Thiết bị đầu cân IND131/IND331

Thiết bị đầu cân IND131/IND331

Tốc độ và chính xác trong ứng dụng kiểm soát/cân tại khu vực an toàn và dễ cháy nổ

Làm cách nào để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn?
Gọi để được báo giá

Các tùy chọn điều khiển linh hoạt
Nhiều kiểu vỏ máy
Hiệu chuẩn và lọc nhiễu tiên tiến
Được phê duyệt toàn cầu

Sản phẩm & Cấu hình

 
Sản phẩm & Cấu hình
Lọc:
Bộ lọc
Clear All
 
Level
Các ứng dụng
Xem chi tiết
Các ứng dụngEX Hazardous Area
Material No.: 64088572
Xem chi tiết
Xem chi tiết
LevelBasic
Các ứng dụngProcess weighing
Material No.: 64087994
Xem chi tiết
Comparison

Tài liệu

Tài liệu sản phẩm

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.