toledo
Hệ thống kiểm tra sản phẩm của Mettler Toledo

Thiết lập tiêu chuẩn

Ngành thực phẩm có uy tín về việc thiết lập các tiêu chuẩn cao cho bản thân, thường đi trước đường cong quy định. Các nhà bán lẻ lớn thường tự điều chỉnh trong những hoàn cảnh nhất định, do thiếu thông tin về những tiêu chuẩn chung – một tình huống đã được đề cập đến trong tài liệu của Sáng kiến an toàn thực phẩm toàn cầu (GFSI) và giới thiệu về Phân tích nguy hiểm và Điểm kiểm soát quan trọng (HACCP). Tại Hoa Kỳ, những thay đổi của Quy Định Hiện đại hóa an toàn thực phẩm (FSMA) và phần giới thiệu vào cuối năm nay của Phân tích nguy hiểm và kiểm soát ngăn ngừa dựa trên nguy cơ (HARPC) cũng sẽ thêm vào một loạt các biện pháp để đảm bảo sự bảo vệ trước danh sách các mối đe dọa an toàn thực phẩm ngày càng tăng.

Khi sự thẩm tra cẩn trọng kết hợp với tiêu chuẩn được thiết lập bởi các nhà quản lý là một khía cạnh quan trọng để xem xét. Bạn có thể chứng minh rằng bạn đã thực hiện tất cả các biện pháp được xem là hợp lý để đảm bảo cho việc bảo vệ người tiêu dùng không? Đó là một lý do để đưa ra các biện pháp, nhưng mặt khác là để theo dõi và đánh giá hiệu quả của các biện pháp đó. Hệ thống của bạn phải hoạt động và kể cả hệ thống kiểm tra cũng phải hoạt động để đảm bảo tính hiệu quả.

HARPC là một ví dụ tốt về cách để ngành công nghiệp tiến về phía trước, nhưng trước tiên các nhà sản xuất phải bị nó ràng buộc: tiến hành phân tích mối nguy hiểm ở tất cả các quy trình, xác định các điểm kiểm soát quan trọng (CCP) và thực hiện kiểm soát ngăn ngừa, cung cấp một kế hoạch bằng văn bản nhằm mô tả cách để kiểm soát những mối nguy hiểm này (thường là thông qua việc triển khai các hệ thống kiểm tra sản phẩm), cộng với xác minh tính hiệu quả của các kiểm soát nói trên – duy trì văn bản hồ sơ của các quy trình tiếp theo – và phân tích lại kế hoạch một cách thường xuyên.

Nếu một sự cố an toàn thực phẩm xảy ra khi một cơ sở đang làm theo các hướng dẫn này, sẽ rất đơn giản để xác định là nhà sản xuất đã có vi phạm rõ ràng các nguyên tắc an toàn thực phẩm hay không, hoặc họ chỉ vô tình là nạn nhân của những trường hợp bất thường hoặc không lường trước được – qua đó chứng minh được sự thẩm tra cẩn trọng hay không.

Thẩm tra cẩn trọng như một quy trình pháp lý

Nếu cần thiết phải bảo vệ doanh nghiệp của bạn tại tòa án chống lại một hành vi vi phạm quy định an toàn thực phẩm, chẳng hạn như một tạp chất được phát hiện trong một sản phẩm thực phẩm, một cách cho bạn là sử dụng sự thẩm tra chi tiết như một biện pháp tự vệ. Để làm điều này, một người hoặc một tổ chức phải chứng minh rằng tất cả các bước được coi là hợp lý đã được xem xét và thực hiện để tránh hành vi phạm tội. Dĩ nhiên điều này là một tuyên bố khá rộng và cách giải thích sẽ khác nhau tùy thuộc vào trường hợp cá nhân của vụ án.

Điểm đầu tiên để xem xét là bạn phải thực hiện một số hành động tích cực để tránh các vấn đề tiềm năng nếu sự tự vệ là thỏa đáng. Sẽ không đủ khi nói rằng vì không có chuyện gì xảy ra trong quá khứ nên bạn không có lý do để nghi ngờ rằng sẽ có điều gì sẽ xảy ra trong tương lai. Một bước hợp lý không được thực hiện sẽ có thể dẫn đến việc mất khả năng tự vệ.

Điều thứ hai, hãy nhớ đến ‘các vấn đề về quy mô’ khi những biện pháp phòng ngừa hợp lý đang được tòa án xác định. Theo một phân tích gần đây do London Borough của Hội đồng Hillingdon biên soạn – dựa trên quyết định của tòa án trong quá khứ – ‘quy mô của doanh nghiệp, mức độ rủi ro và tác động của sự thất bại kết hợp với nguy cơ là một số trong những yếu tố giúp xác định “tất cả các bước hợp lý” là gì’. Ví dụ, một công ty lớn không có hệ thống hồ sơ quy trình, có thể sẽ bất lợi về mặt tự vệ.

Hãy nhớ rằng, tự vệ bằng thẩm tra chi tiết là một ví dụ hiếm hoi khi gánh nặng chứng minh nằm bên phía bị đơn – không ở bên truy tố – vì vậy kế hoạch và quy trình an toàn thực phẩm của bạn càng kỹ lưỡng càng tốt.

Sổ tay hướng dẫn về phán quyết nghiêm khắc của tòa án ở Anh Quốc đã được phát hành

Những hướng dẫn nghiêm ngặt hơn về tội phạm an toàn thực phẩm đã được phát hành vào tháng Hai năm nay ở Anh Quốc, giờ đây sử dụng doanh thu của công ty để tính tiền phạt và mức độ phạm tội và gây tổn hại vào các mục đích tuyên án.

Các vi phạm được phân loại bằng cách chỉ sử dụng các yếu tố phạm tội và gây tổn hại, và một bảng thống kê đã được biên soạn cho cả hai từ (đối với yếu tố phạm tội) thấp – ví dụ, ‘vi phạm là nhỏ và xảy ra như một sự cố cô lập’ – đến rất cao – tạo thành một ‘vi phạm cố ý hoặc trắng trợn coi thường pháp luật’. Đối với tác hại, các yếu tố sẽ liên quan đến tổn thất thực tế và nguy cơ tác hại và phạm vi từ Loại 3 – ít có nguy cơ ảnh hưởng xấu đến cá nhân và/hoặc có ảnh hưởng trên diện rộng – đến Loại 1 – có nguy cơ ảnh hưởng xấu đến cá nhân hoặc ảnh hưởng xấu phổ biến nghiêm trọng.

Các quy định này đại diện cho một biện pháp cứng rắn đối với vi phạm an toàn thực phẩm ở Anh Quốc, và nếu được phổ biến trên toàn cầu, sẽ dẫn đến việc rất nhiều công ty phải đánh giá lại kế hoạch an toàn thực phẩm của họ. Thật khó để đưa một số vi phạm cá nhân vào diện trách nhiệm pháp lý, nhưng tiền phạt có thể dao động từ ít nhất là 100 bảng Anh cho một hành vi phạm tội gây tổn hại Loại 3, đến 3 triệu bảng Anh cho hành vi phạm tội gây tổn hại rất cao thuộc Loại 1 – mà không ai nghi ngờ về tác động rất lớn ngay cả đối với những công ty lớn nhất. Điều cũng cần nhớ là đối với các tổ chức rất lớn, quy định đã nêu rõ: ‘Nếu doanh thu của một tổ chức vi phạm tương đương hoặc vượt quá ngưỡng của các tổ chức lớn [doanh thu 50 triệu bảng Anh hoặc tương đương mỗi năm], có thể cần phải đưa ra một mức cao hơn để đạt hình phạt tương ứng’.

Giải quyết các lo ngại ngay từ đầu

Một trong những yếu tố rủi ro chính khi nói đến hành vi vi phạm quy định an toàn thực phẩm là các tạp chất vật lý đi vào chuỗi cung ứng bán lẻ. Các nguy cơ cho tạp chất đi vào thực phẩm rất nhiều và đa dạng, vì phần lớn thiết bị được sử dụng trong chế biến thực phẩm là kim loại – như dao cắt, máy nghiền, máy trộn và máy đóng gói.

Những hệ thống kiểm tra sản phẩm như máy x-quang, máy dò kim loại, cân kiểm tra dạng băng tảihệ thống kiểm tra trực quan được sử dụng thường xuyên trong môi trường sản xuất thực phẩm và thường được định nghĩa là CCP theo cách phân tích hoạt động thành mối nguy hiểm tiềm năng. Chọn đúng hệ thống – hoặc thường là sự kết hợp các hệ thống – cho các yêu cầu cá nhân của bạn là điều tối quan trọng, vì việc chọn hệ thống có thể giúp phát hiện tất cả các loại tạp chất. Ngoài kim loại, các chất khác như thủy tinh, thành phần cao su, xương bị vôi hóa và nhựa đặc cũng có khả năng được đưa vào sản phẩm – hoặc là kết quả của quy trình sản xuất hoặc trong bản thân nguyên liệu.

Tuy nhiên, như chúng ta đã thảo luận, nếu chỉ đưa các máy này vào quy trình thì vẫn chưa đủ, vì một mình điều này sẽ không loại trừ được hết các tạp chất đi vào sản phẩm. Phải quản lý chất lượng bằng cách thực hiện một biện pháp tổng thể, đảm bảo hệ thống được hiệu chuẩn một cách chính xác, các quy trình hoạt động được thực hiện đúng và các quy định được nhân viên vận hành hiểu và tuân thủ nghiêm ngặt. Giữ những hồ sơ chi tiết của khóa đào tạo nhân viên vận hành là việc quan trọng, cũng như lập hồ sơ các bước tiến hành trong suốt tất cả các quy trình. Bằng cách đó bạn sẽ có thể nhanh chóng xác định khu vực cần được cải thiện và hành động khi cần.
Hãy đặt đúng câu hỏi và phần thưởng sẽ nhanh chóng trở nên rõ ràng. Làm sao tôi có thể đảm bảo rằng các vật lạ được phát hiện đến mức cao nhất? Làm cách nào để tối đa hóa thời gian hoạt động?Các sản phẩm bị nhiễm tạp chất có thể được loại bỏ một cách hiệu quả không? Dữ liệu có được lưu trữ và xử lý một cách hiệu quả để tôi có thể truy cập chúng sau này không? Bằng cách làm việc với các chuyên gia để xác định những giải pháp kiểm tra sản phẩm chính xác bạn sẽ tiết kiệm thời gian và tiền bạc trong quá trình tìm kiếm câu trả lời mà bạn cần, đồng thời làm giảm đáng kể nguy cơ kiện tụng tốn kém, gây thiệt hại đến uy tín thương hiệu và quan trọng nhất, là thiệt hại cho sức khỏe người tiêu dùng.

Khi xem xét tất cả mọi thứ, những thay đổi trong quy định có khả năng đẩy nhà sản xuất thực phẩm đến các vụ kiện tụng vô cùng tốn kém, do đó các thiết bị bạn mua và cách bạn chuẩn bị cho một tình huống như vậy trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Thẩm tra cẩn trọng, như chúng tôi đã nói, có ý nghĩa nhiều hơn là một quy trình pháp lý. Đó là sự thực hành tốt, hoạt động hiệu quả và đảm bảo rằng các sản phẩm công ty của bạn đưa vào chuỗi cung ứng bán lẻ đáp ứng các tiêu chuẩn cao nhất về chất lượng và an toàn. Nếu bạn hết sức chú ý đến chi tiết, bạn sẽ không chỉ gặt hái được phần thưởng là những lợi thế về thời gian hoạt động, mà còn ở chỗ khi có một vấn đề xảy ra ngoài tầm kiểm soát của bạn làm gián đoạn quy trình đó, bạn sẽ được trang bị tốt hơn để xử lý trường hợp của bạn khi có nhu cầu.
 

Five Year X-ray Generator Warranty
Product Inspection Spare Part Kits
Product Inspection Service Partner
Product Inspection User Training
X-ray Inspection of Frozen Formed Products
X-ray Inspection of Canned Foods
Glass in Glass Inspection
Metal Detector Applications
Reduce Metal Detector Testing
Metal Detection Guide
Vision Inspection Guide
Contamination Detection
Product Inspection Guides
X-ray Inspection Guides
Checkweighing Guide
Trang trắng
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.