Sự khác biệt về độ tin cậy: Hội thảo trực tuyến về POWERCELL® PDX®| METTLER TOLEDO
Tiếng Việt
Webinar - On Demand

Sự khác biệt về độ tin cậy: POWERCELL® PDX®

Webinar - On Demand

Sự khác biệt về độ tin cậy thực sự của load cell

Độ tin cậy rất quan trọng đối với chủ sở hữu cân xe tải và cân đường ray. Cân bị hỏng hóc gây gián đoạn kinh doanh và nhiều chi phí sửa chữa phiền hà. Hầu hết các trục trặc là do hệ thống load cell của cân. Độ tin cậy cao hơn đòi hỏi hệ thống load cell tốt hơn.

METTLER TOLEDO đã thiết kế hệ thống cân POWERCELL® PDX® để khắc phục những nguyên nhân hàng đầu khiến cân xe ngừng hoạt động. Tìm hiểu điều gì khiến những hệ thống này rất đáng tin cậy —cung cấp hiệu suất ổn định và tiết kiệm chi phí theo yêu cầu của chủ sở hữu cân.

15 phút
English ,
Deutsch ,
中文 ,
Español ,
Français ,
ภาษาไทย ,
Русский ,
Türkçe ,
Polski