Đầu Tip Pipet Gel-Well | Đầu hút dành cho SDS Page Gel | Đầu hút nạp gel
Tiếng Việt
gel well pipette tips for SDS page gel

Đầu Tip Pipet Gel-Well

Nạp mẫu vào SDS Page Gel

Các đầu tip pipet Gel-Well™ mỏng và gọn, lý tưởng cho việc lấy mẫu vào gel giải trình tự polyacrylamide và sds page gel. Đầu tip Gel-Well của Rainin có các dung tích 10 µL và 250 µL với đầu tròn hoặc phẳng. Chỉ có ở dạng không tiệt trùng, các đầu tip này cho phép khử trùng (1 bar, 121°C, 15 phút) và được chứng nhận là không chứa DNase và RNase. Đầu tip Gel-Well phù hợp với hầu hết các kiểu pipet thông thường (UNV) và được đóng gói trong các giá đỡ với số lượng 200 đầu/giá.

Gọi để được báo giá
View Results ()
Filter ()

Thêm 1 hoặc 2 sản phẩm nữa để so sánh

Lợi ích của đầu tip pipet Gel-Well

Tài liệu

LTS LiteTouch System
By virtually eliminating friction, the Rainin LiteTouch System dramatically reduces the amount of force required to load and eject tips.
Rainin LR Low Rentention Tips Brochure
Learn how Rainin LR low retention tips improve pipetting accuracy by minimizing residual volume, particularly when transferring liquids such as viscou...
pipette tip catalog
Rainin manufactures a variety of pipette tips to help with various liquid handling tasks in the laboratory.
đầu hút rainin bioclean không có tạp chất
Các thông số kỹ thuật kiểm tra nghiêm ngặt cùng với thiết kế quy trình kiểm tra giúp đảm bảo độ sạch của các đầu hút pipet Raininà ¢ s. Trang trắng n...
Comparative Carbon Footprints Terrarack
METTLER TOLEDO Rainin is the pioneer of high purity ‘BioClean’ tips, creating a range of super-clean tips which are certified to be free of biological...
Counteracting Liquid Retention in Tips Benefits of Using Low Retention Tips
Trang trắng này trình bày tính năng "định chuẩn" hiệu suất chất lỏng có nhiều thành phần và đặc tính vật lý trong quá trình pipet của các đầu hút Rain...
Chất lượng Đầu hút Pipet
Bài viết này giới thiệu và cung cấp những lời khuyên chi tiết về việc lựa chọn đầu hút phù hợp nhất, hay nói cách khác lựa chọn đầu hút mà không làm ả...
aerosol-resistant pipette tips
Rainin aerosol-resistant pipette tips with filters were tested by an independent testing laboratory and proven to prevent DNA aerosol contamination.
Why Rainin Does Not Test for RNA
It may appear curious to some customers that Rainin tests its tips for human DNA contamination, but conducts no such tests for contaminating RNA.

Dịch vụ bảo trì và sửa chữa pipet chuyên nghiệp – Được thiết kế riêng để phù hợp với nhu cầu của bạn

METTLER TOLEDO hỗ trợ và bảo trì pipet của bạn trong suốt quá trình sử dụng pipet, từ các kỹ thuật pipet tốt đến bảo dưỡng dự phòng và từ hiệu chuẩn đến sửa chữa thiết bị.

Nhanh chóng
Hỗ trợ và sửa chữa
Hiệu suất
Bảo dưỡng và Tối ưu hóa
Tuân thủ
Hiệu chỉnh và Chất lượng
Chuyên gia
Đào tạo và Tư vấn