Các Tiêu chuẩn cho Nông nghiệp và Hậu cần - METTLER TOLEDO
White Paper

Các Tiêu chuẩn cho Nông nghiệp và Hậu cần – Tải Miễn phí

White Paper

Giải thích các tiêu chuẩn và hiểu rõ luận điểm cho khả năng truy xuất nông hóa học

Các Tiêu chuẩn cho Nông nghiệp và Hậu cần
Các Tiêu chuẩn cho Nông nghiệp và Hậu cần

Trang trắng này trình bày về sáng kiến Truyền đạt Thông tin Đáng tin cậy và Các Tiêu chuẩn cho Nông nghiệp và Hậu cần (CRISTAL). CRISTAL bắt đầu với mục tiêu thiết lập một khuôn khổ giao tiếp cho ngành nông hóa học châu Âu, nhưng phiên bản mới nhất của các tiêu chuẩn này nêu rõ rằng CRISTAL có thể được áp dụng cho mọi chuỗi cung ứng kinh doanh nông nghiệp.

CRISTAL hy vọng đạt được sự nhận diện chuỗi cung ứng hoàn chỉnh nhằm cho phép thương mại điện tử dễ dàng, như việc mua và bán các sản phẩm nông hóa học và sản phẩm nông nghiệp thông qua các cửa hàng trên internet. Một lợi ích bổ sung nữa là khả năng nhận dạng sản phẩm giả mạo dễ dàng hơn, cũng như tăng khả năng truy xuất cho toàn bộ chuỗi cung ứng thông qua việc lập số sê-ri và tổng hợp.

Trang trắng tập trung vào những chủ đề sau:

  • CRISTAL là gì?
  • Hướng dẫn CRISTAL là gì?
  • Tác động đối với thiết kế nhãn hậu cần là gì?
  • Tương lai của khoa học cây trồng và khả năng truy xuất là gì?

Tải trang trắng có đầy đủ thông tin để tìm hiểu thêm

Các tiêu chuẩn CRISTAL không chỉ quy định về khả năng truy xuất nguồn gốc cho thuốc trừ sâu. Những tiêu chuẩn này có thể là bản kế hoạch cho việc thực hiện khả năng truy xuất cho toàn bộ chuỗi cung ứng nông nghiệp. Khi khoa học cây trồng tiếp tục có những tiến bộ về công nghệ, đặc biệt là ở cấp độ gen, nhu cầu tăng sự minh bạch cho chuỗi cung ứng càng trở nên quan trọng hơn.

Mối lo ngại ngày càng tăng của người tiêu dùng xoay quanh Sinh vật Biến đổi Gen (GMO) đã dẫn đến các quy định của EU nhằm hạn chế sự có mặt được cho phép của GMO không được khai báo xuống còn 0,9%, khiến việc nhận diện GMO trong chuỗi cung ứng thực phẩm/thức ăn gia súc trở nên quan trọng hơn – việc này không chỉ giúp tránh ô nhiễm chéo mà còn giúp tìm ra nguồn gây ô nhiễm chéo khi nó xảy ra.

Trang trắng

OEE và Kiểm tra Sản phẩm – Tải miễn phí
Trang trắng này cung cấp một cái nhìn tổng quát ngắn gọn về các thành phần khác nhau để đo lường Hiệu quả Thiết bị Tổng thể (OEE). Nó cũng giới thiệu...
An toàn dược phẩm – So sánh các tiêu chuẩn của Hoa Kỳ và EU
Trang trắng này mô tả các khung pháp lý được ban hành bởi Liên minh Châu Âu, Hoa Kỳ và các yêu cầu cho công ty dược phẩm. Nó so sánh sự giống và khác...
Trang Trắng về Luật quy định và Các Tiêu chuẩn An toàn Thực phẩm
Trang trắng này xem xét các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm phổ biến nhất và những yêu cầu mới nhất của chúng. Nó cũng trình bày cách mà các nhà sản xuất...
Phê duyệt, kiểm định và giám sát thiết bị kiểm tra sản phẩm
Trang trắng này đưa ra hướng dẫn về các quy trình cần thiết để phê duyệt, kiểm định và giám sát hiệu suất định kỳ cho thiết bị kiểm tra sản phẩm trong...
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.