Phụ kiện cho khúc xạ kế EasyPlus

Phụ kiện và vật tư tiêu hao cho khúc xạ kế EasyPlus

Cho hoạt động hiệu quả và an toàn hơn

Gọi để được báo giá

Phụ kiện và vật tư tiêu hao cho khúc xạ kế EasyPlus

Bất kể bạn làm việc ở đâu, hãy tận dụng thiết bị đo khúc xạ EasyPlus bằng cách bổ sung các phụ kiện và đảm bảo kết quả đáng tin cậy với tiêu chuẩn ...

Bất kể bạn làm việc ở đâu, hãy tận dụng thiết bị đo khúc xạ EasyPlus bằng cách bổ sung các phụ kiện và đảm bảo kết quả đáng tin cậy với tiêu chuẩn chỉ số khúc xạ và SimpleCheck brix.

Tiêu chuẩn SimpleCheck Brix có sẵn được chứng nhận ở 20ºC:

 • SimpleCheck Brix sucrose/nước 10%
 • SimpleCheck Brix sucrose/nước 12%
 • SimpleCheck Brix sucrose/nước  20%

Tiêu chuẩn chỉ số khúc xạ SimpleCheck có sẵn được chứng nhận ở 20ºC:

 • SimpleCheck nD Bromonaphtalene 1.657
 • SimpleCheck nD Dichlorotoluene 1.546
 • SimpleCheck nD Dodecane 1.421


Bạn có muốn tìm hiểu thêm về phép đo Chỉ số khúc xạ và cách cải thiện phép đo của bạn với khúc xạ kế kỹ thuật số?

Tải miễn phí sổ tay hướng dẫn đo chỉ số khúc xạ bao gồm các chủ đề sau và hơn thế nữa:

 • Kiểm tra và hiệu chỉnh: Kiểm tra thường xuyên hay hiệu chỉnh thường xuyên là tốt nhất?
 • Mẫu: Loại mẫu nào có thể được đo bằng khúc xạ kế kỹ thuật số?
 • Lấy mẫu: Loại ống tiêm nào nên được sử dụng? Làm cách nào để tránh đệm không khí?
 • Vệ sinh: Các cảm biến nên được vệ sinh như thế nào, tùy thuộc vào mẫu?
 • Kiểm định và ghi chép kết quả: Làm cách nào để phát hiện lỗi cho các mẫu quan trọng/có vấn đề?

Học hỏi từ kiến thức chuyên môn của METTLER TOLEDO và tải miễn phí sổ tay hướng dẫn đo chỉ số khúc xạ ngay bây giờ!


Phụ kiện cho khúc xạ kế EasyPlus

Sản phẩm & Cấu hình

 
Sản phẩm & Cấu hình
Lọc:
Bộ lọc
Clear All
 
Material No.: 21901297
Xem chi tiết
Material No.: 30467238
Xem chi tiết
Material No.: 30467239
Xem chi tiết
Material No.: 30467241
Xem chi tiết
Material No.: 30467248
Xem chi tiết
Material No.: 30467247
Xem chi tiết
Material No.: 30467246
Xem chi tiết
Material No.: 30467245
Xem chi tiết
Material No.: 30480714
Xem chi tiết
Material No.: 30465247
Xem chi tiết
Comparison
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.