Sự khác biệt về độ tin cậy: Hội thảo trực tuyến về POWERCELL® PDX®| METTLER TOLEDO
 
Menu
Webinar - On Demand

Sự khác biệt về độ tin cậy: POWERCELL® PDX®

Webinar - On Demand

Sự khác biệt về độ tin cậy thực sự của load cell

Độ tin cậy rất quan trọng đối với chủ sở hữu cân xe tải và cân đường ray. Cân bị hỏng hóc gây gián đoạn kinh doanh và nhiều chi phí sửa chữa phiền hà. Hầu hết các trục trặc là do hệ thống load cell của cân. Độ tin cậy cao hơn đòi hỏi hệ thống load cell tốt hơn.

METTLER TOLEDO đã thiết kế hệ thống cân POWERCELL® PDX® để khắc phục những nguyên nhân hàng đầu khiến cân xe ngừng hoạt động. Tìm hiểu điều gì khiến những hệ thống này rất đáng tin cậy —cung cấp hiệu suất ổn định và tiết kiệm chi phí theo yêu cầu của chủ sở hữu cân.

15 phút
English , Deutsch , 中文 , Español , Français , ภาษาไทย , Русский , Türkçe , Polski
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.