Cân Phân Tích Standard | Mettler Toledo
Standard Level analytical Balances and Scales

Standard Level Balances

Làm cách nào để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn?
Cân phân tích ME-T
Cân phân tích ME

Cân phân tích ME-T

Cân phân tích ME

Cân cơ bản với màn hình cảm ứng 4.5 inch - toàn bộ chức năng thiết yếu và hiệu suất ổn định mà bạn cần trong phòng thí nghiệm bận rộn.
Những đặc điểm thiết kế tiện dụng làm cho nhiệm vụ cân hàng ngày trở nên đơn giản và hiệu quả với các dòng cân cơ bản chất lượng.
Công suất tối đa 220 g
Khả năng đọc 0,1 mg
Cơ cấu đơn giản và an toàn
Ứng dụng, ID mẫu và bảo vệ bằng mật mã
Vận hành bằng Cảm ứng Trực quan
Màn hình màu cảm ứng TFT màu 4.5" thoải mái
Xử lý dữ liệu dễ dàng
USB, RS232 và Bluetooth (tùy chọn)
Technical Specifications
Công suất đến 220 g và Khả năng đọc 0,1 mg
Đơn giản là đáng tin cậy
Cho kết quả nhanh, nội chuẩn
Vận hành dễ dàng
Màn hình hiển thị rõ ràng, 10 ứng dụng, Ánh sáng nền thông minh
Chức năng chính
Đúng là thứ bạn cần cho công việc hàng ngày
Cân phân tích ME-T

Cân cơ bản với màn hình cảm ứng 4.5 inch - toàn bộ chức năng thiết yếu và hiệu suất ổn định mà bạn cần trong phòng thí nghiệm bận rộn.

Công suất tối đa 220 g
Khả năng đọc 0,1 mg
Cơ cấu đơn giản và an toàn
Ứng dụng, ID mẫu và bảo vệ bằng mật mã
Vận hành bằng Cảm ứng Trực quan
Màn hình màu cảm ứng TFT màu 4.5" thoải mái
Xử lý dữ liệu dễ dàng
USB, RS232 và Bluetooth (tùy chọn)
Cân phân tích ME

Những đặc điểm thiết kế tiện dụng làm cho nhiệm vụ cân hàng ngày trở nên đơn giản và hiệu quả với các dòng cân cơ bản chất lượng.

Technical Specifications
Công suất đến 220 g và Khả năng đọc 0,1 mg
Đơn giản là đáng tin cậy
Cho kết quả nhanh, nội chuẩn
Vận hành dễ dàng
Màn hình hiển thị rõ ràng, 10 ứng dụng, Ánh sáng nền thông minh
Chức năng chính
Đúng là thứ bạn cần cho công việc hàng ngày
Cân cơ bản với màn hình cảm ứng 4.5 inch - toàn bộ chức năng thiết yếu và hiệu suất ổn định mà bạn cần trong phòng thí nghiệm bận rộn.
Công suất tối đa 220 g
Khả năng đọc 0,1 mg
Cơ cấu đơn giản và an toàn
Ứng dụng, ID mẫu và bảo vệ bằng mật mã
Vận hành bằng Cảm ứng Trực quan
Màn hình màu cảm ứng TFT màu 4.5" thoải mái
Xử lý dữ liệu dễ dàng
USB, RS232 và Bluetooth (tùy chọn)
Cân phân tích ME-T
Những đặc điểm thiết kế tiện dụng làm cho nhiệm vụ cân hàng ngày trở nên đơn giản và hiệu quả với các dòng cân cơ bản chất lượng.
Technical Specifications
Công suất đến 220 g và Khả năng đọc 0,1 mg
Đơn giản là đáng tin cậy
Cho kết quả nhanh, nội chuẩn
Vận hành dễ dàng
Màn hình hiển thị rõ ràng, 10 ứng dụng, Ánh sáng nền thông minh
Chức năng chính
Đúng là thứ bạn cần cho công việc hàng ngày
Cân phân tích ME
Cân phân tích ME-T

Cân cơ bản với màn hình cảm ứng 4.5 inch - toàn bộ chức năng thiết yếu và hiệu suất ổn định mà bạn cần trong phòng thí nghiệm bận rộn.

Công suất tối đa 220 g
Khả năng đọc 0,1 mg
Cơ cấu đơn giản và an toàn
Ứng dụng, ID mẫu và bảo vệ bằng mật mã
Vận hành bằng Cảm ứng Trực quan
Màn hình màu cảm ứng TFT màu 4.5" thoải mái
Xử lý dữ liệu dễ dàng
USB, RS232 và Bluetooth (tùy chọn)
Cân phân tích ME

Những đặc điểm thiết kế tiện dụng làm cho nhiệm vụ cân hàng ngày trở nên đơn giản và hiệu quả với các dòng cân cơ bản chất lượng.

Technical Specifications
Công suất đến 220 g và Khả năng đọc 0,1 mg
Đơn giản là đáng tin cậy
Cho kết quả nhanh, nội chuẩn
Vận hành dễ dàng
Màn hình hiển thị rõ ràng, 10 ứng dụng, Ánh sáng nền thông minh
Chức năng chính
Đúng là thứ bạn cần cho công việc hàng ngày

Dịch vụ

Explore our Services - Tailored to Fit your Equipment

We support and service your measurement equipment through its entire life-cycle, from installation to preventive maintenance and calibration to equipment repair.

Hiệu suất
Bảo dưỡng và Tối ưu hóa
Chuyên gia
Đào tạo và Tư vấn
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.