Chu Trình Nhà Máy Được Tăng Tốc
White Paper

Chu Trình Nhà Máy Được Tăng Tốc

White Paper

Độ Dẫn Điệ Ion Dương Khử Khí dành cho Chu Trình Nhà Máy Nhanh Hơn

Chu trình nhà máy nhanh mà hiệu quả có tầm ảnh hưởng quan trọng đến hiệu quả của sản xuất điện và lợi nhuận. Với mạng lưới các nguồn năng lượng tái tạo ngày càng gia tăng, các nhà máy điện cần có khả năng giảm bớt sản lượng khi có các nguồn năng lượng không truyền thống thay thế, cũng như cần khả năng tuần hoàn trở lại nhanh chóng khi có nhu cầu. Xu hướng quay vòng nhanh này của nhà máy điện phải đánh đổi bằng tổn hao về thiết bị, vì sự giãn nở và co lại của các thiết bị làm sinh ra các chất nhiễm bẩn có thể làm hư hại tua bin và các thiết bị đắt tiền khác.

Trang trắng này tìm hiểu về lí do tăng tốc độ chu trình nhà máy điện có thể gây nhiễm bẩn chu trình nước và ảnh hưởng đến tuổi thọ của các thiết bị trọng yếu. Nó xem xét vai trò của các phân tích trong việc hỗ trợ một chương trình tuần hoàn năng lượng nhanh, và cách công nghệ trong các tấm độ dẫn ion dương khử khí có thể giúp giảm rủi ro trong quá trình khởi động nhà máy điện.

Trang trắng ''Dòng Mẫu Khử CO2 cho Phép Đo Độ Dẫn Điện Nhanh và Tin Cậy'' tập trung vào cách một loạt các phép đo, công nghệ và tính toán trên tấm độ dẫn điện có thể hoạt động cùng nhau để đưa ra một phân tích nhanh,liên tục và chính xác của độ dẫn điện cần thiết nhằm đảm bảo việc khởi động được tiến hành với rủi ro tối thiểu cho thiết bị.

Một thiết bị đo độ dẫn ion dương khử khí như DCC1000e cung cấp các phép đo cần thiết để tăng tốc độ tuần hoàn năng lượng nhà máy. DCC1000e sử dụng công nghệ độ dẫn điện tiên tiến để giám sát độ dẫn điện riêng, độ dẫn điện ion dương và độ dẫn điện ion dương khử khí để khẳng định độ tinh khiết của nước.

Độ dẫn điện riêng cho phép hệ thống giám sát nồng độ amonia/amine. Độ dẫn điện ion dương cung cấp một chỉ số ban đầu về độ nhiễm bẩn do các muối và axit. Độ dẫn điện ion dương khử khí cung cấp một phép đo rõ ràng về các chất bẩn gây ăn mòn mà không bị nhiễu bởi CO2 . Ba phép đo này được hiển thị trên màn hình của máy truyền dẫn M800 cùng các thông số nhiệt độ, độ pH tính toán, CO2 tính toán, cùng một phép đo khác nữa để giúp bạn đưa ra quyết định khi khởi động và tải tăng lên.

Các dữ liệu trên kết hợp với nhau sẽ cung cấp một cái nhìn rõ rằng và nhanh chóng về độ nhiễm bẩn trong chu trình nước qua đó cho phép thực hiện tuần hoàn nhanh chu trình nhà máy mà vẫn giảm được ảnh hưởng của nhiễm bẩn đối với các thiết bị đắt tiền và trọng yếu..

 
 
 
 
 
 
 
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.