ParticleTrack G400 - Tổng quan - METTLER TOLEDO
 
Menu

ParticleTrack G400

Nghiên cứu kích thước và số lượng hạt trong phòng thí nghiệm

ParticleTrack G400 với công nghệ FBRM là một thiết bị dạng đầu dò được đưa trực tiếp vào thiết bị phản ứng trong phòng thí nghiệm để theo dõi sự thay đổi kích thước và số lượng hạt trong thời gian thực ở  nồng độ cao nhất của quy trình. Hạt, cấu trúc hạt và giọt nhỏ được theo dõi liên tục, khi các điều kiện thí nghiệm thay đổi, cung cấp cho các nhà khoa học những bằng chứng cần thiết để sản xuất các hạt ổn định có các thuộc tính cần thiết.

Kích thước và số lượng hạt trực tiếp ảnh hưởng đến hiệu suất trong các quá trình nhiều giai đoạn bao gồm kết tinh, nhũ tương và sự kết bông. Bằng cách theo dõi kích thước và số lượng hạt theo thời gian thực, các nhà khoa học có thể hiểu, tối ưu hóa và mở rộng quá trình bằng cách sử dụng các phương pháp dựa trên thực chứng.

Các hạt có thể thay đổi khi lấy mẫu và chuẩn bị cho phân tích offline. Bằng cách theo dõi sự thay đổi về kích thước và số lượng, khi các hạt tồn tại trong tự nhiên, các nhà khoa học hiểu kỹ càng và nhanh chóng về quy trình, thậm chí ở cả những điều kiện nhiệt độ và áp suất cực đoan.

Bằng cách theo dõi các hạt liên tục, khi điều kiện thí nghiệm thay đổi, có thể xác định được ảnh hưởng của các thông số quy trình đối với kích thước và số lượng hạt. Thông tin hữu ích này có thể được sử dụng để thiết kế các quá trình liên tục sản xuất các hạt với các thuộc tính tối ưu.

ParticleTrack G400
Gọi để được báo giá

Các ứng dụng phổ biến đối với ParticleTrack G400 trong phòng thí nghiệm bao gồm:

Các tính năng chính của ParticleTrack G400:

  • Thiết kế nhỏ gọn đảm bảo tính di động và giảm thiểu không gian cho phòng thí nghiệm
  • Đầu dò có thể thay đổi để sử dụng trong phạm vi quy mô phòng thí nghiệm (10mL đến 2L)
  • Tích hợp các máy trạm tổng hợp OptiMax và EasyMax bên trong để tối ưu hóa thiết lập thực nghiệm
  • Phần mềm iC FBRM để phân tích dữ liệu hạt nhanh và trực quan

ParticleTrack G400 cho thấy sự cải tiến đáng kể so với các công nghệ Lasentec FBRM trước đây của METTLER TOLEDO (S400 và D600).

Các thông số - ParticleTrack G400
Measurement Range
0.5 – 2000μm; 0.5 to 2000μm
Temperature Range (Base/Field Unit)
5 to 35°C
Base Unit Description
Laboratory base unit
Base Unit Dimension (HxWxL)
89 mm x 237 mm x 492 mm
Certifications
CE Approved, Class 1 Laser, NRTL Certified, CB Scheme Certified
Power Requirements
100-240VAC, 50/60Hz, 1.2A
For Use In
Laboratory: EasyMax/OptiMax
Software
iC FBRM
Scanning System
Electric Scanner
Scan Speeds
2m/s (19mm at 1.2m/s)
Chord Selection Method (CSM)
Primary (fines) AND Macro (coarse)
Probe Diameter
14/9.5mm; 19mm; 9.5mm
Probe Wetted Length
206mm (for 14/9.5mm probe); 400mm (for 19mm probe); 91mm (for 9.5mm probe)
Probe Wetted Alloy
C22
Window
Sapphire
Standard Window Seals
Kalrez® (standard 19mm); TM (standard 14/9.5); TM (standard 9.5, 14/9.5)
Probe/Window Options
TM Window (option for 19mm)
Pressure Rating (Probe)
3barg (standard); up to 100barg (custom)
Temperature Rating (Probe)
-10 to 90°C (Kalrez and purge); -80 to 90°C (TM and purge); +10 to 90°C (standard)
Conduit Length
3m [9.8ft]
Air Requirements
Low flow purge: (use to avoid condensation); Max. Flow: 5NL/min [0.2SCFM]; Max. inlet pressure to purge manifold: 8.6barg [125 psig]; Max. purge manifold outlet pressure: 0.8barg [12psig]
ParticleTrack Model
ParticleTrack G400
Mã đặt hàng
14420890

  • Nghiên cứu kích thước và số lượng hạt theo thời gian

Các nhà khoa học đặt các đầu dò ParticleTrack trực tiếp vào các dòng quy trình để theo dõi kích thước và số lượng hạt liên tục theo thời gian mà không cần lấy mẫu. Điều này trở thành cơ sở cho sự nghiên cứu hiệu quả về mọi quy trình liên quan đến tinh thể, hạt và giọt nhỏ

  • Liên kết quá trình với hệ thống hạt

Với ParticleTrack, các nhà khoa học thường xuyên xác định mức độ ảnh hưởng của các thông số quy trình đối với các hệ thống hạt. Tác động của các thông số quy trình đối với các cơ chế như tăng trưởng, tích tụ, phá vỡ và thay đổi hình dạng có thể được xác định, cho phép các quá trình được tối ưu hóa và cải thiện bằng các phương pháp thực chứng.

  • Tạo hệ thống hạt phù hợp với mục đích

Các nhà khoa học sử dụng ParticleTrack để xác định các hạt có kích thước và số lượng mong muốn có thể được sản xuất một cách đồng nhất như thế nào. Bằng cách lựa chọn các thông số quy trình tối ưu trong quá trình phát triển, thông qua việc mở rộng quy mô sản xuất, các nhà khoa học đưa ra các sản phẩm hạt chất lượng cao cho thị trường nhanh hơn với tổng chi phí thấp hơn. 

  • Theo dõi và hiệu chỉnh sai số quy trình

ParticleTrack được sử dụng để theo dõi, khắc phục sự cố và cải tiến quy trình đã được thiết lập trong sản xuất. Khi lấy mẫu là một thách thức, các quy trình khó có thể được giám sát an toàn, đảm bảo các hạt với chất lượng tốt nhất có thể được sản xuất một cách nhất quán.

Khuyến cáo thiết bị ParticleTrack G400 với công nghệ FBRM không dùng cho các địa điểm dễ cháy nổ.

Tài liệu

Documentation for ParticleTrack G400 with FBRM Technology

Data Sheets

ParticleTrack G400
Insert into lab reactors to track changing particle size and count in real time at full process concentrations.

Các sản phẩm và giải pháp liên quan

METTLER TOLEDO PVM
Kính hiển vi video dựa trên đầu dò với công nghệ PVM trực quan hóa các hạt và cơ chế hạt khi chúng tồn tại trong quá trình.
Quang phổ hồng ngoại - ReactIR 15  
ReactIR 15 là một thiết bị quang phổ hồng ngoại trung bình, tại chỗ, thời gian thực, được thiết kế để nghiên cứu và giám sát sự tiến triển của phản ứn...
Các hệ thống phản ứng tổng hợp hóa học
Thiết bị phản ứng hóa học làm tăng năng suất trong phòng thí nghiệm

Phụ tùng

Upgrade to G400

ParticleTrack G400 Upgrade

ParticleTrack G400 represents a significant improvement over previous METTLER TOLEDO Lasentec FBRM technologies (S400 and D600).

Stuck Particle Correction Improves Consistent and Reliable Measurement - ParticleTrack can distinguish between particles stuck on the probe window and those moving in the process. These stuck particles can be removed from the data ensuring a consistent and reliable measurement for more experiments.

ParticleTrack G400
Figure 1: Comparison of measured chord length distribution for legacy Lasentec FBRM vs. ParticleTrack with FBRM technology.
ParticleTrack G400
Figure 2: Example of legacy Lasentec FBRM instrument failing to observe bimodal distribution of large and small particles, while ParticleTrack displays higher resolution measurement of both particle sizes.

Improved Measurement Accuracy and Resolution - ParticleTrack uses state-of-the art digital signal processing methods to measure particle size with increased accuracy and resolution. These changes mean the measurement matches particle measurements such as laser diffraction and imaging more closely.

Wider Dynamic Range To Detect Critical Process Events - ParticleTrack measures changes in particle count to accurately eliminate concentration-related artifacts from the data and ensure improved sensitivity to changes in the particle system at higher concentrations.  This allows critical process events to be detected that may previously have gone unobserved.

ParticleTrack G400
Figure 3: Example of ParticleTrack identifying a secondary nucleation event at the end of a process while at high concentration.
ParticleTrack G400
Figure 4: Interchangeable probe configurations for the same instrument are shown.

Interchangeable Probes Decrease Costs and Increase Range of Scales - Lab-based ParticleTrack instruments are now available with different sized probes that can be easily changed by the user.  This improves serviceability and increases the range of scales where the same instrument may be used at an overall lower cost.

Two Measurements Acquired Simultaneously To Eliminate Need for Prior System Information or Trial Experimentation - ParticleTrack now collects two datasets simultaneously that are optimized for different types of particle systems. This eliminates the need for any a prior system information or trial experimentation to determine the optimal measurement method.

Improved Instrument to Instrument Repeatability - ParticleTrack technology was developed to ensure different lab and production instruments now measure much more closely, allowing changes in scale of measurement to be decoupled from differences in the probe used to measure them.

ParticleTrack G400
Figure 5: Simultaneous measurement using two different modes using ParticleTrack: Primary is sensitive to the primary particles while Macro is sensitive to overall particle structure.


Voice of User

Senaputra, A., Jones, F., Fawell, P. D. and Smith, P. G. (2014), Focused beam reflectance measurement for monitoring the extent and efficiency of flocculation in mineral systems. AIChE J., 60: 251–265. doi: 10.1002/aic.14256.

      "The [ParticleTracK]G400 also captures bimodal character in unweighted chord distributions, producing distinct peaks for aggregates and fines after suboptimal flocculation; such peaks are rarely well resolved in older FBRM".

      "…the chord length measurement principle applied with the G400 probe leads to an enhanced sensitivity to species at the lower end of the measurement range relative to previous generation FBRM…"

      "The mean square-weighted chord lengths reported from older generation FBRM for flocculated minerals are typically under 400 mm, and yet the naked eye can see much larger aggregates being formed in thickener feedwells. The G400 probe consistently measures larger chord lengths, and this is seen as a significant advantage"

George Zhou, Aaron J Moment, James F. Cuff, Wes A. Schafer,Charles Orella, Eric Sirota, Xiaoyi Gong, and Christopher J. Welch, Process Development and Control with Recent New FBRM, PVM, and IR. Org. Process Res. Dev., Just Accepted Manuscript, Publication Date (Web): 10 Jun 2014.

"Process analytical technologies (PATs) have played an important role in process development and optimization throughout the pharmaceutical industry. Recent new PATs, including in-process video microscopy (PVM), a new generation of focused-beam reflectance measurement (FBRM), miniature process IR spectroscopy, and a flow IR sensor, have been evaluated, demonstrated, and utilized in the process development of many drug substances. First, PVM has filled a technical gap by providing the capability to study morphology for particle engineering by visualizing particles in real time without compromising the integrity of sample. Second, the new FBRM G series has closed gaps associated with the old S series with respect to probe fouling, bearing reliability, data analysis, and software integration. Third, a miniaturized process IR analyzer has brought forth the benefits of increased robustness, enhanced performance, improved usability, and ease of use, especially at scale-up".

Support

Hardware Manuals

Quick Reference Guides

Positioning a ParticleTrack or ParticleView Probe
ParticleTrack probes use Focused Beam Reflectance Measurement (FBRM) technology to track the rate and degree of change to particles and particle struc...
Changing ParticleTrack G400 Interchangeable Probe Tips
This Quick Reference shows you how to quickly replace a ParticleTrack with FBRM G400 interchangeable probe tip and set the software to recognize the n...
Using the Purge Controller for ParticleTrack G400 or ParticleView V19
The Purge Controller is an optional accessory that can be purchased for use with ParticleTrack G400 and ParticleView V19. Purging is required where...

Additional Help

ParticleTrack & ParticleView Onsite Training
Training and familiarization with ParticleTrack and ParticleView will ensure that all users can walk up to instruments and immediately bring value to...

Hàng tiêu hao

Nhận Báo giá
ParticleTrack G400
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.