Takip ve İzleme Çözümleri | Seri Numaralandırma ve Agregasyon Sistemleri

Track & Trace Çözümleri

Regülasyonlarla Uyumlu Seri Numaralandırma ve Agregasyon İçin Sistemler ve Yazılımlar

Kendisini kanıtlamış bir uçtan uca ilaç takip ve izleme tedarikçisi olarak; seri numaralandırma ve agregasyon regülasyonlarını desteklemek üzere donanım, yazılım, OEM çözümleri ve entegrasyon kitleri sağlarız. Köklü deneyimimiz sayesinde, etkili bir takip ve izleme programının uygulanmasına yardımcı oluruz. Tek kaynaklı proje yönetimi hizmetlerimiz, satış öncesinden kuruluma ve sürekli kullanım desteğine kadar tüm süreç boyunca sizi yönlendirir.

Teklif Çağrısı
View Results ()
Filter ()

Karşılaştırılmış bir veya iki ürün daha ekleyin

Maksimum Çalışma Süresi
Destek & Tamir
Performans
Bakım & Optimizasyon
Standartlara Uyum
Kalibrasyon & Kalite
Uzmanlık
Eğitim & Danışmanlık

FAQs

Takip ve izleme nedir?

Takip ve izleme, bir gözetim zinciri oluşturmak amacıyla üreticiden dağıtım kanalları aracılığıyla satış noktasına doğru ilerleyen ürünler için tek tek ve birleştirilmiş seri numaralarının kullanılmasıdır. Bu proses, tedarik zincirinde yer alan herkesin söz konusu ürünlerin orijinalliğini doğrulamasına olanak tanır. Bu şekilde, ürünler geriye doğru başlangıç noktasına kadar izlenerek daha güvenli bir tedarik zinciri oluşturulabilir. Bu prosesin faydalı olduğunun görülmesi, gri piyasa satışlarının ve sahteciliğin büyük bir sorun olduğu ilaç endüstrisi gibi belirli endüstrilerde seri numarası verme uygulamasını şart koşan regülasyonların, çok sayıda devlet tarafından benimsenmesine yol açmıştır.

Takip ve izleme konusunda doğru iş ortağı seçildiğinde, seri numaralandırma ve agregasyon programının oluşturulması hedefine kolayca ulaşılabilir. İyi bir iş ortağı, üretim prosesinizi inceleyebilir, verimli ve etkili bir takip ve izleme programı elde etmek için doğru sistemlerin ve yazılımların kullanıldığına emin olunmasına yardımcı olabilir. Bu, üretim hattına yeni takip ve izleme sistemlerinin kurulumunu veya mevcut ekipmana takip ve izleme özelliklerinin eklenmesini içerebilir.

Kapsamlı Track & Trace Kılavuzu'nu İndirin

Takip ve izleme nasıl çalışır?

Seri numaraları merkezi bir veri tabanı, üçüncü taraf tedarikçi veya devlet kurumu tarafından oluşturulur. Yazılım bu numaraları gerektikçe alır ve üretim hattında ilerleyen ürünlere atar. Her numara, hem insanlar tarafından okunabilen bir karakter dizisi hem de makineler tarafından okunabilen bir kod olarak ya ürün yüzeyine ya da daha sonra ambalaja yapıştırılacak bir etikete yazdırılır. Sistem, bu sayının kullanıldığını kaydeder ve kullanımda olduğunu işaretler, ürünle ve ürünün daha sonra konulacağı ambalajlarla ilgili hiyerarşiyi oluşturur. Ürün tedarik zinciri boyunca ilerlerken, benzersiz tanımlayıcısı taranarak hareketleri kaydedilir. Böylece, ürün için üretim noktasından satış noktasına kadar eksiksiz bir gözetim zinciri oluşturulur.

Track & Trace Nasıl Çalışır? Adlı İnfografiği İndirin

Seri numarası verme ile takip ve izleme arasındaki fark nedir?

Seri Numarası Verme, tek bir ürün ambalajı için benzersiz bir tanımlama numarasının oluşturulmasını ve atanmasını ifade eder. Daha sonra bu sayı, geçerliliğini doğrulamak üzere bir veri tabanında tutulan sayılarla karşılaştırılabilir. Resmî regülasyonlarda "seri numarası verme" denildiğinde kastedilen şey budur. Öte yandan, takip ve izleme yalnızca seri numarası verme prosesini kapsamakla kalmaz, ayrı ayrı seri numaralarının bir araya getirilmesini de içeren daha geniş bir prosesi ifade eder. Bu proseste, ambalajlar tek bir agregasyon kodu altında bir araya getirilir ve tedarik zincirinde ilerlediği süre boyunca ambalajın hareketi kaydedilir. 

Takip ve izleme programından hangi endüstriler yararlanabilir?

Sahtecilik veya gri piyasa satışları tehdidi altındaki her endüstri, takip ve izleme çözümü için idealdir. Tedarik zincirine izlenebilirliğin eklenmesi, ham maddelerin taşınmasında yararlı olabilecek bir gözetim zinciri oluşturulmasını kolaylaştırır. İlaç endüstrisi için bir zorunluluk olan takip ve izleme, elektronik endüstrisinde de yaygın şekilde kullanılır. Giyim endüstrisi gibi diğer endüstriler, takip ve izleme programlarını, etraflarında oluşan güçlü sahtecilik endüstrisinin yanı sıra yüksek fiyatlı tasarımcı ürünlerinin karaborsa veya gri piyasa satışlarıyla da mücadele etmenin bir yolu olarak görüyor. Petrokimya üreticileri de takip ve izlemeyi sahtecilik faaliyetleriyle mücadele konusunda yararlı buluyor.