Máy Quang Phổ Hồng Ngoại ReactIR 15 | Công Nghệ Cải Tiến METTLER TOLEDO

Quang phổ hồng ngoại - ReactIR 15   - Sản phẩm ngưng sản xuất

FTIR Nâng Cao Hiểu Biết về Hóa Học

Các nhà hóa học hữu cơ và các nhà khoa học nỗ lực để cải thiện nghiên cứu và phát triển các hợp chất hóa học, sự biến đổi và quy trình hóa học tổng hợp. Theo dõi phản ứng tại chỗ giúp nhận biết sự thay đổi nồng độ của các loại phản ứng chủ động và tạm thời quan trọng để hiểu được cơ chế, xác định động học và phát hiện các sự kiện phản ứng chính. ReactIR 15 là một hệ thống dựa trên sóng hồng ngoại trung bình tại chỗ, thời gian thực, được thiết kế để nghiên cứu sự tiến triển của phản ứng và cung cấp thông tin cụ thể về kích hoạt phản ứng, chuyển đổi phản ứng, vật trung gian và điểm cuối của phản ứng. Tính toàn diện của dữ liệu là điều lý tưởng để tối ưu hóa quá trình thời gian thực.

Các tùy chọn công nghệ lấy mẫu cho phép theo dõi pha khí hoặc pha lỏng trong các điều kiện của quá trình như:

Hóa học bao gồm:

ReactIR 15 In Situ Reaction Monitoring

Ngưng sản xuất từ: Dec, 2019

Được thay thế bởi: System ReactIR 702L, TEMCT

Improve Reaction Understanding.

Turn On, Collect Data, Find Trends

New solid state detector technology with optimized optical interface for Comp probes. Best in class performance without the need for liquid nitrogen.

Small, Portable, Flexible

Small, light, stackable unit can be easily moved to any fume hood, glove box or to the lab next door for use anywhere, anytime.

Study all Reactions

Probe-based sampling technology for real-time reaction analysis. Study batch or flow reactions under any process conditions.

Được thay thế bởi: System ReactIR 701L, LN2

Performance Simplified.

Unparalleled Sensitivity and Performance

Best possible sensitivity to generate high quality data with low limits of detection. Routinely monitors challenging and low ppm level chemistry.

Workflow Enabling Design

High-sensitivity 48hr hold time detector offers flexibility to use all fiber probes and monitor long reactions for convenient workflow implementation.

One Click Analytics™

Drastically reduce analysis time with time-resolved reaction analysis iC IR and automated data analysis workflow without spectroscopy expertise.

Tài liệu - Quang phổ hồng ngoại - ReactIR 15  

Bảng dữ liệu

ReactIR Sampling Technology
ReactIR in situ sampling technology assures usability in a wide range of batch and continuous reaction conditions.
iC IR Software
Use spectroscopic data to increase chemical understanding and knowledge of the chemical process and associated critical parameters.
ConcIRT LIVE for iC Software
Use real time reaction information to characterize reaction performance through identifying and quantifying key reaction species.
iC Quant for iC Software
Predict actual concentrations of key reaction species, even in a complex mixture, in real time to understand reaction performance.
iC Kinetics
Kinetics software describes the characteristics of a chemical reaction. The kinetic model created by the software can be used to simulate the effect o...
ReactIR Instrument Performance Assurance (IPA) Module
Validate ReactIR wavenumber accuracy and calibrate to a Polystyrene standard certified by the National Institute of Standards and Technology (NIST) fo...

Ứng dụng

Tổng hợp hóa học
Các nhà nghiên cứu làm việc trong quá trình tổng hợp hóa học đang phải chịu áp lực ngày càng tăng để khám phá và phát triển những con đường sáng tạo v...
Phát triển và Tăng quy mô Quy trình
Thiết kế Quy trình Hóa học Mạnh mẽ và Bền vững Để chuyển Nhanh hơn Đến Thí điểm Nhà máy và Sản xuất
Measuring Polymerization Reactions
Measuring and understanding polymerization reactions, mechanisms, kinetics, reactivity ratios, and activation energies lead researchers to employ in s...
Công nghệ Phân tích Quy trình (PAT)/Chất lượng theo Thiết kế (QbD)
Theo dõi Thông số Quy trình Quan trọng và Thuộc tính Chất lượng Quan trọng để Kích hoạt Chất lượng theo Thiết kế (QbD) Trong Ngành Sinh-Dược
Quá trình lên men và Quy trình sinh học
Xác định đặc tính & Tối ưu hóa Quá trình lên men & Quy trình Sinh học trong Thời gian thực để Tối đa hóa Sản xuất
Hóa học Lưu lượng Liên tục
Giảm Thời gian Chu kỳ, Tăng Chất lượng và Năng suất Với Hóa học Lưu lượng Liên tục

Phần mềm

iC IR Software
Spectroscopic data increases chemical understanding and knowledge of the chemical process, including reaction initiation, endpoint, mechanism, pathway...
iC Kinetics Software
Optimize chemical reactions with a fast graphical way to describe the characteristics of a chemical reaction and create a kinetic model. This model c...
iC Data Center for OM/EM-1 Year
Capture, Prepare, Share Experimental Data

Các sản phẩm và giải pháp liên quan

Quang phổ FTIR tại chỗ ReactIR 45m
Để hiểu và tối ưu hoá các phản ứng hóa học trong phạm vi rộng các điều kiện nhiệt độ và áp suất, các nhà hóa học và các kỹ sư hóa học cần phải có thôn...
ReactIR cho hoá học dòng chảy liên tục
ReactIR is a Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) instrument for real-time monitoring of continuous flow chemistry. ReactIR is small making...
ReactIR 45P GP Process FTIR
ReactIR 45P GP Process FTIR phát triển sự hiểu biết về quy trình trong phòng thí nghiệm và sử dụng kiến thức đó để chuyển giao quy trình cho nhà máy.
Các hệ thống phản ứng tổng hợp hóa học
Thiết bị phản ứng hóa học làm tăng năng suất trong phòng thí nghiệm
ParticleTrack G400
Study Particle Size and Count in the Laboratory

White Papers

Metal Catalyzed Transformations Using In Situ Spectroscopy
This white paper reviews recent advances in organic chemistry using chemical reaction monitoring.
Giám sát Phản ứng Hóa học Tại chỗ
“Làm cách nào để làm được nhiều hơn với ít chi phí hơn?” là một chủ đề không đổi trong các phòng thí nghiệm phát triển hóa chất vì các nhà nghiên cứu...
Understand and Control Bioprocesses
Inline process analytical technology increases yield and product quality and improves the understanding of bioprocesses. Our white paper discusses the...

Phụ tùng - Quang phổ hồng ngoại - ReactIR 15  

Hàng tiêu hao - Quang phổ hồng ngoại - ReactIR 15  

Các thông số- Quang phổ hồng ngoại - ReactIR 15  

Các thông số - Quang phổ hồng ngoại - ReactIR 15  
For Use In Laboratory
Software iC IR
Detector LN2 MCT; SE MCT
Optical Range (Base Unit) 4000 – 650 cm-1
Purge Requirement No
Dimensions (WxHxD) 180 mm x 274 mm x 249 mm
Weight 9 kg / 20 lb
Communication USB 2.0
Resolution 4 cm -1 maximum
Operating Range (Temp.) 19 °C – 25 °C
Probe Optical Window 2500 – 650 cm-1 maximum (Fiber Probe)
Wetted Materials Alloy C-22; Diamond or Silicon; Gold
Probe Pressure (Maximum) 69bar (6.3 & 9.5mm Fiber Probe); 107bar (Sentinel)
Probe Temperature (Maximum) 180°C (Fiber Probe); 200°C (Sentinel)
Safety Certification EMC Directive 2004/109/EC, Low Voltage Directive 2006/95/IEC
Probe pH Range 1 – 14 (Diamond); 1 – 9 (Silicon)
Mã đặt hàng 14000003
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.