Software Collect+ System - Tổng quan - METTLER TOLEDO

Software Collect+ System

Phần mềm thu thập số liệu. Collect+ là phần mềm trên máy tính để thu thập số liệu từ các thiết bị trong sản xuất về trung tâm và hiển thị dạng biểu đồ trên giao diện web

Số liệu sản xuất được thu thập về một nơi

Thu thập số lieu sản xuất theo thời gian thực từ bất cứ thiết bị nào trong nhà máy, lưu trữ về trung tâm để dễ dàng truy cập

Hiển thị biểu đồ số liệu

Hiển thị dạng biểu đồ các số liệu đã thu thập và thêm được các giới hạn với công cụ tùy biến biểu đồ.

Xem dữ liệu bất cứ nơi đâu

Chia sẻ thông tin từng phần hoặc toàn bộ bất cứ nơi đâu bang giao diện web hoặc Excel

CollectPlus™ Data Collection Software
Các thông số - Software Collect+ System
Mã đặt hàng 30243825

 

 

 

Tài liệu

Bảng dữ liệu

Hướng dẫn cài đặt

Nhận Báo giá
Software Collect+ System

Phụ tùng

Nhận Báo giá
Software Collect+ System
 
 
 
 
 
 
 
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.