Laboratuvar İçin LabX Yazılımı | Entegrasyon ve Standartlarla Uyumluluk | METTLER TOLEDO

LabX Laboratuvar Yazılımı

Verimli, Standartlarla Uyumlu ve Sorunsuz Prosesler İçin Laboratuvarınızda Ağ Oluşturun

Teklif Çağrısı
laboratory connection
compliance labx laboratory software
efficiency labx laboratory software
LabX Titrasyon Yazılımı
LabX Terazi Yazılımı
LabX UV Vis Yazılımı

LabX Titrasyon Yazılımı

LabX Terazi Yazılımı

LabX UV Vis Yazılımı

LabX™ titrasyon yazılımı laboratuvarınızdaki cihazlarınıza bağlanır ve elektronik veri akışı ile titrasyon analizlerini hızlandırırken tüm kullanıcılar için esneklik ve standartlarla uyumluluğu da sağ...
LabX™ Terazi yazılımı; cihazların, görevlerin ve kullanıcıların merkezi kontrolüne olanak tanır, terazi terminalinde SOP rehberliği sağlar ve manuel kayıt işlemlerini ortadan kaldırır.
LabX™ UV Vis Spektrofotometresi yazılımı tüm verilerinizi güvenli bir veritabanına otomatik olarak depolayarak sonuçların kolayca kullanımına olanak sağlar. Otomatik performans doğrulaması sayesinde s...
LabX pH Yazılımı
LabX Yoğunluk ve Kırılım Yazılımı
LabX Erime Noktası Yazılımı

LabX pH Yazılımı

LabX Yoğunluk ve Kırılım Yazılımı

LabX Erime Noktası Yazılımı

LabX™ pH yazılımı SevenExcellence™ pH ölçüm cihazına bağlandığında tam bir veri bütünlüğü sağlar. InMotion™ Otomatik Numune Alma Cihazı ile birlikte, 300'den fazla numunenin otomatik olarak ölçülmesin...
LabX™ Yoğunluk ve Kırılım yazılımı; elektronik veri yönetimi sağlar, standartlarla uyumluluğu destekler ve eş zamanlı analiz için cihazlarınızı birbirine bağlar.
LabX™ Erime Noktası yazılımı; güvenli ve esnek veri kullanımı, 21 CFR 11 düzenlemeleriyle uyumluluk için tam destek ve LIMS, ELN veya ERP sistemlerine sorunsuz entegrasyon sağlar.
LabX Titrasyon Yazılımı

LabX™ titrasyon yazılımı laboratuvarınızdaki cihazlarınıza bağlanır ve elektronik veri akışı ile titrasyon analizlerini hızlandırırken tüm kullanıcılar için esneklik ve standartlarla uyumluluğu da sağ...

LabX Terazi Yazılımı

LabX™ Terazi yazılımı; cihazların, görevlerin ve kullanıcıların merkezi kontrolüne olanak tanır, terazi terminalinde SOP rehberliği sağlar ve manuel kayıt işlemlerini ortadan kaldırır.

LabX UV Vis Yazılımı

LabX™ UV Vis Spektrofotometresi yazılımı tüm verilerinizi güvenli bir veritabanına otomatik olarak depolayarak sonuçların kolayca kullanımına olanak sağlar. Otomatik performans doğrulaması sayesinde s...

LabX pH Yazılımı

LabX™ pH yazılımı SevenExcellence™ pH ölçüm cihazına bağlandığında tam bir veri bütünlüğü sağlar. InMotion™ Otomatik Numune Alma Cihazı ile birlikte, 300'den fazla numunenin otomatik olarak ölçülmesin...

LabX Yoğunluk ve Kırılım Yazılımı

LabX™ Yoğunluk ve Kırılım yazılımı; elektronik veri yönetimi sağlar, standartlarla uyumluluğu destekler ve eş zamanlı analiz için cihazlarınızı birbirine bağlar.

LabX Erime Noktası Yazılımı

LabX™ Erime Noktası yazılımı; güvenli ve esnek veri kullanımı, 21 CFR 11 düzenlemeleriyle uyumluluk için tam destek ve LIMS, ELN veya ERP sistemlerine sorunsuz entegrasyon sağlar.

Lisanslar

+90 216 400 20 00
Servisi Ara

LabX Laboratuvar Yazılımını İhtiyaçlarınıza Göre Uyarlayın

 

1. Adım: Başlangıç Paketinizi Seçin

Express Başlangıç Paketi
LabX™ Express Edition yerel bir bilgisayarda çalışır, en fazla üç cihaza bağlanabilir. Başlangıç paketi tek bir cihaz lisansı içerir.

Sunucu Başlangıç Paketi
LabX Server Edition, birden fazla bilgisayar üzerinden en fazla 60 cihaza bağlanır. Başlangıç paketi tek bir cihaz lisansı ile birlikte, kullanıcı yönetimi ve otomatik alma/verme lisansı seçeneklerini içerir.

2. Adım: Lisans Seçeneklerini Uygulamanızın İhtiyaçlarına Göre Yapılandırın

Kullanıcı Yönetimi: Kullanıcıların ve rollerin merkezi olarak bakımını yapmanıza ve kontrol etmenize olanak verir.
Ürün Veritabanı: Ürün verilerinin ve parametrelerinin merkezi yönetimine olanak verir; kullanıcıların ürünlere göre metot çalıştırmasına izin verir.
Otomatik Alma/Verme: Verilerin csv veya xml dosya biçiminde otomatik olarak alınmasına ve verilmesine olanak verir.
İstatistikler/Trendler: İlgili yönetmeliklere uygun biçimde ölçümlerin analiz edilmesine ve proseslerin izlenmesine olanak verir.
Yönetmelikler: 21 CFR Bölüm 11 ve EU Ek 11 dahil, yönetmelik şartlarını tam olarak destekler.
Rapor Tasarımcısı: Diyagram, grafik ve tablo biçimlerinde veriler içeren gelişmiş raporların yapılandırılmasına olanak verir.
Sistem Entegrasyonu: API web hizmetlerini kullanarak laboratuvar bilgi sistemleri (LIMS, ELN, ERP) ile entegrasyona olanak verir.  
STAReX™ Entegrasyonu: Ağırlık değerlerinin STARe termal analiz yazılımına otomatik aktarımını koordine eder.

4. Adım: Yazılım Hizmetinizi Seçin

Software Care Standard: En son yazılım sürümlerini ve uzaktan destek hizmetini içerir.

Software Care Comprehensive: Her zaman en son yazılım sürümlerinden ve uzak veya yerinde servisten yararlanın.

On-Demand LabX Services: Sisteminizi tamamlamak için ihtiyacınız olan ek hizmetleri seçin.

Servis Hizmetleri

servis LabX laboratuvar yazılımı

Dokümanlar

Belgeler

LabX Ürün Broşürü
Bu ürün broşürü, METTLER TOLEDO laboratuvar cihazlarınızı birbirine bağlayan LabX™ laboratuvar yazılımı ile ilgili genel bir bakış sağlar.

SSS


 

1. LabX nedir?

LabX™; METTLER TOLEDO terazilerine, titratörlerine, pH ölçüm cihazlarına, UV Vis spektrofotometrelerine, yoğunluk ölçerlerine ve refraktometrelerine, erime noktası sistemlerine ve otomasyon çözümlerine bağlanan bir laboratuvar yazılım sistemi paketidir. LabX, yönetmeliklerin standartlarını karşılamak ve veri bütünlüğüne ulaşmak, sistem karmaşıklığını, bakım ve eğitim çalışmalarını azaltmak üzere elektronik veri yönetimi ve iş akışı rehberliği sayesinde, çeşitli cihazlar için tek bir yazılım çözümüyle laboratuvarların üretkenliği arttırmasına yardımcı olur.

LabX Laboratuvar Yazılımı
LabX laboratuvar yazılımı logosu


 


 

 

3. LabX, 21 CFR Bölüm 11 ile uyumluluğu nasıl destekler?

LabX laboratuvar yazılımının yönetmelik seçeneği, veri yönetimi ve depolaması için FDA yönetmeliği 21 CFR Bölüm 11 standartlarını karşılamak için elektronik imzalar ve bir denetim yöntemi dahil olmak üzere gereken tüm araçları sağlar.


 

 

4. Cihazın yanında bir de PC olması gerekiyor mu?

Hayır, PC başka bir yerde olabilir. LabX ile ilgili bilgi veya işlemlere doğrudan cihaz ekranından erişilebilir, böylece kullanıcı sadece cihazla etkileşimde bulunur.


 

5. LabX veri bütünlüğü gereksinimlerini nasıl destekler?

LabX, tüm ham verileri ve bağlamsal meta verileri toplayıp ALCOA+ standartlarına uygun şekilde güvenli bir SQL veritabanına depolar.

LabX Laboratuvar Yazılımı
veri bütünlüğü kılavuzu


 

 

6. LIMS doğrudan cihazlarımıza bağlanabilirken niçin LabX'e ihtiyacımız var?

Cihazları bir LIMS sisteminde entegre etmek için her cihaza yönelik programlanmış arayüzler gerekir, bu da önemli masraflar ve çaba (ilk programlama, bakım, doğrulama, güncelleme vb.) demektir. METTLER TOLEDO cihazlarının bir LabX sistemine bağlanması sadece tek bir LIMS arayüzünün entegrasyonunu, doğrulanmasını ve bakımını gerektirir.

 

 

 

7. LabX; ERP, LIMS, ELN, LES veya diğer laboratuvar sistemleriyle entegre edilebilir mi?

Evet, LabX laboratuvar yazılımı laboratuvar sistemlerine basit şekilde entegrasyon için geliştirilmiştir. LabX ile, bağlantılı tüm METTLER TOLEDO cihazları tek bir arayüzden yönetilebilir, bu da ilk programlama, bakım ve doğrulama ile ilgili işlemleri önemli oranda azaltır.