Hội thảo trực tuyến: An toàn Thực phẩm GFSi với các Ứng dụng Kiểm tra trọng lượng - METTLER TOLEDO
Webinar - On Demand

Hội thảo trực tuyến: An toàn Thực phẩm GFSi với các Ứng dụng Kiểm tra trọng lượng

Webinar - On Demand
Tìm hiểu về hai tiêu chuẩn GFSi phổ biến nhất là BRC và IFS và cách thực hiện chúng một cách thích hợp trong các quy trình an toàn thực phẩm trong hội thảo trực tuyến miễn phí này.
35 Minutes
English , 中文 , Tiếng Việt , Italiano , 한국어

Ai có thể tham dự?

Hội thảo trực tuyến 35 phút miễn phí này đặc biệt được tạo ra để hỗ trợ Nhân viên vận hành, Kỹ thuật viên Dịch vụ và những nhân viên khác chịu trách nhiệm trực tiếp trên dây chuyền sản xuất. Hội thảo sẽ đào tạo bạn cách áp dụng hai tiêu chuẩn thường được thực hiện nhất trong Sáng kiến GFSi là BRC và IFS. Hãy truy cập để có những hiểu biết sâu hơn về các Điểm Kiểm soát Trọng yếu và các quy tắc áp dụng khi vận hành cân kiểm tra và những thách thức khác mà nhà sản xuất cần quan tâm.

Hội thảo trực tuyến này sẽ trình bày chi tiết các nội dung sau: 

  • Hai tiêu chuẩn phổ biến nhất là BRC và IFS
  • Các công việc liên quan đến việc kiểm tra trọng lượng trong sản xuất
  • Điểm Kiểm soát Trọng yếu phải quan sát
  • Những thách thức mà nhà sản xuất cần quan tâm
  • Cách chọn nhà cung cấp tốt nhất


Hãy đầu tư 30 phút để hiểu rõ những trách nhiệm của bạn trong khuôn khổ GFSi và cách cải thiện quy trình dây chuyền sản xuất nhằm đạt được mục tiêu tuân thủ và giảm chi phí.

 

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.