Các đầu Tip chuẩn bị mẫu | Mettler Toledo
Các đầu Tip chuẩn bị mẫu

Các đầu Tip chuẩn bị mẫu

PureSpeed là một phương pháp thuận tiện, chi phí thấp để làm sạch các phân tử sinh học.

Làm cách nào để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn?
Gọi để được báo giá

PureSpeed đơn giản hóa quy trình làm việc của bạn

Đầu Tip Rainin PureSpeed™ Protein đơn giản hóa quá trình làm sạch các kháng thể và các protein tổ hợp. Phương pháp sáng tạo này tạo ra nồng độ prot...

Đầu Tip Rainin PureSpeed™ Protein đơn giản hóa quá trình làm sạch các kháng thể và các protein tổ hợp. Phương pháp sáng tạo này tạo ra nồng độ protein tinh khiết cao nhất, cho phép nhiều lựa chọn cho các xét nghiệm tiếp theo của quy trình .

Đầu Tip PureSpeed Protein cung cấp quy trình làm sạch nhanh hơn, thuận tiện hơn và đáng tin cậy để có được các protein chức năng nồng độ cao và tinh khiết. Kết quả: hiệu suất cao hơn, ít lãng phí và giảm rủi ro


Đầu Tips Nhựa Phân Loại Các Phân Tử Sinh Học
Đầu Tip trao đổi ion PureSpeed
Đầu Tip khử muối PureSpeed C18
Phụ kiện hệ thống PureSpeed

Đầu Tips Nhựa Phân Loại Các Phân Tử Sinh Học

Đầu Tip trao đổi ion PureSpeed

Đầu Tip khử muối PureSpeed C18

Phụ kiện hệ thống PureSpeed

Đầu Tip nhựa hút PureSpeed đơn giản hóa việc tinh lọc protein tự nhiên và tổ hợp protein.
Đầu Tip trao đổi ion PureSpeed tăng tốc quá trình làm sạch và đơn giản hóa việc sản xuất các mẫu protein và phân tử sinh học chất lượng cao, có mật độ cao.
Khả năng khử muối tốt hơn và sử dụng ít lực hơn làm cho PureSpeed C18 Desalting Tips vượt trội so với các công nghệ khác.
Tối đa hóa hiệu quả và hiệu quả của hệ thống PureSpeed của bạn với đầy đủ các phụ kiện của chúng tôi.
Excellent purity
Superior to existing technologies.
High concentration
No additional concentration steps needed.
Fast
Purify samples in as little as 15 minutes.
High-throughput
Process up to 12 samples in parallel.
Fast
PureSpeed purifies samples in under 10 minutes.
Flexible
Biomolecule purification uses beyond affinity.
Innovative
PureSpeed can purify 8 or 12 samples at once.
Highest capacity
PureSpeed C18, highest peptide capacity, >10 μg.
Better sequence coverage
Minimal loss, higher mass spec sequence coverage.
Affordable semi-automation
Excellent semi-automated solution with E4XLS.
Đầu Tips Nhựa Phân Loại Các Phân Tử Sinh Học

Đầu Tip nhựa hút PureSpeed đơn giản hóa việc tinh lọc protein tự nhiên và tổ hợp protein.

Đầu Tip trao đổi ion PureSpeed

Đầu Tip trao đổi ion PureSpeed tăng tốc quá trình làm sạch và đơn giản hóa việc sản xuất các mẫu protein và phân tử sinh học chất lượng cao, có mật độ cao.

Đầu Tip khử muối PureSpeed C18

Khả năng khử muối tốt hơn và sử dụng ít lực hơn làm cho PureSpeed C18 Desalting Tips vượt trội so với các công nghệ khác.

Phụ kiện hệ thống PureSpeed

Tối đa hóa hiệu quả và hiệu quả của hệ thống PureSpeed của bạn với đầy đủ các phụ kiện của chúng tôi.

Related Product

Ấn phẩm

Nghiên cứu tình huống
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.