OOS? – Nằm trong Giới Hạn Giải pháp Đo Thông minh - METTLER TOLEDO
 
Menu
White Paper

OOS? – Nằm trong Giới Hạn Giải pháp Đo Thông minh

White Paper
OOS? – Giữ trong giới hạn với các giải pháp đo lường thông minh
OOS? – Giữ trong giới hạn với các giải pháp đo lường thông minh

Các điều kiện nằm ngoài đặc điểm kỹ thuật (OOS) trong việc sản xuất dược phẩm sinh học có thể dẫn đến việc mất nhiều thời gian và tài nguyên để chế biến lại, và mẻ sản phẩm bị mất nhiều nhất. Chiến lược tối ưu khi xử lý OOS và giảm thiểu nguy cơ xảy ra. Một cách để đạt được điều này là sử dụng cảm biến thông minh để đo lường và kiểm soát các thông số quy trình quan trọng, đồng thời theo dõi nhu cầu bảo trì riêng.

Hãy tìm hiểu trang trắng mới nhất của chúng tôi:

  • Làm cách nào thiết bị phân tích quy trình hiện đại với Quản lý cảm biến thông minh (ISM®) có thể giúp bạn tránh được các tình trạng OOS trong nhà máy của bạn
  • Làm cách nào để có thể triển khai các giải pháp phân tích hàng đầu trong một cơ sở dược phẩm giúp tăng hiệu quả, giảm chi phí, đáp ứng yêu cầu quy định, và bảo đảm rằng quy trình vẫn nằm trong phạm vi đặc điểm kỹ thuật.

 

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.