ACT350 - Tổng quan - METTLER TOLEDO
Bộ hiển thị trọng lượng ACT350

ACT350

Tăng tốc độ và hiệu quả xử lý - mà không ảnh hưởng đến độ chính xác

Làm cách nào để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn?
Xử lý nhanh và nhiều hơn mà không ảnh hưởng đến độ chính xác
Kết nối trực tiếp với PLC
Theo dõi tình trạng được tích hợp
Giá gắn DIN-Rail tiết kiệm không gian
Lắp đặt và cấu hình hiệu quả
Lắp đặt và cấu hình hiệu quả

Sản phẩm & Cấu hình

 
Sản phẩm & Cấu hình
Lọc:
Bộ lọc
Clear All
 
Dimensions (lxhxp)
Interfaces
Tension
Balance
Communication
Material No.: 30076688
Xem chi tiết
Dimensions (lxhxp)40 mm x 110 mm x 100 mm
InterfacesPROFIBUS DP; 4 boutons; OLED
Tension12-30VDC
BalanceAnalogique, max. 1 balance
SupportRail DIN
Material No.: 30076689
Xem chi tiết
Dimensions (lxhxp)40 mm x 110 mm x 100 mm
InterfacesProfiNet; 4 boutons; OLED
Tension12-30VDC
BalanceAnalogique, max. 1 balance
SupportRail DIN
Material No.: 30076692
Xem chi tiết
Dimensions (lxhxp)40 mm x 110 mm x 100 mm
InterfacesProfiNet; 4 boutons; OLED
Tension12-30VDC
BalanceAnalogique, max. 1 balance
CommunicationE/S numérique
SupportRail DIN
Material No.: 30076693
Xem chi tiết
Dimensions (lxhxp)40 mm x 110 mm x 100 mm
InterfacesEthernet / IP; 4 boutons; OLED
Tension12-30VDC
BalanceAnalogique, max. 1 balance
CommunicationE/S numérique
SupportRail DIN
Material No.: 30076690
Xem chi tiết
Dimensions (lxhxp)40 mm x 110 mm x 100 mm
InterfacesEthernet / IP; 4 boutons; OLED
Tension12-30VDC
BalanceAnalogique, max. 1 balance
SupportRail DIN
Material No.: 30076691
Xem chi tiết
Dimensions (lxhxp)40 mm x 110 mm x 100 mm
InterfacesPROFIBUS DP; 4 boutons; OLED
Tension12-30VDC
BalanceAnalogique, max. 1 balance
CommunicationE/S numérique
SupportRail DIN
Comparison

Tài liệu

Tài liệu sản phẩm

Dịch vụ

Khám phá dịch vụ – Được thiết kế để phù hợp với thiết bị của bạn

Chúng tôi hỗ trợ và bảo trì thiết bị đo lường của bạn trong suốt thời hạn sử dụng thiết bị, từ lắp đặt đến bảo trì dự phòng và từ hiệu chuẩn đến sửa chữa thiết bị.

 
 
 
 
 
 
 
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.