Đầu hút pipet được đóng gói - Tổng quan - METTLER TOLEDO
Tiếng Việt
Bagged Pipette Tips

Đầu hút được đóng gói

Đầu hút pipet chất lượng cao nhất với giá cả thấp nhất

Làm cách nào để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn?
Gọi để được báo giá
Đầu hút Pipet được đóng gói
Đầu hút được đóng gói

Sản phẩm & Cấu hình

Chi tiết và sản phẩm đầu hút được đóng gói

 
Sản phẩm & Cấu hình
Lọc:
Bộ lọc
Clear All
 
Amount/Quantity
Maximum Volume
Tip Technology
Material No.: 17001124
Xem chi tiết
Amount/Quantity1000 tips in 1 bag
Maximum Volume10 µL
Tip TechnologyUniversal
Material No.: 17001123
Xem chi tiết
Amount/Quantity1000 tips in 1 bag
Maximum Volume10 µL
Tip TechnologyUniversal
Material No.: 17014395
Xem chi tiết
Amount/Quantity1000 tips in 1 bag
Maximum Volume10 µL
Tip TechnologyUniversal
Material No.: 17001116
Xem chi tiết
Amount/Quantity1000 tips in 1 bag
Maximum Volume250 µL
Tip TechnologyUniversal
Material No.: 17014396
Xem chi tiết
Amount/Quantity1000 tips in 1 bag
Maximum Volume10 µL
Tip TechnologyUniversal
Material No.: 17014397
Xem chi tiết
Amount/Quantity1000 tips in 1 bag
Maximum Volume250 µL
Tip TechnologyUniversal
Material No.: 17001121
Xem chi tiết
Amount/Quantity1000 tips in 1 bag
Maximum Volume1.000 µL
Tip TechnologyUniversal
Material No.: 17014398
Xem chi tiết
Amount/Quantity1000 tips in 1 bag
Maximum Volume1.000 µL
Tip TechnologyUniversal
Material No.: 17001122
Xem chi tiết
Amount/Quantity200 tips in 1 bag
Maximum Volume10 mL
Tip TechnologyUniversal
Material No.: 17001117
Xem chi tiết
Amount/Quantity1000 tips in 1 bag
Maximum Volume5.000 µL
Tip TechnologyUniversal
Material No.: 17001125
Xem chi tiết
Amount/Quantity1000 tips in 1 bag
Maximum Volume2,000 µL
Tip TechnologyUniversal
Material No.: 17001126
Xem chi tiết
Amount/Quantity1000 tips in 1 bag
Maximum Volume2.500 µL
Tip TechnologyUniversal
Material No.: 17005939
Xem chi tiết
Amount/Quantity75 tips individ. wrapped
Maximum Volume10 mL
Tip TechnologyUniversal
Material No.: 17001128
Xem chi tiết
Amount/Quantity1000 tips in 1 bag
Maximum Volume20 µL
Tip TechnologyLiteTouch System LTS
Pipette Tips RC UNV 1000µL LW 1000A/1
Pipette Tips RC UNV 1000µL LW 1000A/1

Bulk tips, 1000 μL max. volume, universal-fit, wide-orifice (1.5 mm), low-retention, 1000 tips in bags (RC-1000WLR)

Amount/Quantity
Maximum Volume 1.000 µL
Tip Technology Universal
Material No.: 17015068
Maximum Volume1.000 µL
Tip TechnologyUniversal
Material No.: 17014340
Xem chi tiết
Amount/Quantity1000 tips in 1 bag
Maximum Volume20 µL
Tip TechnologyLiteTouch System LTS
Material No.: 17001118
Xem chi tiết
Amount/Quantity1000 tips in 1 bag
Maximum Volume200 µL
Tip TechnologyLiteTouch System LTS
Material No.: 17014341
Xem chi tiết
Amount/Quantity1000 tips in 1 bag
Maximum Volume250 µL
Tip TechnologyLiteTouch System LTS
Material No.: 17014342
Xem chi tiết
Amount/Quantity1000 tips in 1 bag
Maximum Volume1.000 µL
Tip TechnologyLiteTouch System LTS
Material No.: 17001132
Xem chi tiết
Amount/Quantity1000 tips in 1 bag
Maximum Volume300 µL
Tip TechnologyLiteTouch System LTS
Material No.: 17001129
Xem chi tiết
Amount/Quantity1000 tips in 1 bag
Maximum Volume1.000 µL
Tip TechnologyLiteTouch System LTS
Material No.: 17006324
Xem chi tiết
Amount/Quantity1000 tips in 1 bag
Maximum Volume1,200 µL
Tip TechnologyLiteTouch System LTS
Material No.: 17001130
Xem chi tiết
Amount/Quantity1000 tips in 1 bag
Maximum Volume2,000 µL
Tip TechnologyLiteTouch System LTS
Material No.: 17001133
Xem chi tiết
Amount/Quantity1000 tips in 1 bag
Maximum Volume5.000 µL
Tip TechnologyLiteTouch System LTS
Material No.: 17001131
Xem chi tiết
Amount/Quantity100 tips in 1 bag
Maximum Volume20 mL
Tip TechnologyLiteTouch System LTS
Material No.: 17005941
Xem chi tiết
Amount/Quantity50 tips individ. wrapped
Maximum Volume20 mL
Tip TechnologyLiteTouch System LTS
Material No.: 17001119
Xem chi tiết
Amount/Quantity200 tips in 1 bag
Maximum Volume10 mL
Tip TechnologyLiteTouch System LTS
Material No.: 17005940
Xem chi tiết
Amount/Quantity75 tips individ. wrapped
Maximum Volume10 mL
Tip TechnologyLiteTouch System LTS
Comparison

Tài liệu

Thông tin kỹ thuật đầu hút được đóng gói

Brochures

LTS LiteTouch System
By virtually eliminating friction, the Rainin LiteTouch System dramatically reduces the amount of force required to load and eject tips.

Trang trắng

Chọn và bảo quản Pipet!
Get an introduction and practical guide to the proper use, testing, maintenance and calibration of piston pipettes.
Chất lượng Đầu hút Pipet
Bài viết này giới thiệu và cung cấp những lời khuyên chi tiết về việc lựa chọn đầu hút phù hợp nhất, hay nói cách khác lựa chọn đầu hút mà không làm ả...
đầu hút rainin bioclean không có tạp chất
Các thông số kỹ thuật kiểm tra nghiêm ngặt cùng với thiết kế quy trình kiểm tra giúp đảm bảo độ sạch của các đầu hút pipet Raininà ¢ s. Trang trắng n...
Counteracting Liquid Retention in Tips Benefits of Using Low Retention Tips
Trang trắng này trình bày tính năng "định chuẩn" hiệu suất chất lỏng có nhiều thành phần và đặc tính vật lý trong quá trình pipet của các đầu hút Rain...
Comparative Carbon Footprints Terrarack
METTLER TOLEDO Rainin is the pioneer of high purity ‘BioClean’ tips, creating a range of super-clean tips which are certified to be free of biological...

Báo cáo kỹ thuật

Test Protocol for Rainin Tips / Capillaries and Pistons
Rainin BioClean pipette tips and capillaries/pistons labeled “Certified RNase-, DNase-, DNA-, Pyrogen-, and ATP-free” have been process-tested and pas...
Protecting Sample Integrity
Clean pipette tips are critical in life science research. To ensure high quality lab results, tips coming into contact with samples must be free of DN...

Dịch vụ

Dịch vụ hỗ trợ dành cho pipet

Gọi để được báo giá

Dịch vụ bảo trì và sửa chữa pipet chuyên nghiệp – Được thiết kế riêng để phù hợp với nhu cầu của bạn

METTLER TOLEDO hỗ trợ và bảo trì pipet của bạn trong suốt quá trình sử dụng pipet, từ các kỹ thuật pipet tốt đến bảo dưỡng dự phòng và từ hiệu chuẩn đến sửa chữa thiết bị.

Nhanh chóng
Hỗ trợ và sửa chữa
Hiệu suất
Bảo dưỡng và Tối ưu hóa
Tuân thủ
Hiệu chỉnh và Chất lượng
Chuyên gia
Đào tạo và Tư vấn
Trang này không được tối ưu hóa cho trình duyệt web của bạn. Xem xét sử dụng một trình duyệt khác hoặc nâng cấp trình duyệt của bạn lên phiên bản mới nhất để đảm bảo kết quả tốt nhất.