Sản xuất thực phẩm an toàn hơn - Tải tập tin PDF miễn phí - METTLER TOLEDO
White Paper

Sản xuất thực phẩm an toàn hơn - Tải tập tin PDF miễn phí

White Paper

Bằng cách kết hợp sản xuất tinh gọn và rà soát đặc biệt

Sản xuất thực phẩm an toàn hơn
Sản xuất thực phẩm an toàn hơn

Trang trắng này nghiên cứu về sự kết hợp giữa sản xuất tinh gọn và rà soát đặc biệt trong ngành chế biến thực phẩm. Sau khi đánh giá ngắn gọn về hai phương pháp, trang trắng sử dụng ví dụ về hai nỗi sợ thực phẩm gần đây để thể hiện rằng khách hàng sẵn lòng trả tiền để nhận được sản phẩm an toàn hơn. Ngụ ý của trang trắng đó là việc cắt giảm chi phí mà gây ảnh hưởng đến an toàn thực phẩm thì không được có trong sản xuất tinh gọn.

Trang trắng tiếp tục nghiên cứu cách mà cả hai phương pháp phát huy hiệu quả tối đa khi được áp dụng trên toàn công ty dưới sự chỉ đạo của hội đồng quản trị nhằm nâng cao hiệu quả và an toàn sản phẩm. Trang trắng kết thúc bằng phần thảo luận ngắn về một số chủ đề rà soát đặc biệt, cụ thể là nhiễm bẩn kim loại và sử dụng các hệ thống phát hiện kim loại để loại bỏ tình trạng nhiễm bẩn.

Sản xuất tinh gọn và rà soát đặc biệt kết hợp hài hòa giúp công tác xử lý thực phẩm trở nên an toàn hơn, hiệu quả hơn và mang lại nhiều lợi nhuận hơn. Mặc dù hai phương pháp này xuất phát từ các quan điểm hoàn toàn khác nhau, nhưng chúng đều hướng về một mục đích.

Trang trắng này bao gồm 6 lĩnh vực chính:

  1. Hai phương pháp toàn diện đối với xử lý thực phẩm
  2. An toàn và danh tiếng: lãng phí công sức hay thực sự đáng giá?
  3. Sản xuất tinh gọn áp dụng cho mọi ngành công nghiệp
  4. Tổng quan
  5. Giúp dây chuyền vận hành trơn tru
  6. Loại bỏ sự lãng phí bằng cách loại bỏ tình trạng nhiễm bẩn

An toàn thực phẩm là vấn đề quan tâm lớn của người tiêu dùng. Nếu người tiêu dùng không tin tưởng vào sản phẩm, họ sẽ không mua. Do người tiêu dùng cho rằng giá trị nằm ở thực phẩm an toàn nên bạn phải làm bất cứ điều gì để giữ vững niềm tin của họ. Bạn phải tiến hành rà soát đặc biệt. Thực phẩm không an toàn phải được loại bỏ và chi phí xử lý chúng rất tốn kém. Thực tế, thực phẩm không an toàn gây thiệt hại rất lớn đến lợi nhuận của doanh nghiệp, quá trình sản xuất tinh gọn nói về việc loại bỏ chúng dưới mọi hình thức.

Bạn có trách nhiệm chăm sóc khách hàng và các nhà bán lẻ. Tuy nhiên, cần luôn nhận thức rằng làm đúng vì khách hàng cũng chính là làm đúng vì cổ đông.

Các Trang trắng liên quan

Tìm hiểu các ứng dụng thử thách
Mọi sản phẩm được kiểm tra bởi máy dò kim loại đều ảnh hưởng đến khả năng dò tìm tạp chất kim loại: Loại bỏ “nhiễu từ sản phẩm” có nghĩa là thậm chí c...
OEE và Kiểm tra Sản phẩm – Tải miễn phí
Trang trắng này cung cấp một cái nhìn tổng quát ngắn gọn về các thành phần khác nhau để đo lường Hiệu quả Thiết bị Tổng thể (OEE). Nó cũng giới thiệu...
Trang Trắng về Luật quy định và Các Tiêu chuẩn An toàn Thực phẩm
Trang trắng này xem xét các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm phổ biến nhất và những yêu cầu mới nhất của chúng. Nó cũng trình bày cách mà các nhà sản xuất...
Máy dò kim loại, máy Kiểm tra bằng Tia X hay Cả hai?
Trang trắng này đơn giản hóa hai công nghệ cạnh tranh. Nhờ vậy, nó giúp các nhà sản xuất thực phẩm và dược phẩm chọn giải pháp phát hiện phù hợp.
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.