Phụ kiện pH giúp cải tiến máy đo pH của bạn
 
Menu

Phụ kiện pH

Cần điện cực tiện dụng, máy khuấy từ tính, máy in, máy quét và nhiều hơn nữa

Gọi để được báo giá

Máy in

METTLER TOLEDO cung cấp ba loại máy in để hỗ trợ cho máy đo của bạn. Máy in mạng, máy in USB và máy in nhỏ gọn RS232.

Máy đọc mã vạch

Để xác nhận ID nhanh chóng và bảo mật. Việc này sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian, đồng thời đảm bảo tránh được lỗi xử lý dữ liệu bằng cách tự động đọc mẫu, vật chứa và ID người dùng.

Xuất dữ liệu

Một cách khác để in, máy đo của chúng tôi hỗ trợ xuất dữ liệu định dạng pdf sang thẻ nhớ USB hoặc xuất dữ liệu sang phần mềm PC EasyDirect pH.

 
Sensor ProductGuide

Sản phẩm & Cấu hình

 
Sản phẩm & Cấu hình
Lọc:
Bộ lọc
Clear All
 
Loại
Dụng cụ đo
Material No.: 11101051
Xem chi tiết
LoạiCáp khác
Dụng cụ đoFiveEasy; FiveEasy Plus; SevenCompact; SevenExcellence
Material No.: 11120270
Xem chi tiết
LoạiPhụ kiện đo
Dụng cụ đoFiveEasy Plus; SevenCompact; SevenExcellence
Material No.: 11124300
Xem chi tiết
LoạiMáy in
Material No.: 11124301
Xem chi tiết
LoạiMáy in
Material No.: 11124303
Xem chi tiết
LoạiMáy in
Material No.: 11124304
Xem chi tiết
LoạiMáy in
Material No.: 21901297
Xem chi tiết
LoạiThiết bị đầu vào
Material No.: 21901305
Xem chi tiết
LoạiThiết bị đầu vào
Material No.: 21901309
Xem chi tiết
LoạiCáp khác
Dụng cụ đoSevenCompact; SevenExcellence
Material No.: 21901370
Xem chi tiết
LoạiThiết bị đầu vào
Material No.: 21901371
Xem chi tiết
LoạiThiết bị đầu vào
Material No.: 21901372
Xem chi tiết
LoạiThiết bị đầu vào
Material No.: 30014098
Xem chi tiết
LoạiPhụ kiện cảm biến
Material No.: 30019823
Xem chi tiết
LoạiPhụ kiện đo
Dụng cụ đoSeven2Go; Seven2Go Pro; SevenCompact; SevenExcellence
Material No.: 30019824
Xem chi tiết
LoạiPhụ kiện đo
Dụng cụ đoSevenCompact
Material No.: 30027776
Xem chi tiết
LoạiCáp cảm biến
Dụng cụ đoSevenCompact; SevenExcellence
Material No.: 30034471
Xem chi tiết
LoạiPhụ kiện đo
Dụng cụ đoSevenExcellence
Material No.: 30034472
Xem chi tiết
LoạiPhụ kiện đo
Dụng cụ đoSevenExcellence
Material No.: 30034473
Xem chi tiết
LoạiPhụ kiện đo
Dụng cụ đoSevenExcellence
Material No.: 30034474
Xem chi tiết
LoạiPhụ kiện đo
Dụng cụ đoSevenExcellence
Material No.: 30034475
Xem chi tiết
LoạiPhụ kiện đo
Dụng cụ đoSevenExcellence
Material No.: 30040000
Xem chi tiết
LoạiDụng cụ khuấy
Dụng cụ đoSevenCompact; SevenExcellence
Material No.: 30098212
Xem chi tiết
LoạiCáp khác
Dụng cụ đoSevenCompact; SevenExcellence
Material No.: 30115728
Xem chi tiết
LoạiDụng cụ khuấy
Dụng cụ đoSevenCompact; SevenExcellence
Material No.: 30122291
Xem chi tiết
LoạiPhụ kiện đo
Dụng cụ đoSeven2Go; Seven2Go Pro
Material No.: 30122300
Xem chi tiết
LoạiPhụ kiện đo
Dụng cụ đoSeven2Go; Seven2Go Pro; SevenGo Duo; SevenGo Duo Pro
Material No.: 30122303
Xem chi tiết
LoạiPhụ kiện đo
Dụng cụ đoSeven2Go; Seven2Go Pro
Material No.: 30122304
Xem chi tiết
LoạiPhụ kiện đo
Dụng cụ đoFiveGo; Seven2Go; Seven2Go Pro
Material No.: 30133643
Xem chi tiết
LoạiPhụ kiện đo
Dụng cụ đoFiveEasy; FiveEasy Plus; FiveGo; Seven2Go; Seven2Go Pro; SevenCompact; SevenExcellence; SevenGo Duo Pro; SevenGoDuo
Material No.: 30137806
Xem chi tiết
LoạiCáp khác
Dụng cụ đoSeven2Go; Seven2Go Pro
Material No.: 30137807
Xem chi tiết
LoạiCáp khác
Dụng cụ đoSeven2Go; Seven2Go Pro
Material No.: 30228948
Xem chi tiết
LoạiDụng cụ khuấy
Dụng cụ đoSevenCompact; SevenExcellence
Material No.: 30239139
Xem chi tiết
LoạiPhụ kiện đo
Dụng cụ đoFiveEasy; FiveEasy Plus
Material No.: 30239140
Xem chi tiết
LoạiPhụ kiện đo
Dụng cụ đoFiveEasy; FiveEasy Plus
Material No.: 30239142
Xem chi tiết
LoạiPhụ kiện đo
Dụng cụ đoFiveGo
Material No.: 30239143
Xem chi tiết
LoạiPhụ kiện đo
Dụng cụ đoFiveGo
Material No.: 30239144
Xem chi tiết
LoạiPhụ kiện đo
Dụng cụ đoFiveGo
Material No.: 30243851
Xem chi tiết
LoạiPhụ kiện cảm biến
Material No.: 30246619
Xem chi tiết
LoạiPhụ kiện cảm biến
Material No.: 30247853
Xem chi tiết
LoạiPhụ kiện cảm biến
Material No.: 30248827
Xem chi tiết
LoạiPhụ kiện cảm biến
Material No.: 30248829
Xem chi tiết
LoạiPhụ kiện cảm biến
Material No.: 30281896
Xem chi tiết
LoạiCáp cảm biến
Dụng cụ đoFiveEasy; FiveEasy Plus; SevenCompact; SevenExcellence
Material No.: 30281897
Xem chi tiết
LoạiCáp cảm biến
Dụng cụ đoFiveEasy; FiveEasy Plus; SevenCompact; SevenExcellence
Material No.: 30281898
Xem chi tiết
LoạiCáp cảm biến
Dụng cụ đoFiveEasy; FiveEasy Plus; SevenCompact; SevenExcellence
Material No.: 30281899
Xem chi tiết
LoạiCáp cảm biến
Material No.: 30281910
Xem chi tiết
LoạiCáp cảm biến
Material No.: 30281911
Xem chi tiết
LoạiCáp cảm biến
Material No.: 30281912
Xem chi tiết
LoạiCáp cảm biến
Material No.: 30281913
Xem chi tiết
LoạiCáp cảm biến
Dụng cụ đoFiveGo; Seven2Go; Seven2Go Pro; SevenGo Duo Pro; SevenGoDuo
Material No.: 30281915
Xem chi tiết
LoạiCáp cảm biến
Dụng cụ đoFiveEasy; FiveEasy Plus; SevenCompact; SevenExcellence
Material No.: 30281916
Xem chi tiết
LoạiCáp cảm biến
Dụng cụ đoFiveEasy; FiveEasy Plus; SevenCompact; SevenExcellence
Material No.: 30281917
Xem chi tiết
LoạiCáp cảm biến
Dụng cụ đoFiveEasy; FiveEasy Plus; SevenCompact; SevenExcellence
Material No.: 30281918
Xem chi tiết
LoạiCáp cảm biến
Dụng cụ đoFiveGo; Seven2Go & Seven2Go Pro; SevenGo Duo Pro; SevenGoDuo
Material No.: 30281919
Xem chi tiết
LoạiCáp cảm biến
Material No.: 30281920
Xem chi tiết
LoạiCáp cảm biến
Material No.: 30281921
Xem chi tiết
LoạiCáp cảm biến
Material No.: 30281922
Xem chi tiết
LoạiCáp cảm biến
Material No.: 30281923
Xem chi tiết
LoạiCáp cảm biến
Dụng cụ đoSeven2Go Pro; SevenCompact; SevenExcellence
Material No.: 30281924
Xem chi tiết
LoạiCáp cảm biến
Material No.: 30281925
Xem chi tiết
LoạiCáp cảm biến
Material No.: 30281926
Xem chi tiết
LoạiCáp cảm biến
Material No.: 30281927
Xem chi tiết
LoạiCáp cảm biến
Material No.: 30281928
Xem chi tiết
LoạiCáp cảm biến
Material No.: 51107686
Xem chi tiết
LoạiBộ màng ISE
Material No.: 51107687
Xem chi tiết
LoạiBộ màng ISE
Material No.: 51107688
Xem chi tiết
LoạiBộ màng ISE
Material No.: 51107689
Xem chi tiết
LoạiBộ màng ISE
Material No.: 51107690
Xem chi tiết
LoạiBộ màng ISE
Material No.: 51107692
Xem chi tiết
LoạiBộ màng ISE
Material No.: 51107694
Xem chi tiết
LoạiBộ màng ISE
Material No.: 51107695
Xem chi tiết
LoạiBộ màng ISE
Material No.: 51107871
Xem chi tiết
LoạiBộ màng ISE
Material No.: 51107874
Xem chi tiết
LoạiBộ màng ISE
Material No.: 51108116
Xem chi tiết
LoạiPhụ kiện tự động
Material No.: 51108219
Xem chi tiết
LoạiPhụ kiện tự động
Material No.: 51109150
Xem chi tiết
LoạiDụng cụ khuấy
Dụng cụ đoSevenCompact; SevenExcellence
Material No.: 51109388
Xem chi tiết
LoạiPhụ kiện tự động
Material No.: 51109389
Xem chi tiết
LoạiPhụ kiện tự động
Material No.: 51191097
Xem chi tiết
LoạiPhụ kiện tự động
Material No.: 51191159
Xem chi tiết
LoạiDụng cụ khuấy
Material No.: 51191926
Xem chi tiết
LoạiCáp khác
Dụng cụ đoSevenCompact; SevenExcellence
Material No.: 51192107
Xem chi tiết
TypeInput device
MeterSevenExcellence
Material No.: 51302257
Xem chi tiết