MicroPipet cơ Pipet-Lite XLS+ | Mettler Toledo
Pipet đơn kênh Pipet-Lite XLS+

Micropipet - Pipet cơ đơn kênh

Công suất bạn có thể cảm nhận

Làm cách nào để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn?

Các mẫu pipet và thông số kỹ thuật

 
Sản phẩm & Cấu hình
Lọc:
Bộ lọc
Clear All
 
Độ chính xác ±
Độ chính xác ±
Số gia (thủ công)
Material No.: 17014393
Xem chi tiết
Độ chính xác ±0,2 µL : 12 % / 0,024 µL ; 1 µL : 2,7 % / 0,027 µL ; 2 µL : 1,5 % / 0,03 µL
Độ chính xác ±0,2 µL : 6 % / 0,012 µL ; 1 µL : 1,3 % / 0,013 µL ; 2 µL : 0,7 % / 0,014 µL
 Hệ thống LiteTouch LTS
 0,1 µL – 2 µL
Số gia (thủ công)0,002 µL
 1
Material No.: 17014388
Xem chi tiết
Độ chính xác ±1 µL : 2,5 % / 0,025 µL ; 5 µL : 1,5 % / 0,075 µL ; 10 µL : 1 % / 0,1 µL
Độ chính xác ±1 µL : 1,2 % / 0,012 µL ; 5 µL : 0,6 % / 0,03 µL ; 10 µL : 0,4 % / 0,04 µL
 Hệ thống LiteTouch LTS
 0,5 µL – 10 µL
Số gia (thủ công)0,02 µL
 1
Material No.: 17014392
Xem chi tiết
Độ chính xác ±2 µL : 7,5 % / 0,15 µL ; 10 µL : 1,5 % / 0,15 µL ; 20 µL : 1 % / 0,2 µL
Độ chính xác ±2 µL : 2 % / 0,04 µL ; 10 µL : 0,5 % / 0,05 µL ; 20 µL : 0,3 % / 0,06 µL
 Hệ thống LiteTouch LTS
 2 µL – 20 µL
Số gia (thủ công)0,02 µL
 1
Material No.: 17014384
Xem chi tiết
Độ chính xác ±10 µL : 3,5 % / 0,35 µL ; 50 µL : 0,8 % / 0,4 µL ; 100 µL : 0,8 % / 0,8 µL
Độ chính xác ±10 µL : 1 % / 0,1 µL ; 50 µL : 0,24 % / 0,12 µL ; 100 µL : 0,15 % / 0,15 µL
 Hệ thống LiteTouch LTS
 10 µL – 100 µL
Số gia (thủ công)0,02 µL
 1
Material No.: 17014391
Xem chi tiết
Độ chính xác ±20 µL : 2,5 % / 0,5 µL ; 100 µL : 0,8 % / 0,8 µL ; 200 µL : 0,8 % / 1,6 µL
Độ chính xác ±20 µL : 1 % / 0,2 µL ; 100 µL : 0,25 % / 0,25 µL ; 200 µL : 0,15 % / 0,3 µL
 Hệ thống LiteTouch LTS
 20 µL – 200 µL
Số gia (thủ công)0,2 µL
 1
Material No.: 17014405
Xem chi tiết
Độ chính xác ±30 µL : 2,5 % / 0,75 µL ; 150 µL : 0,8 % / 1,2 µL ; 300 µL : 0,8 % / 2,4 µL
Độ chính xác ±30 µL : 1 % / 0,3 µL ; 150 µL : 0,25 % / 0,375 µL ; 300 µL : 0,15 % / 0,45 µL
 Hệ thống LiteTouch LTS
 20 µL – 300 µL
Số gia (thủ công)0,5 µL
 1
Material No.: 17014382
Xem chi tiết
Độ chính xác ±100 µL : 3 % / 3 µL ; 500 µL : 0,8 % / 4 µL ; 1.000 µL : 0,8 % / 8 µL
Độ chính xác ±100 µL : 0,6 % / 0,6 µL ; 500 µL : 0,2 % / 1 µL ; 1.000 µL : 0,15 % / 1,5 µL
 Hệ thống LiteTouch LTS
 100 µL – 1.000 µL
Số gia (thủ công)2 µL
 1
Material No.: 17014390
Xem chi tiết
Độ chính xác ±200 µL : 3 % / 6 µL ; 1.000 µL : 0,8 % / 8 µL ; 2.000 µL : 0,8 % / 16 µL
Độ chính xác ±200 µL : 0,6 % / 1,2 µL ; 1.000 µL : 0,2 % / 2 µL ; 2.000 µL : 0,12 % / 2,4 µL
 Hệ thống LiteTouch LTS
 200 µL – 2.000 µL
Số gia (thủ công)2 µL
 1
Material No.: 17014413
Xem chi tiết
Độ chính xác ±0,2 µL : 12 % / 0,024 µL ; 1 µL : 2,7 % / 0,027 µL ; 2 µL : 1,5 % / 0,03 µL
Độ chính xác ±0,2 µL : 6 % / 0,012 µL ; 1 µL : 1,3 % / 0,013 µL ; 2 µL : 0,7 % / 0,014 µL
 Universal-Fit Shaft
 0,1 µL – 2 µL
Số gia (thủ công)0,002 µL
 1
Material No.: 17014409
Xem chi tiết
Độ chính xác ±1 µL : 2,5 % / 0,025 µL ; 5 µL : 1,5 % / 0,075 µL ; 10 µL : 1 % / 0,1 µL
Độ chính xác ±1 µL : 1,2 % / 0,012 µL ; 5 µL : 0,6 % / 0,03 µL ; 10 µL : 0,4 % / 0,04 µL
 Universal-Fit Shaft
 0,5 µL – 10 µL
Số gia (thủ công)0,002 µL
 1
Material No.: 17014412
Xem chi tiết
Độ chính xác ±2 µL : 7,5 % / 0,15 µL ; 10 µL : 1,5 % / 0,15 µL ; 20 µL : 1 % / 0,2 µL
Độ chính xác ±2 µL : 2 % / 0,04 µL ; 10 µL : 0,5 % / 0,05 µL ; 20 µL : 0,3 % / 0,06 µL
 Universal-Fit Shaft
 2 µL – 20 µL
Số gia (thủ công)0,02 µL
 1
Material No.: 17014408
Xem chi tiết
Độ chính xác ±10 µL : 3,5 % / 0,35 µL ; 50 µL : 0,8 % / 0,4 µL ; 100 µL : 0,8 % / 0,8 µL
Độ chính xác ±10 µL : 1 % / 0,1 µL ; 50 µL : 0,24 % / 0,12 µL ; 100 µL : 0,15 % / 0,15 µL
 Universal-Fit Shaft
 10 µL – 100 µL
Số gia (thủ công)0,2 µL
 1
Material No.: 17014411
Xem chi tiết
Độ chính xác ±20 µL : 2,5 % / 0,5 µL ; 100 µL : 0,8 % / 0,8 µL ; 200 µL : 0,8 % / 1,6 µL
Độ chính xác ±20 µL : 1 % / 0,2 µL ; 100 µL : 0,25 % / 0,25 µL ; 200 µL : 0,15 % / 0,3 µL
 Universal-Fit Shaft
 20 µL – 200 µL
Số gia (thủ công)0,2 µL
 1
Material No.: 17014414
Xem chi tiết
Độ chính xác ±30 µL : 2,5 % / 0,75 µL ; 150 µL : 0,8 % / 1,2 µL ; 300 µL : 0,8 % / 2,4 µL
Độ chính xác ±30 µL : 1 % / 0,3 µL ; 150 µL : 0,25 % / 0,375 µL ; 300 µL : 0,15 % / 0,45 µL
 Universal-Fit Shaft
 20 µL – 300 µL
Số gia (thủ công)0,5 µL
 1
Material No.: 17014407
Xem chi tiết
Độ chính xác ±100 µL : 3 % / 3 µL ; 500 µL : 0,8 % / 4 µL ; 1.000 µL : 0,8 % / 8 µL
Độ chính xác ±100 µL : 0,6 % / 0,6 µL ; 500 µL : 0,2 % / 1 µL ; 1.000 µL : 0,15 % / 1,5 µL
 Universal-Fit Shaft
 100 µL – 1.000 µL
Số gia (thủ công)2 µL
 1
Material No.: 17014410
Xem chi tiết
Độ chính xác ±200 µL : 3 % / 6 µL ; 1.000 µL : 0,8 % / 8 µL ; 2.000 µL : 0,8 % / 16 µL
Độ chính xác ±200 µL : 0,6 % / 1,2 µL ; 1.000 µL : 0,2 % / 2 µL ; 2.000 µL : 0,12 % / 2,4 µL
 Universal-Fit Shaft
 200 µL – 2.000 µL
Số gia (thủ công)2 µL
 1
Comparison

Tài liệu

Manuals

Pipet-Lite XLS+ Manual Pipettes Operating Instructions
Operating instructions for the Rainin Pipet-Lite XLS+ single-channel, multichannel. and adjustable spacer manual pipettes.

Tài liệu quảng cáo

XLS+ Pipette Family Brochure
An overview of the features and benefits of the XLS+ pipette family, including performance, comfort and control.

Bảng dữ liệu

Rainin Classic Manual Pipette Datasheet
Rainin Classic improves traditional pipetting. Robust and durable, it provides years of reproducible performance with low out-of-tolerance errors.

Chứng nhận

SmartStand - Declaration of Conformity
SmartStand - Declaration of Conformity

Dịch vụ

Dịch vụ chuyên nghiệp – Được thiết kế riêng để phù hợp với nhu cầu của bạn

METTLER TOLEDO hỗ trợ và bảo trì pipet của bạn trong suốt quá trình sử dụng pipet, từ các kỹ thuật pipet tốt đến bảo dưỡng dự phòng và từ hiệu chuẩn đến sửa chữa thiết bị.

Hiệu suất
Bảo dưỡng và Tối ưu hóa
Tuân thủ
Hiệu chỉnh và Chất lượng
  • Hội thảo trực tuyến
Hội thảo trực tuyến theo yêu cầu
 
 
 
 
 
 
 
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.