Máy đo pH để bàn dành cho các ứng dụng thí nghiệm từ đơn giản đến tinh vi
Tiếng Việt

Máy đo pH để bàn

Giải pháp đơn kênh và đa kênh cho phòng thí nghiệm của bạn

Gọi để được báo giá

Vui lòng chọn dòng máy đo pH để bàn phù hợp với bạn nhất:

Máy đo pH để bàn
Máy đo pH để bàn
Máy đo pH để bàn

Dòng máy đo pH SevenExcellence

Dòng máy đo pH tiên tiến SevenCompact

Dòng máy đo pH tiêu chuẩn FiveEasy

Máy đo chuyên nghiệp, hiệu suất cao dựa trên hoạt động của màn hình cảm ứng trực quan, mang lại kết quả an toàn và tuân thủ cao - lên đến ba kênh đo.
Máy đo thông thường đa năng và đáng tin cậy cho nhiều ứng dụng. Sự kết hợp hoàn hảo giữa các công nghệ đo lường chính xác và dễ sử dụng.
Máy đo cầm tay và cơ bản lý tưởng cho người làm việc với ngân sách eo hẹp nhưng cần kết quả nhanh và chính xác.
Máy đo pH để bàn

Máy đo chuyên nghiệp, hiệu suất cao dựa trên hoạt động của màn hình cảm ứng trực quan, mang lại kết quả an toàn và tuân thủ cao - lên đến ba kênh đo.

Máy đo pH để bàn

Máy đo thông thường đa năng và đáng tin cậy cho nhiều ứng dụng. Sự kết hợp hoàn hảo giữa các công nghệ đo lường chính xác và dễ sử dụng.

Máy đo pH để bàn

Máy đo cầm tay và cơ bản lý tưởng cho người làm việc với ngân sách eo hẹp nhưng cần kết quả nhanh và chính xác.

Vui lòng chọn máy đo pH để bàn phù hợp với bạn nhất:

Máy đo pH để bàn
Máy đo pH để bàn
Máy đo pH để bàn

Dòng máy đo pH SevenExcellence

Dòng máy đo pH tiên tiến SevenCompact

Dòng máy đo pH tiêu chuẩn FiveEasy

Máy đo chuyên nghiệp, hiệu suất cao dựa trên hoạt động của màn hình cảm ứng trực quan, mang lại kết quả an toàn và tuân thủ cao - lên đến ba kênh đo.
Máy đo thông thường đa năng và đáng tin cậy cho nhiều ứng dụng. Sự kết hợp hoàn hảo giữa các công nghệ đo lường chính xác và dễ sử dụng.
Máy đo cầm tay và cơ bản lý tưởng cho người làm việc với ngân sách eo hẹp nhưng cần kết quả nhanh và chính xác.
Máy đo pH để bàn

Máy đo chuyên nghiệp, hiệu suất cao dựa trên hoạt động của màn hình cảm ứng trực quan, mang lại kết quả an toàn và tuân thủ cao - lên đến ba kênh đo.

Máy đo pH để bàn

Máy đo thông thường đa năng và đáng tin cậy cho nhiều ứng dụng. Sự kết hợp hoàn hảo giữa các công nghệ đo lường chính xác và dễ sử dụng.

Máy đo pH để bàn

Máy đo cầm tay và cơ bản lý tưởng cho người làm việc với ngân sách eo hẹp nhưng cần kết quả nhanh và chính xác.

Ấn phẩm

Những câu hỏi thường gặp

Có nên dùng thiết bị chuyên dụng hoặc đa thông số không?

Điều này tùy thuộc vào ứng dụng của bạn. Các máy đo đơn kênh chuyên dụng có thể được sử dụng để đo thông số như pH, ORP, nồng độ ion, độ dẫn điện hoặc oxy hòa tan. Thiết bị đa thông số cho phép đo nhiều hơn một thông số ở cùng một nơi làm việc.

Điểm khác biệt giữa hiệu chuẩn tuyến tính và hiệu chuẩn theo phân đoạn là gì?

Vui lòng xem các biểu đồ phía trên để thấy điểm khác biệt giữa các chế độ hiệu chuẩn tuyến tính và hiệu chuẩn theo phân đoạn.

Sau khi thực hiện hiệu chuẩn theo phân đoạn với 3 dung dịch đệm, 2 giá trị độ dốc và 2 giá trị độ lệch được cung cấp. Khi thực hiện hiệu chuẩn 3 điểm tuyến tính, bạn chỉ nhận được một giá trị độ dốc và một giá trị độ lệch dựa trên đường thẳng được vẽ bởi hồi quy tuyến tính (được trang bị phương pháp hình vuông nhỏ nhất) giữa cả 3 điểm hiệu chuẩn.

Điểm khác biệt giữa hai phương pháp này là hiệu chuẩn theo phân đoạn được đánh giá là chính xác hơn, bởi vì nó phù hợp với hành vi thực tế của điện cực hơn là chỉ một đường thẳng.

Khi thực hiện phép đo sau khi hiệu chuẩn theo phân đoạn, thiết bị sẽ lấy độ dốc và độ lệch theo giá trị pH đo được. Ví dụ: nếu giá trị đo được là pH 5, thì sẽ sử dụng giá trị độ dốc/độ lệch từ pH 4.00 đến pH 7.00. Nếu giá trị đo được là pH 9, thì sẽ sử dụng độ dốc/độ lệch từ pH 7.00 đến pH 10.

Khi thực hiện phép đo sau khi hiệu chuẩn tuyến tính, trong trường hợp đo được pH 5 và pH 9, thì sẽ sử dụng giá trị độ dốc tương tự để tính toán.

Tìm hiểu rủi ro trong đo lường pH
Ion Selective Electrode Guide – Theory and Practice
How to Measure pH in Small Samples
pH Toolbox for Life Sciences
pH Theorie Guide
Trang này không được tối ưu hóa cho trình duyệt web của bạn. Xem xét sử dụng một trình duyệt khác hoặc nâng cấp trình duyệt của bạn lên phiên bản mới nhất để đảm bảo kết quả tốt nhất.