Quy trình FTIR ReactIR 45P GP | Mettler Toledo

Quy trình FTIR ReactIR 45P GP

Quy trình FTIR ứng dụng trong phòng thí nghiệm tổng hợp và khu vực xử lý

Việc chuyển giao một quy trình hóa học từ phòng thí nghiệm sang cơ sở sản xuất rất khó khăn. Quang phổ chuyển đổi hồng ngoại Fourier (FTIR) với ReactIR 45P GP đem đến kiến thức chuyên sâu về phản ứng, xác định các tác nhân cản trở quy trình, xác định được thời điểm bắt đầu, tiến triễn và kết thúc phản ứng. FTIR ReactIR 45P GP cho phép chuyển giao thành công các quy trình từ phòng thí nghiệm đến nhà máy và các ứng dụng sản xuất - những nơi không yêu cầu về an toàn thiết bị điện. Bằng cách theo dõi các thông số quan trọng trong thời gian thực,những thiết lập và chất lượng quy trình được cải thiện giúp loại bỏ lỗi và sự thay đổi trong quy trình.

Công nghệ lấy mẫu có thể dùng cho hầu hết các loại hóa chất và phản ứng trong mọi điều kiện quy trình. Các đầu dò và cảm biến này phù hợp để nghiên cứu hiện tượng hydro hóa, phản ứng Grignard, halogen hóa và phản ứng clorua axit cũng như nhiều loại hóa chất khác.

FTIR ReactIR 45P được thiết kế phù hợp khi sử dụng trong khu vực Nguy hiểm (Đã phân loại) và khu vực yêu cầu tuân thủ an toàn đối với tất cả các thiết bị điện.

ReactIR 45P GP Process FTIR
Gọi để được báo giá
Các thông số - Quy trình FTIR ReactIR 45P GP
For Use In Lab, Pilot Plant or Production
Software iC IR; iC Process
Detector DTGS; SE MCT
Optical Range (Base Unit) 4000 – 650 cm-1
Purge Requirement Yes
Dimensions (WxHxD) 457 mm x 523 mm x 310 mm
Weight 37 kg / 83 lb
Communication Ethernet TCP/IP
Resolution 4 cm -1 maximum
Operating Range (Temp.) 0 °C – 35 °C / 32 °F – 95 °F
Probe Optical Window 2500 – 650 cm-1 maximum (Fiber Probe); 4000 – 650 cm-1 (Sentinel)
Wetted Materials Alloy C-22; Diamond or Silicon; Gold
Probe Pressure (Maximum) 107bar (Sentinel); 69bar (6.3 & 9.5mm Fiber Probe)
Probe Temperature (Maximum) 180°C (Fiber Probe); 200°C (Sentinel)
Safety Certification Area Classification – NON-HAZARDOUS, MET Mark E112462, UL61010-1 & CSA C22.2 No. 61010-1
Probe pH Range 1 – 14 (Diamond); 1 – 9 (Silicon)
Protection Rating IP54
Mã đặt hàng 14474487

Tài liệu

Documentation for ReactIR 45P GP Process FTIR

Bảng dữ liệu

ReactIR 45P In Situ Process FTIR
Successfully move processes from lab to pilot plant and production with in situ process FTIR spectroscopy. Gain in-depth reaction understanding, ident...
ReactIR Sampling Technology
ReactIR in situ sampling technology assures usability in a wide range of batch and continuous reaction conditions.
iC Process for IR Software
Transfer critical control parameters determined in the laboratory to the production environment. Follow the impact on the process in production.
iC IR Software
Use spectroscopic data to increase chemical understanding and knowledge of the chemical process and associated critical parameters.
ConcIRT LIVE for iC Software
Use real time reaction information to characterize reaction performance through identifying and quantifying key reaction species.
iC Quant for iC Software
Predict actual concentrations of key reaction species, even in a complex mixture, in real time to understand reaction performance.
ReactIR Instrument Performance Assurance (IPA) Module
Validate ReactIR wavenumber accuracy and calibrate to a Polystyrene standard certified by the National Institute of Standards and Technology (NIST) fo...

Applications

Công nghệ Phân tích Quy trình (PAT)/Chất lượng theo Thiết kế (QbD)
Theo dõi Thông số Quy trình Quan trọng và Thuộc tính Chất lượng Quan trọng để Kích hoạt Chất lượng theo Thiết kế (QbD) Trong Ngành Sinh-Dược
Phát triển và Tăng quy mô Quy trình
Thiết kế Quy trình Hóa học Mạnh mẽ và Bền vững Để chuyển Nhanh hơn Đến Thí điểm Nhà máy và Sản xuất
Quá trình lên men và Quy trình sinh học
Xác định đặc tính & Tối ưu hóa Quá trình lên men & Quy trình Sinh học trong Thời gian thực để Tối đa hóa Sản xuất

Software

iC IR Software
Spectroscopic data increases chemical understanding and knowledge of the chemical process, including reaction initiation, endpoint, mechanism, pathway...
Phần mềm iC Process™
Đường dẫn hoàn hảo từ phòng thí nghiệm đến nhà máy
Nhận Báo giá
Quy trình FTIR ReactIR 45P GP

Phụ tùng

Accessories for ReactIR 45P GP Process FTIR

Nhận Báo giá
Quy trình FTIR ReactIR 45P GP

Hàng tiêu hao

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.