Sự khác biệt về độ chính xác: Hội thảo trực tuyến về POWERCELL® PDX®| METTLER TOLEDO
Tiếng Việt
Webinar - On Demand

Sự khác biệt về độ chính xác: POWERCELL® PDX®

Webinar - On Demand

Tìm hiểu về những lỗi cân có thể làm tăng sai lệch đối với cân xe tải và cách mà công nghệ tiên tiến của load cell POWERCELL® giúp kết quả cân chính xác nhất.

Xem trước hội thảo trực tuyến QbD

Bạn sẽ không mua cân xe tải nếu không kỳ vọng rằng cân sẽ cho số đo trọng lượng chính xác. Tuy nhiên, nhiều cân không được chính xác như mong đợi. Với các lỗi cân nhỏ, một chiếc cân thông thường có thể làm lãng phí toàn bộ một xe tải hàng hóa trong thời gian vài tháng.

METTLER TOLEDO tạo ra hệ thống cân POWERCELL® với mục tiêu cung cấp độ chính xác cao nhất cho cân xe tải và cân đường ray. Tìm hiểu xem điều gì làm cho các load cell POWERCELL đặc biệt như vậy.

Hội thảo trực tuyến này cung cấp đầy đủ mọi chi tiết về sự suy giảm độ chính xác hay gặp ở cân xe tải thông thường và sự khác biệt của công nghệ POWERCELL. Các lợi ích của độ chính xác cao hơn sẽ khiến bạn bất ngờ.

23 Phút
English ,
中文 ,
Español ,
Français ,
Deutsch ,
ภาษาไทย ,
Русский ,
Türkçe ,
Polski ,
한국어 ,
Tiếng Việt