Làm vệ sinh cảm biến mỗi ngày, nhưng liệu có sạch? | Mettler Toledo
White Paper

Làm vệ sinh cảm biến mỗi ngày, nhưng liệu có sạch? Bộ cảm biến chất lượng cao trong máy lọc khí

White Paper

Sử dụng cảm biến đo PH, ORP hay độ dẫn điện không phù hợp cho máy lọc khí ướt có thể gây ra tình trạng ô nhiễm khí, sử dụng hóa chất phí phạm, và chi phí bảo trì cao. Trang trắng này giải thích tại sao một cảm biến được thiết kế bền bỉ và cải tiến mới trong công nghệ phân tích có thể đảm bảo tính hiệu quả và giảm chi phí vận hành của máy lọc khí.

Tìm hiểu thêm:

  • Tầm quan trọng của việc bảo dưỡng độ PH, ORP hay mức độ dẫn điện theo mong muốn
  •  Tại sao đo lường phân tích chính xác lại khó khăn với máy lọc khí
  • Sự phát triển trong công nghệ cảm biến giúp đảm bảo máy lọc khí luôn sạch và tiết kiệm chi phí.

 
 
 
 
 
 
 
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.