Hội thảo trực tuyến về tiêu chuẩn cân toàn cầu - Phần 2: Kiểm tra định kỳ
 
Menu
Webinar - On Demand

Hội thảo trực tuyến: Kiểm tra định kỳ hệ thống cân

Webinar - On Demand

Thực hành cân tốt™ - Tiêu chuẩn cân toàn cầu

Hội thảo trực tuyến: Kiểm tra định kỳ hệ thống cân


Trong toàn ngành công nghiệp, có những quan niệm sai lầm phổ biến liên quan đến việc lựa chọn và sử dụng thiết bị cân.

English ,
Deutsch ,
Français ,
中文

Karl Fritsch GWP Good weighing practice

Người trình bày
Tiến sĩ Klaus Fritsch, Trưởng phòng tuân thủ tại METTLER TOLEDO.

Thời lượng
1 giờ.

Yêu cầu về kỹ thuật

Hội thảo này sẽ được phát trực tuyến.

Tóm tắt
Phần thứ hai của hội thảo trực tuyến chú trọng đến các phương pháp kiểm tra để thiết lập thẩm định có hệ thống, kỹ lưỡng và hữu ích về hiệu suất của cân trong suốt vòng đời của thiết bị. Các câu hỏi như nên kiểm tra cân bằng cách nào, tần suất, sử dụng quả cân nào và theo sai số nào đều được trả lời. Câu trả lời chỉ ra rằng việc kiểm tra phụ thuộc vào hai thông số quan trọng là độ chính xác của cân và rủi ro liên quan đến kết quả cân không chính xác. Các vai trò và trách nhiệm khác nhau của việc hiệu chuẩn do kỹ thuật viên dịch vụ cung cấp, kiểm tra định kỳ với quả cân chuẩn do người dùng thực hiện và các tính năng an toàn tích hợp như điều chỉnh tự động được trình bày chi tiết và phương pháp của các khuyến nghị tùy chỉnh dựa trên chiến lược kiểm tra tích hợp đều được giải thích.

Đối tượng
Trưởng phòng QA và QC, trưởng phòng tuân thủ, trưởng phòng thí nghiệm và sản xuất cũng như những người chịu trách nhiệm về cân.

 

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.