Pipet cơ đa kênh thay đổi khoảng cách Pipet-Lite XLS - Tổng quan về pipet - METTLER TOLEDO
Pipet thay đổi khoảng cách Pipet-Lite XLS

Pipet cơ đa kênh thay đổi khoảng cách Pipet-Lite XLS

Nhanh chóng chuyển mẫu giữa các dạng đĩa chứa

Làm cách nào để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn?
Gọi để được báo giá

Thay đổi khoảng cách nhanh chóng

Cơ chế khoảng cách biến thiên liên tục cho phép bạn nhanh chóng thiết lập khoảng cách giữa các kênh thành bất kỳ giá trị nào từ 9 đến 19 mm (6 kênh) hoặc từ 9 đến 14 mm (8 kênh), đồng thời đảm bảo khoảng cách giống nhau giữa các kênh.

Khả năng lấy mẫu hoàn toàn đồng đều

Thiết kế đầu tip và vòi phun đã đăng ký bản quyền của LTS giúp việc lắp đầu tip đa kênh trở nên cực kỳ dễ dàng. Làm kín hoàn hảo – lần đầu và cả các lần sau – không cần lắc hay phải dùng sức của bàn tay. Hãy dùng thử – bạn sẽ ngạc nhiên bởi khả năng lấy mẫu qua tất cả các kênh hoàn toàn đồng đều một cách dễ dàng.

Khoảng cách vòi phun có khả năng lặp lại

Kiểm soát hai lần, Giới hạn và khoảng cách, giúp điều chỉnh trơn tru, chính xác và có thể khóa. Thiết lập khoảng cách mong muốn với Kiểm soát giới hạn và thay đổi điểm thiết lập với Kiểm soát khoảng cách. Thước milimet dễ đọc cung cấp hỗ trợ khoảng cách trực quan mà không cần đoán.

 

Các mẫu pipet và thông số kỹ thuật

 
Sản phẩm & Cấu hình
Lọc:
Bộ lọc
Clear All
 
Type
Volume Range
Accuracy
Precision
Volume Increment
Material No.: 17011841
Xem chi tiết
Type6-Channel
Volume Range20 – 300 μL
Accuracy0.75 μL: ± 2.5 %
1.2 μL: ± 0.8 %
2.4 μL: ± 0.8 %
Precision0.3 μL: ≤ 1.0 %
0.375 μL: ≤ 0.25 %
0.45 μL: ≤ 0.15 %
Volume Increment0.5 μL
Order No.17011841
Material No.: 17011840
Xem chi tiết
Type6-Channel
Volume Range100 – 1200 μL
Accuracy3.6 μL: ± 3.6 %
4.8 μL: ± 0.8 %
9.6 μL: ± 0.8 %
Precision0.6 μL: ≤ 0.6 %
1.2 μL: ≤ 0.2 %
1.8 μL: ≤ 0.15 %
Volume Increment2.0 μL
Order No.17011840
Material No.: 17011844
Xem chi tiết
Type8-Channel
Volume Range5 - 50 μL
Accuracy0.18 μL: ± 3.5 %
0.3 μL: ± 1.2 %
0.4 μL: ± 0.8 %
Precision0.075 μL: ≤ 1.5 %
0.1 μL: ≤ 0.4 %
0.1 μL: ≤ 0.2 %
Volume Increment0.05 μL
Order No.17011844
Material No.: 17011843
Xem chi tiết
Type8-Channel
Volume Range20 – 300 μL
Accuracy0.75 μL: ± 2.5 %
1.2 μL: ± 0.8 %
2.4 μL: ± 0.8 %
Precision0.3 μL: ≤ 1.0 %
0.375 μL: ≤ 0.25 %
0.45 μL: ≤ 0.15 %
Volume Increment0.5 μL
Order No.17011843
Material No.: 17011842
Xem chi tiết
Type8-Channel
Volume Range100 – 1200 μL
Accuracy3.6 μL: ± 3.6 %
4.8 μL: ± 0.8 %
9.6 μL: ± 0.8 %
Precision0.6 μL: ≤ 0.6 %
1.2 μL: ≤ 0.2 %
1.8 μL: ≤ 0.15 %
Volume Increment2.0 μL
Order No.17011842
Comparison

Tài liệu

Manuals

Pipet-Lite XLS+ Manual Pipettes Operating Instructions
Operating instructions for the Rainin Pipet-Lite XLS+ single-channel, multichannel. and adjustable spacer manual pipettes.

Tài liệu quảng cáo

XLS+ Multichannels Brochure
This document provides an overview of how the XLS+ multichannel pipettes raise the bar on multichannel pipetting and performance.
XLS+ Pipette Family Brochure
An overview of the features and benefits of the XLS+ pipette family, including performance, comfort and control.

Bảng dữ liệu

Pipet-Lite XLS Adjustable Spacer Datasheet
This document provides a technical overview of the Pipet-Lite XLS Adjustable Spacer and how it puts a new twist on pipetting with its 6- or 8-channel...
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.