Segment Newsletter Transport & Logistics 11 - METTLER TOLEDO Free Download
News
Magazine(Newsletter)

Vận tải và hậu cần News 11

News
Magazine(Newsletter)

Tất cả các phép đo mà bạn cần

Hiện tại kích thước pallet bạn đo là bao nhiêu? 20 hay 30 phần trăm? Bây giờ, với công nghệ đo kích thước pallet động đang làm thay đổi ngành công nghiệp, các nhà cung cấp dịch vụ có thể phục hồi doanh thu trên 100% hàng vận chuyển.

Headlines:

 • Đo 720 pallet mỗi giờ
  Ngành vận chuyển hàng hóa thay đổi
 • Đo 100% pallet
  Liên tục hoàn lại doanh thu
 • Xử lý vật nhỏ số lượng lớn
  Tối ưu hóa không gian
 • Không chỉ phục hồi doanh thu
  4 cách giúp cải thiện năng suất
 • Thông minh, an toàn và tích hợp
  Cân xe nâng không dây mới
 • Chìa khóa cho năng suất của bạn?
  Chọn cân động phù hợp

Vận tải và hậu cần News 11

Đo 720 pallet mỗi giờ Ngành vận chuyển hàng hóa thay đổi

Hiện tại kích thước pallet bạn đo là bao nhiêu? 20 hay 30 phần trăm? Bây giờ, với công nghệ đo kích thước pallet động đang làm thay đổi ngành công nghiệp, các nhà cung cấp dịch vụ có thể phục hồi doanh thu trên 100% hàng vận chuyển.

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.