X34 - METTLER TOLEDO
Datasheets

X34

Datasheets

X34 Series

Phát hiện thông minh tối ưu

Hệ thống kiểm tra bằng Tia X X34 là giải pháp một làn được thiết kế để kiểm tra các sản phẩm được đóng gói cỡ vừa và nhỏ. Nó cung cấp chức năng thiết lập sản phẩm tự động kết hợp với phần mềm thông minh để cải thiện thời gian hoạt động, giảm chi phí sản xuất và tăng độ nhạy phát hiện. Sê-ri X34 cung cấp độ an toàn sản phẩm tối ưu với Tỷ lệ Loại bỏ Sai (FRR) tối thiểu.

X34

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.