Single Test Weights for Scales and Balances
Tiếng Việt

Single Test Weights

Wide Range of Weights with the Highest Resistance to Corrosion

Our stainless steel test weights in the design of knob weights with and without adjusting cavities as well as wire or sheet weights in the milligram range are produced from the finest quality austenitic steel which offers the highest resistance to corrosion over a weight’s lifetime. Our unique manufacturing process involves melting the steel under vacuum (class E1), final-stage electrolytic polishing, fully automated cleaning processes, and final calibration using our mass comparators.

Gọi để được báo giá
View Results ()
Filter ()

Thêm 1 hoặc 2 sản phẩm nữa để so sánh

Advantages

Bạn có muốn Trải nghiệm Dịch vụ Bảo dưỡng Cân của Công ty Dẫn đầu Thị trường?

FAQs

Có thể mua quả cân chuẩn có hoặc không có chứng chỉ hiệu chuẩn không?

Có thể, các quả cân chuẩn có hoặc không có chứng chỉ hiệu chuẩn.

Trọng lượng miligam (mg) là dạng lá hoặc dạng miếng?

Nó phụ thuộc vào một hạng cân. E1, E2 luôn là cân dạng lá, F1 có thể được chọn từ một trong hai cân dạng lá hay miếng, F2 và M1 luôn là cân dạng miếng.

Phạm vi loại OIML hoặc ASTM của quả cân chuẩn là gì?

Biên độ khối lượng trải rộng nhiều cấp: OIML từ E1 tới M1 và ASTM từ 1 đến 4.

Are single weights only monobloc weights or do they have an adjusting cavity?

Weights from E1, E2 Classes are always monobloc, F1 Class weights can be selected from either monobloc or with an adjustable cavity. On the other hand, F2 and M1 are always weights with an adjustable cavity.