Máy đo pH để bàn dành cho các ứng dụng thí nghiệm từ đơn giản đến tinh vi

Máy đo pH để bàn

Giải pháp đơn kênh và đa kênh cho phòng thí nghiệm của bạn

Vui lòng chọn dòng máy đo pH để bàn phù hợp với bạn nhất:

Máy đo pH để bàn
Máy đo pH để bàn
Máy đo pH để bàn

Dòng máy đo pH SevenExcellence

Dòng máy đo pH tiên tiến SevenCompact

Dòng máy đo pH tiêu chuẩn FiveEasy

Máy đo chuyên nghiệp, hiệu suất cao dựa trên hoạt động của màn hình cảm ứng trực quan, mang lại kết quả an toàn và tuân thủ cao - lên đến ba kênh đo.
Máy đo thông thường đa năng và đáng tin cậy cho nhiều ứng dụng. Sự kết hợp hoàn hảo giữa các công nghệ đo lường chính xác và dễ sử dụng.
Máy đo cầm tay và cơ bản lý tưởng cho người làm việc với ngân sách eo hẹp nhưng cần kết quả nhanh và chính xác.
Máy đo pH để bàn

Máy đo chuyên nghiệp, hiệu suất cao dựa trên hoạt động của màn hình cảm ứng trực quan, mang lại kết quả an toàn và tuân thủ cao - lên đến ba kênh đo.

Máy đo pH để bàn

Máy đo thông thường đa năng và đáng tin cậy cho nhiều ứng dụng. Sự kết hợp hoàn hảo giữa các công nghệ đo lường chính xác và dễ sử dụng.

Máy đo pH để bàn

Máy đo cầm tay và cơ bản lý tưởng cho người làm việc với ngân sách eo hẹp nhưng cần kết quả nhanh và chính xác.

Vui lòng chọn máy đo pH để bàn phù hợp với bạn nhất:

Máy đo pH để bàn
Máy đo pH để bàn
Máy đo pH để bàn

Dòng máy đo pH SevenExcellence

Dòng máy đo pH tiên tiến SevenCompact

Dòng máy đo pH tiêu chuẩn FiveEasy

Máy đo chuyên nghiệp, hiệu suất cao dựa trên hoạt động của màn hình cảm ứng trực quan, mang lại kết quả an toàn và tuân thủ cao - lên đến ba kênh đo.
Máy đo thông thường đa năng và đáng tin cậy cho nhiều ứng dụng. Sự kết hợp hoàn hảo giữa các công nghệ đo lường chính xác và dễ sử dụng.
Máy đo cầm tay và cơ bản lý tưởng cho người làm việc với ngân sách eo hẹp nhưng cần kết quả nhanh và chính xác.
Máy đo pH để bàn

Máy đo chuyên nghiệp, hiệu suất cao dựa trên hoạt động của màn hình cảm ứng trực quan, mang lại kết quả an toàn và tuân thủ cao - lên đến ba kênh đo.

Máy đo pH để bàn

Máy đo thông thường đa năng và đáng tin cậy cho nhiều ứng dụng. Sự kết hợp hoàn hảo giữa các công nghệ đo lường chính xác và dễ sử dụng.

Máy đo pH để bàn

Máy đo cầm tay và cơ bản lý tưởng cho người làm việc với ngân sách eo hẹp nhưng cần kết quả nhanh và chính xác.

Dịch vụ

Khám phá các dịch vụ của chúng tôi – Được thiết kế riêng để phù hợp với thiết bị của bạn

Chúng tôi hỗ trợ và bảo trì thiết bị đo của bạn trong suốt quá trình sử dụng thiết bị, từ lắp đặt đến bảo trì dự phòng và từ hiệu chuẩn đến sửa chữa thiết bị.

Ấn phẩm

Những câu hỏi thường gặp

Có nên dùng thiết bị chuyên dụng hoặc đa thông số không?

Điều này tùy thuộc vào ứng dụng của bạn. Các máy đo đơn kênh chuyên dụng có thể được sử dụng để đo thông số như pH, ORP, nồng độ ion, độ dẫn điện hoặc oxy hòa tan. Thiết bị đa thông số cho phép đo nhiều hơn một thông số ở cùng một nơi làm việc.

Điểm khác biệt giữa hiệu chuẩn tuyến tính và hiệu chuẩn theo phân đoạn là gì?

Vui lòng xem các biểu đồ phía trên để thấy điểm khác biệt giữa các chế độ hiệu chuẩn tuyến tính và hiệu chuẩn theo phân đoạn.

Sau khi thực hiện hiệu chuẩn theo phân đoạn với 3 dung dịch đệm, 2 giá trị độ dốc và 2 giá trị độ lệch được cung cấp. Khi thực hiện hiệu chuẩn 3 điểm tuyến tính, bạn chỉ nhận được một giá trị độ dốc và một giá trị độ lệch dựa trên đường thẳng được vẽ bởi hồi quy tuyến tính (được trang bị phương pháp hình vuông nhỏ nhất) giữa cả 3 điểm hiệu chuẩn.

Điểm khác biệt giữa hai phương pháp này là hiệu chuẩn theo phân đoạn được đánh giá là chính xác hơn, bởi vì nó phù hợp với hành vi thực tế của điện cực hơn là chỉ một đường thẳng.

Khi thực hiện phép đo sau khi hiệu chuẩn theo phân đoạn, thiết bị sẽ lấy độ dốc và độ lệch theo giá trị pH đo được. Ví dụ: nếu giá trị đo được là pH 5, thì sẽ sử dụng giá trị độ dốc/độ lệch từ pH 4.00 đến pH 7.00. Nếu giá trị đo được là pH 9, thì sẽ sử dụng độ dốc/độ lệch từ pH 7.00 đến pH 10.

Khi thực hiện phép đo sau khi hiệu chuẩn tuyến tính, trong trường hợp đo được pH 5 và pH 9, thì sẽ sử dụng giá trị độ dốc tương tự để tính toán.

Ion Selective Electrode Guide – Theory and Practice
pH Theorie Guide
How to Measure pH in Small Samples
pH Toolbox for Life Sciences
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.