Sự khác biệt về độ chính xác: Cảm biến tải trọng POWERCELL® - METTLER TOLEDO
Webinar - On Demand

Sự khác biệt về độ chính xác: Cảm biến tải trọng POWERCELL®

Webinar - On Demand

Hãy tìm hiểu về những lỗi có thể dẫn đến phát sinh độ sai lệch đáng kể đối với cân xe tải và cách thức công nghệ tiên tiến đằng sau Cảm biến Tải trọng POWERCELL® giúp cung cấp các kết quả cân chính xác nhất.

Chắc chắn bạn sẽ không đầu tư một hệ thống cân xe tải mà nó không thể cung cấp số liệu về khối lượng chính xác. Trên thực tế thì nhiều hệ thống cân không đạt được độ chính xác như chủ sở hữu mong muốn. Thông thường với những lỗi không lặp lại liên tục, một hệ thống cân thông thường có thể bỏ qua trọng lượng lên tới toàn bộ trọng lượng của chiếc xe tải chất đầy chỉ trong vòng vài tháng.

METTLER TOLEDO đã tạo ra hệ thống cảm biến POWERCELL® với mục tiêu cung cấp độ chính xác cao nhất cho Cân xe tải và Cân toa xe đường sắt. Hãy tìm hiểu những gì làm cho các Cảm biến Tải trọng POWERCELL® trở thành duy nhất trên thế giới.

Hội thảo trực tuyến này sẽ cung cấp những thông tin chi tiết, đặc biệt là các lỗi hay bị bỏ qua về độ chính xác mà cân xe tải thông thường mắc phải, và sự khác biệt của công nghệ vượt trội POWERCELL. Những lợi ích kinh doanh mà một hệ thống cân chính xác hơn có thể mang lại sẽ làm bạn ngạc nhiên.

Hội thảo trực tuyến này dành cho các nhà quản lý sản xuất, bộ phận kỹ thuật và bảo trì.

23 phút
English , 中文 , Español , Français , Deutsch , ภาษาไทย , Русский , Türkçe , Polski , 한국어 , Tiếng Việt
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.