Tìm hiểu các yêu cầu lập số sê-ri mới nhất trong ngành công nghiệp dược phẩm
Know How

Lập số sê-ri – Bạn đã sẵn sàng chưa?

Know How

Yêu cầu đối với các nhà sản xuất dược phẩm đang đi vào hiệu lực

Yêu cầu lập số sê-ri đối với các nhà sản xuất dược phẩm đang đi vào hiệu lực và việc áp dụng chương trình lập số sê-ri đang trở nên quan trọng hơn bao giờ hết đối với các nhà sản xuất và nhà đóng gói theo hợp đồng. Đối với những người áp dụng muộn, điều này có vẻ như là một thách thức không thể vượt qua.

Trang này đóng vai trò như một nguồn thông tin cơ bản cho các nhà sản xuất dược phẩm, trình bày chi tiết về quy trình lập số sê-ri, từ bản mô tả đầy đủ về các thành phần và yêu cầu cho một chương trình lập số sê-ri thành công, đến tổng quan về quy trình Theo dõi & Truy xuất. Ngoài ra, chúng tôi còn giới thiệu một giải pháp phần cứng và phần mềm để các nhà sản xuất có thể áp dụng một chương trình lập số sê-ri hoàn chỉnh trong hai tháng: PLM Direct và hệ thống lập số sê-ri T2611.
 


Track & Trace Data Workflow

Track & Trace Data Workflow

Quy trình Theo dõi & Truy xuất có hai thành phần chính. Thành phần phần cứng và thành phần phần mềm. Thành phần phần cứng diễn ra trên dây chuyền sản xuất, trong khi thành phần phần mềm di chuyển từ dây chuyền sản xuất sang hệ thống lưu trữ đám mây hoặc tại chỗ, cũng như hệ thống ERP hoặc MES của công ty. Ở cấp độ dây chuyền, phần mềm cần có khả năng chỉ định và thu hồi số sê-ri của các gói có lỗi khi cần thiết. Các số được chỉ định này được in trực tiếp trên bề mặt sản phẩm hoặc trên nhãn mà sau đó được dán lên sản phẩm. Thông tin được in sau đó được thu thập, xác thực và ghi lại. Cao hơn một cấp độ, phần mềm điều phối việc chỉ định số trên dây chuyền sản xuất, lấy tất cả thông tin về sản phẩm và số sê-ri và gộp nó vào một định dạng có thể trích xuất. EU-FMD bổ sung thêm yêu cầu tem chống giả mạo trên bao bì sản phẩm, nhưng đối với hầu hết các nhà sản xuất dược phẩm tem chống giả mạo đã là một phần của quy trình đóng gói. DSCSA tại Hoa Kỳ bổ sung thêm yêu cầu mã lô, nhưng trong một chương trình Theo dõi & Truy xuất toàn diện, các số sê-ri cũng nên được lập mã lô – chương trình càng hoàn chỉnh, việc tuân thủ các quy định này càng dễ dàng.

 


Video về Theo dõi & Truy xuất sản phẩm

Sản phẩm có liên quan
Theo dõi & Truy xuất nguồn gốc và Lập số sê-ri
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.