Thiết bị đầu cân IND131/IND331

Thiết bị đầu cân IND131/IND331

Tốc độ và chính xác trong ứng dụng kiểm soát/cân tại khu vực an toàn và dễ cháy nổ

Làm cách nào để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn?

Các tùy chọn điều khiển linh hoạt
Nhiều kiểu vỏ máy
Hiệu chuẩn và lọc nhiễu tiên tiến
Được phê duyệt toàn cầu

Sản phẩm & Cấu hình

 
Sản phẩm & Cấu hình

Tài liệu

Tài liệu sản phẩm

Dịch vụ

Khám phá dịch vụ – Được thiết kế để phù hợp với thiết bị của bạn

Chúng tôi hỗ trợ và bảo trì thiết bị đo lường của bạn trong suốt thời hạn sử dụng thiết bị, từ lắp đặt đến bảo trì dự phòng và từ hiệu chuẩn đến sửa chữa thiết bị.

Industrial Catalog 2019/20
Hazardous Poster
Contamination-free Terminal Keypad
PFD774 PowerDeck Floor Scale
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.