Theo dõi & Truy xuất nguồn gốc và Lập số sê-ri - METTLER TOLEDO

Theo dõi & Truy xuất nguồn gốc và Lập số sê-ri

Gọi để được báo giá

Do tính chất rất phức tạp của các ứng dụng lập số sê-ri, xử lý sản phẩm có độ chính xác cao và sự linh hoạt để tích hợp một lựa chọn đánh dấu lớn và các thành phần trực quan là điều cần thiết

In số sê-ri nhanh và chính xác trên một loạt các bề mặt, thiết kế và vật liệu bao bì cùng với việc xử lý đóng gói năng động nhạy cảm và chính xác cho việc đọc/xác minh đáng tin cậy là tất cả các điểm nổi bật của giải pháp tốt nhất trong lập số sê-ri mà chỉ METTLER TOLEDO có thể cung cấp.

Các giải pháp ứng dụng lập số sê-ri phải tích hợp dễ dàng vào mọi dây chuyền sản xuất, chấp nhận sản phẩm với tốc độ dây chuyền đã cài đặt để tránh mất hiệu quả dây chuyền. Thiết kế phù hợp thông số kỹ thuật theo yêu cầu người sử dụng dược phẩm (URS) như 21 CFR phần 11, khả năng truy xuất nguồn gốc đầy đủ, quy trình kiểm toán và tài liệu hỗ trợ xác nhận đầy đủ là những thành phần quan trọng.

Lập số sê-ri cung cấp sự tuân thủ với luật mới được thông qua trên toàn thế giới và là động lực chính trong đấu tranh chống làm giả thuốc được kiểm soát. Quy trình lập số sê-ri số lượng lớn là nền tảng của một chương trình "Theo dõi và Truy xuất nguồn gốc" dứt khoát và có kiểm chứng để lập hồ sơ đầy đủ lịch sử của một sản phẩm từ nhà sản xuất đến khách hàng cuối cùng.

Ấn phẩm

Bí quyết

OEE và Kiểm tra Sản phẩm – Tải miễn phí
Trang trắng này cung cấp một cái nhìn tổng quát ngắn gọn về các thành phần khác nhau để đo lường Hiệu quả Thiết bị Tổng thể (OEE). Nó cũng giới thiệu...
Đánh số sê-ri - Bạn đã sẵn sàng chưa?
Mối nguy hại mang tính toàn cầu về thuốc giả đang gia tăng. Tìm hiểu nhanh về làm thế nào để theo dõi một cách đáng tin cậy các sản phẩm dược bằng các...
Công nghiệp dược phẩm – Các giải pháp kiểm tra
Giải pháp kiểm tra dược phẩm để Lập số sê ri và Theo dõi & Giám sát hiệu quả
Đánh số sê-ri - Bạn đã sẵn sàng chưa?
Mối nguy hại mang tính toàn cầu về thuốc giả đang gia tăng. Tìm hiểu nhanh về làm thế nào để theo dõi một cách đáng tin cậy các sản phẩm dược bằng các...

Nghiên cứu tình huống

PATA dựa vào công nghệ cân băng tải và máy dò kim loại
PATA dựa vào cân băng tải và máy dò kim loại chất lượng cao của METTLER TOLEDO để kiểm tra đồ ăn nhẹ đáng tin cậy.
Công ty ACE Solutions tin tưởng vào cân kiểm tra trọng lượng dạng băng tải Dòng Cao cấp C35
Tình huống thực tế giải thích cách mà công ty OEM ACE Solutions sử dụng giải pháp cân kiểm tra trọng lượng dạng băng tải Dòng Cao cấp C35 để đảm bảo c...
Kuchenmeister dựa vào thiết bị kiểm tra sản phẩm
Kuchenmeister đã dựa vào thiết bị kiểm tra sản phẩm của METTLER TOLEDO trong 20 năm để kiểm tra các ứng dụng bánh nướng.
Pro Pet Austria tin tưởng vào các giải pháp kiểm tra sản phẩm
Pro Pet Austria tin tưởng vào các giải pháp kiểm tra sản phẩm chất lượng cao của METTLER TOLEDO để giảm thiểu rủi ro sản phẩm bị lỗi cũng như việc thu...
BINA tăng năng suất và bảo đảm an toàn sản phẩm
Tư duy toàn diện về chất lượng ở mọi cấp độ và việc sử dụng công nghệ mới nhất bao gồm hệ thống kiểm tra sản phẩm của METTLER TOLEDO giúp BINA trở thà...
Hội thảo trực tuyến
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.