Phân tích quang phổ UV/VIS dành cho các mẫu có thể tích siêu nhỏ

Phân tích quang phổ thể tích siêu nhỏ bằng UV Vis

Thiết bị khoa học đời sống dùng để phân tích DNA, RNA và protein

 

Đo quang phổ cho các mẫu có thể tích siêu nhỏ bằng UV/VIS

Đo quang phổ thể tích siêu nhỏ bằng UV/VIS dễ dàng và chính xác chỉ với một giọt mẫu. Phạm vi nồng độ rộng cho phép tự động đo ở hai khoảng cách...

Đo quang phổ thể tích siêu nhỏ bằng UV/VIS dễ dàng và chính xác chỉ với một giọt mẫu. Phạm vi nồng độ rộng cho phép tự động đo ở hai khoảng cách truyền sáng được xác định trước bằng công nghệ LockPath™ mà không cần hiệu chuẩn thêm. Giao diện One Click dễ dàng tìm hiểu và cho phép vận hành thuận tiện với các phím tắt. Tính linh hoạt của ngăn chứa cuvet được tăng lên.


 
Máy đo quang phổ
Phép đo quang phổ

Sản phẩm & Cấu hình

Tài liệu

Tài liệu quảng cáo sản phẩm

Product Brochure - UV Vis Spectrophotometer Brochure
FastTrack™ UV/VIS technology integrates robust, state-of-the-art components into a unique spectroscopic system design. Thus, fast reliable measurement...
Excellence UV/VIS Spectrophotometers (for Life Sciences)
The UV/VIS Excellence instruments for Life Sciences effectively optimize spectroscopic workflows as the instruments are always ready for measurement....
LabX® UV/VIS Software
LabX is fully adaptable to meet your needs. The many options in LabX allow you to simplify the way you work, ensuring that transcription errors are a...

Bảng dữ liệu

UV5Bio and UV5Nano UV/VIS Spectrophotometers
The UV5Bio and UV5Nano Excellence instruments optimize spectroscopic workflows in life sciences – FastTrack™ technology enables speedy and reliable me...
Smart UV/VIS Accessories
High precision cuvettes and holders fulfill the strictest manufacturing specifications and thus contribute to accurate and reliable results. Workflow...
UV/Vis Excellence Datasheet
The UV5 and UV7 Excellence instruments optimize spectroscopic workflows effectively. FastTrack™ technology makes for speedy and reliable measurements....
Automatic Performance Verification with CertiRef™
With increasing demands for time-consuming performance verification in regulated laboratories, the CertiRef module offers a fully automated Pharmacope...

Dịch vụ

Khám phá các dịch vụ của chúng tôi - Được thiết kế riêng để phù hợp với thiết bị của bạn

Chúng tôi hỗ trợ và bảo trì thiết bị đo của bạn trong suốt quá trình sử dụng, từ lắp đặt đến bảo trì dự phòng, hiệu chuẩn và sửa chữa thiết bị.

Automated Performance Verification – Advances in UV VIS Spectroscopy
Salt Content Determination Guide
UV/VIS Spectrophotometry Fundamentals Guide
Life Science Toolbox for UV/VIS Spectroscopy
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.