ReactIR cho hoá học dòng chảy liên tục - Tổng quan - METTLER TOLEDO
Tiếng Việt

ReactIR cho hoá học dòng chảy liên tục

Phân tích hoá học dòng chảy liên tục trong thời gian thực

Các nhà nghiên cứu đang có xu hướng sử dụng hóa học dòng chảy liên tục để phát triển các phản ứng và quá trình mới với sự gia tăng tính đặc thù, hiệu suất và chất lượng sản phẩm. Sự tối ưu hóa công việc này thường là thách thức khi các kỹ thuật phân tích offline, như Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC), không thể cung cấp thông tin đầy đủ nhanh chóng để tối ưu hóa phản ứng trong thời gian thực. Dụng cụ quang phổ hồng ngoại chuyển đổi Fourier (FTIR) ReactIR chuyên dụng để theo dõi thời gian thực, tại chỗ đối với hóa học dòng chảy liên tục cho phép các nhà nghiên cứu tiết kiệm thời gian và vật liệu khi sàng lọc và tối ưu hóa phản ứng của chúng.

Ví dụ về giá trị ReactIR trong hóa học dòng chảy liên tục bao gồm:

• Hình thành Oxazole

• Phản ứng Fluorination

• Kiểm soát chính xác việc bổ sung chất phản ứng trong các quá trình dòng chảy phân đoạn đa bước

• Phân tích quá trình liên tục cho Alkene ozonolysis  

FlowIR for Continuous Flow Chemistry
Gọi để được báo giá
Các thông số - ReactIR cho hoá học dòng chảy liên tục
For Use In
Laboratory
Software
iC IR
Detector
SE MCT
Optical Range (Base Unit)
4000 – 650 cm-1
Purge Requirement
No
Dimensions (WxHxD)
180 mm x 274 mm x 249 mm
Weight
9 kg
Communication
USB 2.0
Resolution
4 cm-1 maximum
Operating Range (Temp.)
19 °C – 25 °C
Probe Optical Window
2500 – 650 cm-1 maximum (Fiber Probe)
Wetted Materials
Gold
Probe Pressure (Maximum)
107bar (Sentinel)
Probe Temperature (Maximum)
200°C (Sentinel)
Safety Certification
EMC Directive 2004/109/EC, Low Voltage Directive 2006/95/IEC
Probe pH Range
1 – 9 (Silicon)
Mã đặt hàng
14000003

Tài liệu

Flow Chemistry Documentation

Data Sheets

ReactIR Sampling Technology
ReactIR in situ sampling technology assures usability in a wide range of batch and continuous reaction conditions.
iC IR Software
Use spectroscopic data to increase chemical understanding and knowledge of the chemical process and associated critical parameters.
ReactIR Instrument Performance Assurance (IPA) Module
Validate ReactIR wavenumber accuracy and calibrate to a Polystyrene standard certified by the National Institute of Standards and Technology (NIST) fo...

Ứng dụng

Hóa học Lưu lượng Liên tục
Giảm Thời gian Chu kỳ, Tăng Chất lượng và Năng suất Với Hóa học Lưu lượng Liên tục
Tổng hợp hóa học
Các nhà nghiên cứu làm việc trong quá trình tổng hợp hóa học đang phải chịu áp lực ngày càng tăng để khám phá và phát triển những con đường sáng tạo v...

Các sản phẩm và giải pháp liên quan

Quang phổ hồng ngoại - ReactIR 15  
ReactIR 15 là một thiết bị quang phổ hồng ngoại trung bình, tại chỗ, thời gian thực, được thiết kế để nghiên cứu và giám sát sự tiến triển của phản ứn...
Quang phổ FTIR tại chỗ ReactIR 45m
Để hiểu và tối ưu hoá các phản ứng hóa học trong phạm vi rộng các điều kiện nhiệt độ và áp suất, các nhà hóa học và các kỹ sư hóa học cần phải có thôn...
ReactIR 45P GP Process FTIR
ReactIR 45P GP Process FTIR phát triển sự hiểu biết về quy trình trong phòng thí nghiệm và sử dụng kiến thức đó để chuyển giao quy trình cho nhà máy.

Phụ tùng

Accessories for ReactIR For Continuous Flow Chemistry

Hàng tiêu hao

Nhận Báo giá
ReactIR cho hoá học dòng chảy liên tục