Máy dò kim loại, Kiểm tra bằng Tia X hay Cả hai? - Tải bản PDF miễn phí - METTLER TOLEDO
White Paper

Máy dò kim loại, Kiểm tra bằng Tia X hay Cả hai? - Tải bản PDF miễn phí

White Paper

Trang trắng mới trình bày làm thế nào chọn đúng công nghệ kiểm tra cho sự an toàn sản phẩm và kiểm soát chất lượng

Máy dò kim loại, Máy kiểm tra bằng Tia X hay Cả hai?
Máy dò kim loại, Máy kiểm tra bằng Tia X hay Cả hai?

Trang trắng này sẽ giúp các nhà sản xuất thực phẩm và dược phẩm quyết định đầu tư vào công nghệ kiểm tra nào để đảm bảo chất lượng và sự an toàn sản phẩm. Máy dò kim loại, Kiểm tra bằng tia X hay Cả hai tóm tắt ưu nhược điểm của mỗi công nghệ và hướng dẫn để đưa ra quyết định phù hợp.

Nhiều năm qua, máy dò kim loại và máy kiểm tra bằng Tia X đã tạo nên lớp hàng rào bảo vệ đầu tiên trước các tạp chất. Tuy nhiên, sự cải tiến mạnh mẽ về phần mềm và kỹ thuật dẫn đến sự không chắc chắn công nghệ nào sẽ mang lại hiệu suất tốt nhất.

Tài liệu dài 12 trang này sẽ bắt đầu bằng việc mô tả cách thức hoạt động của máy dò kim loại và hệ thống kiểm tra bằng Tia X, trước khi xem xét hiệu suất của mỗi công nghệ trên nhiều ứng dụng.

  • Tạp chất nhôm trong bao bì phi kim loại
  • Tạp chất kim loại trong bao bì giấy bạc
  • Tạp chất kim loại trong bao bì phi kim loại
  • Tạp chất kim loại trong sản phẩm được tiếp liệu bằng trọng lực
  • Tạp chất phi kim loại trong mọi dạng bao bì
  • Các vấn đề kiểm soát chất lượng không bao gồm tạp chất

Người đọc sẽ nhận ra rằng một giải pháp không thể phù hợp cho tất cả: trong một số trường hợp máy dò kim loại hiệu quả hơn, nhưng trong những trường hợp khác, máy kiểm tra bằng Tia X mới là giải pháp hàng đầu. Tuy nhiên, không phải mọi thứ đều thực sự rõ ràng. Thông thường không dễ để lựa chọn và đôi khi giải pháp tốt nhất là lắp đặt cả hai công nghệ tại các Điểm kiểm soát tới hạn (CCPs) trên cùng một dây chuyền sản xuất.

Để hỗ trợ việc đưa ra quyết định, tài liệu này bao gồm một biểu đồ, và một bảng tóm tắt những sự khác biệt chính giữa hai công nghệ.

Các Trang trắng liên quan

Tìm hiểu các ứng dụng thử thách
Mọi sản phẩm được kiểm tra bởi máy dò kim loại đều ảnh hưởng đến khả năng dò tìm tạp chất kim loại: Loại bỏ “nhiễu từ sản phẩm” có nghĩa là thậm chí c...
Các Yêu cầu FSMA mới nhất
Hiểu và đáp ứng các yêu cầu FSMA mới nhất để chuẩn bị cho Luật Hiện đại hóa An toàn Thực phẩm.
Kiểm tra thực phẩm bằng tia X an toàn như thế nào?
Trang trắng này dành cho các nhà sản xuất thực phẩm đang xem xét việc kiểm tra bằng tia X để tuân thủ các quy định và pháp lý về an toàn thực phẩm.
Hệ thống X-quang phát hiện tạp chất như thế nào – Tải bản PDF miễn phí
Trang trắng này giải thích X-quang là gì, các bộ phận chính và nguyên tắc hoạt động của hệ thống kiểm tra X-quang. Nó mô tả cách các tạp chất điển hìn...

Giải pháp kiểm tra bằng tia X

Giải pháp máy dò kim loại

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.