Đầu hút pipet ShaftGard - Tổng quan - METTLER TOLEDO
ShaftGard Pipette Tips

Đầu hút ShaftGard

Ngăn ngừa ô nhiễm chéo

Làm cách nào để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn?
Đầu hút pipet ShaftGard
Kiểu và dung tích đầu hút ShaftGard
Nhiễm bẩn đầu hút pipet
Đầu hút pipet Rainin FinePoint
Đầu hút Rainin ShaftGard
Đầu hút Rainin ShaftGard

Sản phẩm & Cấu hình

Sản phẩm và thông số kỹ thuật đầu hút pipet

 
Sản phẩm & Cấu hình
Lọc:
Bộ lọc
Clear All
 
Description
Max. Capacity
Order No.
Tips 10 µL ShftGrd 960/10  GPS-10G
Description 960 ShaftGard tips/10 SpaceSaver refills
Max. Capacity 10 μL
Order No. 17005085
Material No.: 17005085
Description960 ShaftGard tips/10 SpaceSaver refills
Max. Capacity10 μL
Order No.17005085
Tips 10 µL ShftGrd Prstrl GPS-10GS
Description 960 ShaftGard/10 SpaceSaver refills, presterilized
Max. Capacity 10 μL
Order No. 17005084
Material No.: 17005084
Description960 ShaftGard/10 SpaceSaver refills, presterilized
Max. Capacity10 μL
Order No.17005084
Tips 10UL SHFTGRD 960/10 GPS-10GLR
Description 960 ShaftGard/10 refills
Max. Capacity 10 µL
Order No. 17014381
Material No.: 17014381
Description960 ShaftGard/10 refills
Max. Capacity10 µL
Order No.17014381
Tips 10 µL ShftGrd FLT GP-10GF
Description 960 ShaftGard/10 GreenPak refills, presterilized, filter
Max. Capacity 10 μL
Order No. 17002416
Material No.: 17002416
Description960 ShaftGard/10 GreenPak refills, presterilized, filter
Max. Capacity10 μL
Order No.17002416
Pipette Tips RC UNV 10µL G 1000A/1
Description 1000 ShaftGard tips in bags
Max. Capacity 10 μL
Order No. 17001123
Material No.: 17001123
Description1000 ShaftGard tips in bags
Max. Capacity10 μL
Order No.17001123
Tips 10 µL ShftGrd 960/10 RT-10G
Description 960 ShaftGard tips in 10 racks
Max. Capacity 10 μL
Order No. 17002908
Material No.: 17002908
Description960 ShaftGard tips in 10 racks
Max. Capacity10 μL
Order No.17002908
Tips 10 µL ShftGrd Prstrl 960/10 RT-10GS
Description 960 ShaftGard tips in 10 racks, presterilized
Max. Capacity 10 μL
Order No. 17002907
Material No.: 17002907
Description960 ShaftGard tips in 10 racks, presterilized
Max. Capacity10 μL
Order No.17002907
Tips 10 µL ShftGrd Filter 960/10 RT-10GF
Description 960 ShaftGard tips in 10 racks, presterilized, filter
Max. Capacity 10 μL
Order No. 17002906
Material No.: 17002906
Description960 ShaftGard tips in 10 racks, presterilized, filter
Max. Capacity10 μL
Order No.17002906
Rack 10 µL ShaftGard Red 10/PK GPR-10G
Description 960 ShaftGard tips/10 SpaceSaver refills
Max. Capacity 10 μL
Order No. 17005085
Material No.: 17001862
Description960 ShaftGard tips/10 SpaceSaver refills
Max. Capacity10 μL
Order No.17005085
Comparison

Tài liệu

Tài liệu kỹ thuật đầu hút pipet

Trang trắng

Chất lượng Đầu hút Pipet
Bài viết này giới thiệu và cung cấp những lời khuyên chi tiết về việc lựa chọn đầu hút phù hợp nhất, hay nói cách khác lựa chọn đầu hút mà không làm ả...
đầu hút rainin bioclean không có tạp chất
Các thông số kỹ thuật kiểm tra nghiêm ngặt cùng với thiết kế quy trình kiểm tra giúp đảm bảo độ sạch của các đầu hút pipet Raininà ¢ s. Trang trắng n...
Chọn và bảo quản Pipet!
Get an introduction and practical guide to the proper use, testing, maintenance and calibration of piston pipettes.
Counteracting Liquid Retention in Tips Benefits of Using Low Retention Tips
Trang trắng này trình bày tính năng "định chuẩn" hiệu suất chất lỏng có nhiều thành phần và đặc tính vật lý trong quá trình pipet của các đầu hút Rain...

Dịch vụ

Dịch vụ hỗ trợ dành cho pipet

Dịch vụ chuyên nghiệp – Được thiết kế riêng để phù hợp với nhu cầu của bạn

METTLER TOLEDO hỗ trợ và bảo trì pipet của bạn trong suốt quá trình sử dụng pipet, từ các kỹ thuật pipet tốt đến bảo dưỡng dự phòng và từ hiệu chuẩn đến sửa chữa thiết bị.

Nhanh chóng
Hỗ trợ và sửa chữa
Hiệu suất
Bảo dưỡng và Tối ưu hóa
Tuân thủ
Hiệu chỉnh và Chất lượng
Chuyên gia
Đào tạo và Tư vấn
Nghiên cứu tình huống
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.