Giới thiệu về Thực hành Thao tác Pipet Tốt | Mettler Toledo
Webinar - On Demand

Giới thiệu về Thực hành Thao tác Pipet Tốt

Webinar - On Demand

Pipet thường được sử dụng trong các phòng thí nghiệm và kết quả phụ thuộc vào hiệu suất đáng tin cậy của nó. Bạn có chắc pipet của bạn đang phân phối một lượng vừa đủ? Bạn có biết các xử lý của bạn có ảnh hưởng lớn đến hiệu suất của pipet?

Hãy cải thiện dữ liệu của bạn với Thực hành Thao tác Pipet Tốt – phương pháp tiếp cận toàn diện và hệ thống để tối đa hóa độ chính xác và khả năng tái sản xuất của pipet.

Hội thảo trực tuyến được yêu cầu này sẽ cho bạn biết thêm về thế giới của thao tác pipet.

  • Đánh giá và lựa chọn pipet.
  • Phân tích và tối ưu hóa quy trình làm việc
  • Bề ngoài của pipet và các loại đầu và ứng dụng
  • Đào tạo về kỹ thuật thao tác pipet để giảm sai sót
  • Công thái học Pipet và Chấn thương do vận động lặp đi lặp lại quá mức (RSI)
  • Hiệu chuẩn pipet và hoạt động thường lệ
  • Bảo dưỡng phòng ngừa
  • Lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ
  • Và nhiều lựa chọn khác

 

45 minutes
English , Русский

More information on Pipetting Techniques

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.