Bulanıklık Ölçer | In-Line Bulanıklık Ölçer | Bulanıklık Analizörü

Bulanıklık Ölçerler / Bulanıklık Sensörleri

Parçacık Yoğunluğunun İzlenmesi için In-Line Bulanıklık Analizörleri

METTLER TOLEDO bulanıklık ölçerler, endüstriyel üretim proseslerinde in-line bulanıklık ölçümü için tasarlanmışlardır. Bu bulanıklık analizörleri; sürekli bulanıklık ölçümü sağlayarak kristalleşme, faz ayırma, biyokütle büyütme (hücre yoğunluğu), bira filtreleme ve diğer kritik uygulamalarda proses kontrolünün elde edilmesine yardımcı olur. Seçili bulanıklık ölçerler renk ölçümü için de kullanılabilirler.

Teklif Çağrısı
+90 216 400 20 00
Servisi Ara
Maksimum Çalışma Süresi
Destek & Tamir
Performans
Bakım & Optimizasyon
Standartlara Uyum
Kalibrasyon & Kalite
Uzmanlık
Eğitim & Danışmanlık

FAQs

Bulanıklık nedir?

Bulanıklık, bir sıvının berraklık derecesini ifade eden optik bir özelliktir. Bulanıklık seviyeleri bir bulanıklık ölçer ile ölçülebilir. Sudaki bulanıklık, ışığı saçan veya ışık geçirgenliğini engelleyen asılı parçacıklar veya koloidal maddelerden kaynaklanır: asılı parçacıkların/koloidal maddelerin konsantrasyonu ne kadar fazla olursa bulanıklık o kadar yüksek olur. Bu tür parçacıklar normalde insan gözü ile görülemeyecek kadar küçüktürler; bu nedenle, bulanıklık ölçümü bir bulanıklık ölçer veya bulanıklık analizörü ile yapılmak zorundadır. Yakından bulanıklık izlemesi gerektiren prosesleri kontrol etmenin en iyi yolu, in-line bulanıklık ölçerdir. In-line bulanıklık ölçer, proses kontrolü amaçları için kullanılabilecek sürekli bir bulanıklık ölçümü sağlar. Bulanık sıvılara günlük örnekler:

  • Süt - su içinde emülsifiye protein/yağ damlaları içerir
  • Atık su - asılı parçacıklar içerir
  • Buğday birası - maya hücrelerini içerir

Bulanıklık ölçer nedir?

Bulanıklık analizörü de denilen bulanıklık ölçer, bir prosesteki asılı parçacık konsantrasyonunun ölçülmesine yönelik bir sistemdir. Bulanıklık ölçer genellikle 3 ana parçadan oluşur: bulanıklık sensörü, bulanıklık transmitteri ve proses bağlantısı. 

Bulanıklık ölçümlerini ne etkiler?

Bir bulanıklık ölçer ile elde edildiği üzere bulanıklık ölçümü, sıvı bir ortamdaki asılı parçacıkların ışığı saçma derecesini belirler. Saçılma aşağıdakilerden etkilenir:

  • Parçacık konsantrasyonu: Yüksek parçacık konsantrasyonları yüksek ışık saçılımına ve dolayısıyla bulanıklık ölçerde yüksek değerlere sebep olur.
  • Parçacık şekli ve boyutu: Görünür ışık dalga boyunun 1/10'undan küçük parçacıklar, ışığı simetrik olarak saçar. Daha büyük parçacıklar (tipik olarak görünür ışığın dalga boyundan daha büyük bir çapa sahip) ışığı asimetrik olarak saçar. Bu nedenle, bulanıklığı ölçmek için saçılım açısı dikkate alınmalıdır.
  • Işık dalga boyu: Yukarıda ifade edildiği gibi, saçılmış ışığın şiddeti parçacık boyutuna bağlıdır. İlave olarak, bir sıvıda renk varlığı dedektörde ölçülen ışığı azaltabilir. Sonuç olarak, bulanıklık ölçümü için uygun bir ışık dalga boyunun kullanılması düşünülmelidir.

Yukarıdaki üç noktanın bir sonucu olarak, bulanıklığın bir numunenin karakteristik özelliği olarak kullanılması sadece ölçüm metodu standartlaştırılmışsa mümkündür. Örneğin, bira üretimi uygulamalarında ölçülecek sıvı sarımsı renktedir ve maya parçacıkları içerir. Bu nedenle, kalite güvence maksadıyla fitre kaldırımını kontrol etmek için ileri ve yana saçılmış ışık miktarı ışık kaynağına kıyasla 25° ve 90° açılarda ölçülür. Kırmızı (650 nm) ve mavi (460 nm) ışık kaynakları bulanıklık ve renk izleme kılavuzlarında belirtilmiştir.