Cấu hình tinh thể liên tục mới | Mettler Toledo
Webinar - On Demand

Cấu hình tinh thể liên tục mới

Webinar - On Demand

Cải thiện năng suất, độ tinh khiết và phân phối kích thước tinh thể được kiểm soát

Novel Continuous Configurations
Novel Continuous Configurations

Quá trình sản xuất liên tục đã được phát triển tốt trong ngành thực phẩm và hóa chất. Tuy nhiên, hoạt động theo lô vẫn là phương pháp phổ biến nhất được dùng trong ngành dược phẩm.

Trong sản xuất dược phẩm, quá trình kết tinh liên tục có những ưu điểm tiềm năng đối với quá trình kết tinh theo lô, bao gồm chi phí rẻ và tính linh hoạt được cải thiện. Một quá trình kết tinh liên tục tốt cần đạt được năng suất cao và độ tinh khiết tương đương với quy trình kết tinh theo lô hiện nay. Để nâng cao năng suất cuối khi kiểm soát chất lượng của sản phẩm tinh thể, quy trình kết tinh theo lô mới được phát triển đã được đưa vào thảo luận.

Hai trong số các cách tiếp cận sản xuất dược phẩm đã được thảo luận bao gồm :

  • Điều tra và tối ưu hóa các quá trình kết tinh liên tục đa cấp
  • Thiết kế quy trình tập trung cải thiện năng suất
Jicong Li, Vertex Pharmaceuticals
20 Minutes
English

Phương pháp đầu tiên, tái chế chất rắn, đã thành công gia tăng diện tích bề mặt của tinh thể, tăng tỷ lệ lắng đọng khối lượng. Với chất rắn tái chế đến giai đoạn thứ hai và cả hai giai đoạn, đạt được tương ứng 75,3% và 79,8% sản lượng. Độ tinh khiết của sản phẩm không thay đổi trong khi sản lượng lại tăng.

Mục đích của phương pháp thứ hai là lấy lợi thế của hai phương thức đã được xác định: tạp chất và lọc nano. Thứ nhất, chất tạo phức tạo thành các liên kết hydro với tạp chất đặc biệt, làm giảm sự giống nhau về cấu trúc của API và tạp chất. Nó sẽ khiến cho các phân tử tạp chất khó kết hợp vào lưới tinh thể API. Thứ hai, màng lọc nano tách API và tạp chất trong dung dịch rượu gốc. Bằng cách tái chế rượu gốc đã được tinh khiết trở lại thành tinh thể, năng suất quy trình cuối và độ tinh khiết của sản phẩm đã được cải thiện.

Cấu hình tinh thể liên tục mới
Cấu hình tinh thể liên tục mới

Người Thuyết Trình

Jicong Li đã nhận bằng cử nhân tại Đại học Tsinghua và bằng Tiến Sĩ của Viện Công nghệ Massachusetts, đều về Hóa học. Tại MIT, anh tập trung nghiên cứu về các yếu tố cơ bản, bao gồm cơ chế kết hợp tạp chất và hệ số phân phối hiệu quả, ảnh hưởng đến quá trình kết tinh liên tục. Jicong đã sử dụng thông tin này để thiết kế các cấu hình kết tinh thể liên tục mới để cái thiện độ tinh khiết của sản phẩm và năng suất của quá trình.

Jicong hiện đang làm việc tại Dược phẩm Vertex, Boston với tư cách một nhà khoa học.

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.