Cân vận chuyển – Thư và bưu kiện | METTLER TOLEDO
Tiếng Việt
Cân vận chuyển

Cân vận chuyển và cân bưu chính BC

Cân vận chuyển chắc chắn, đáng tin cậy và đơn giản với USB và Bluetooth để cân thư và bưu kiện

Làm cách nào để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn?
Gọi để được báo giá

Cân có hướng dẫn cụ thể giúp giảm thiểu sai sót của người vận hành
Lợi ích cân BC mang lại
Cân BC – Dễ sử dụng

Sản phẩm & Cấu hình

 
Sản phẩm & Cấu hình
Lọc:
Bộ lọc
Clear All
 
Khả năng cân Tối đa
Giá Trị Độ Chia Kiểm (Được chứng nhận)
Material No.: 30133661
Xem chi tiết
Khả năng cân Tối đa3 kg/15 kg
Giá Trị Độ Chia Kiểm (Được chứng nhận)0,001 kg; 0,005 kg
Material No.: 30086189
Xem chi tiết
Khả năng cân Tối đa3 kg/15 kg
Giá Trị Độ Chia Kiểm (Được chứng nhận)0,001 kg; 0,005 kg
Material No.: 30261440
Xem chi tiết
Khả năng cân Tối đa3 kg/15 kg
Giá Trị Độ Chia Kiểm (Được chứng nhận)0,001 kg; 0,005 kg
Material No.: 30254826
Xem chi tiết
Khả năng cân Tối đa15 kg/30 kg
Giá Trị Độ Chia Kiểm (Được chứng nhận)0,005 kg; 0,01 kg
Material No.: 30254811
Xem chi tiết
Khả năng cân Tối đa15 kg/30 kg
Giá Trị Độ Chia Kiểm (Được chứng nhận)0,005 kg; 0,01 kg
Material No.: 30254813
Xem chi tiết
Maximum Capacity15 kg/30 kg
Readability (Certified)0,005 kg; 0,01 kg
Material No.: 30255213
Xem chi tiết
Khả năng cân Tối đa3 kg/6 kg/35 kg
Giá Trị Độ Chia Kiểm (Được chứng nhận)1 g; 2 g; 10 g
Material No.: 30086212
Xem chi tiết
Khả năng cân Tối đa3 kg/6 kg/35 kg
Giá Trị Độ Chia Kiểm (Được chứng nhận)1 g; 2 g; 10 g
Material No.: 30255215
Xem chi tiết
Maximum Capacity3 kg/6 kg/35 kg
Readability (Certified)1 g; 2 g; 10 g
Material No.: 30126864
Xem chi tiết
Khả năng cân Tối đa60 kg
Giá Trị Độ Chia Kiểm (Được chứng nhận)0,02 kg
Material No.: 30254809
Xem chi tiết
Khả năng cân Tối đa60 kg
Giá Trị Độ Chia Kiểm (Được chứng nhận)0,02 kg
Material No.: 30254820
Xem chi tiết
Khả năng cân Tối đa60 kg
Giá Trị Độ Chia Kiểm (Được chứng nhận)0,02 kg
Material No.: 30086215
Xem chi tiết
Khả năng cân Tối đa60 kg
Giá Trị Độ Chia Kiểm (Được chứng nhận)0,02 kg
Material No.: 30086216
Xem chi tiết
Maximum Capacity60 kg
Readability (Certified)0,02 kg
Material No.: 30138142
Xem chi tiết
Khả năng cân Tối đa60 kg/150 kg
Giá Trị Độ Chia Kiểm (Được chứng nhận)0,02 kg; 0,05 kg
Material No.: 30254754
Xem chi tiết
Khả năng cân Tối đa60 kg/150 kg
Giá Trị Độ Chia Kiểm (Được chứng nhận)0,02 kg; 0,05 kg
Material No.: 30254821
Xem chi tiết
Khả năng cân Tối đa60 kg/150 kg
Giá Trị Độ Chia Kiểm (Được chứng nhận)0,02 kg; 0,05 kg
Material No.: 30254823
Xem chi tiết
Khả năng cân Tối đa60 kg/150 kg
Giá Trị Độ Chia Kiểm (Được chứng nhận)0,02 kg; 0,05 kg
Material No.: 30272284
Xem chi tiết
Khả năng cân Tối đa60 kg/150 kg
Giá Trị Độ Chia Kiểm (Được chứng nhận)0,02 kg; 0,05 kg
Comparison

Tài liệu