Bulanıklık Ölçerler / Bulanıklık Sensörleri
 
Menü
Bulanıklık Ölçer ve Sensörü

Bulanıklık Ölçerler / Bulanıklık Sensörleri

Proses kontrolü için in-line yüksek performanslı bulanıklık ölçer / bulanıklık sensörleri

Bulanıklık Ölçer / Bulanıklık Sensörü Hakkında Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

Bulanıklık nedir? Bulanıklık, bir sıvının berraklık derecesini ifade eden optik bir özelliktir. Sudaki bulanıklık, ışığı saçan veya ışık geçirgenli...

Bulanıklık nedir?

Bulanıklık, bir sıvının berraklık derecesini ifade eden optik bir özelliktir. Sudaki bulanıklık, ışığı saçan veya ışık geçirgenliğini engelleyen asılı parçacıklar veya koloidal maddelerden kaynaklanır: asılı parçacıkların/koloidal maddelerin konsantrasyonu ne kadar fazla olursa bulanıklık o kadar yüksek olur. Bu tür parçacıklar normalde insan gözü ile görülemeyecek kadar küçüktürler; bu nedenle, bulanıklık ölçümü bir bulanıklık ölçer veya bulanıklık analizörü ile yapılmak zorundadır. Yakından bulanıklık izlemesi gerektiren prosesleri kontrol etmenin en iyi yolu, in-line bulanıklık ölçerdir. In-line bulanıklık ölçer, proses kontrolü amaçları için kullanılabilecek sürekli bir bulanıklık ölçümü sağlar. Bulanık sıvılara günlük örnekler:

 • Süt - su içinde emülsifiye protein/yağ damlaları içerir
 • Atık su - asılı parçacıklar içerir
 • Buğday birası - maya hücrelerini içerir

Bulanıklık ölçümü neden önemlidir?

Birçok durumda, su kalitesinin veya bir filtreleme prosesinin verimliliğinin değerlendirilmesi için bir bulanıklık sensörü kullanılır. Bulanıklık ölçümleri, birçok sektörde ve uygulamada önemli göstergelerdir, çünkü sadece endüstriyel prosesin verimini etkilemezler ayrıca bir sisteme zarar veren faktörleri de tespit ederler.

Bulanıklık ölçümlerini ne etkiler?

Yukarıda belirtildiği gibi, bulanıklık ölçümü, sıvı bir ortamdaki asılı parçacıkların, ışığı saçma derecesini belirler. Saçılma aşağıdakilere dayanır

 • Parçacık konsantrasyonu: Yüksek parçacık konsantrasyonları yüksek ışık saçılımına ve dolayısıyla yüksek bulanıklık değerlerine sebep olur.
 • Parçacık şekli ve boyutu: Görünür ışık dalga boyunun 1/10'undan küçük parçacıklar, ışığı simetrik olarak saçar. Daha büyük parçacıklar (tipik olarak görünür ışığın dalga boyundan daha büyük bir çapa sahip) ışığı asimetrik olarak saçar. Bu nedenle bulanıklık ölçmek için saçılım açısı dikkate alınmalıdır.
 • Işık dalga boyu: Yukarıda ifade edildiği gibi, saçılmış ışığın şiddeti parçacık boyutuna bağlıdır. İlave olarak, bir sıvıda renk varlığı dedektörde ölçülen ışığı azaltabilir. Sonuç olarak, bulanıklık ölçümü için uygun bir ışık dalga boyunun kullanılması düşünülmelidir.

Yukarıdaki üç noktanın bir sonucu olarak, bulanıklığın bir numunenin karakteristik özelliği olarak kullanılması sadece ölçüm metodu standartlaştırılmışsa mümkündür. Örneğin, biracılık uygulamalarında ölçülecek sıvı sarımsı renktedir ve maya parçacıkları içerir. Bu nedenle, kalite güvence maksadıyla fitre kaldırımını kontrol etmek için ileri ve yana saçılmış ışık miktarı ışık kaynağına kıyasla 25o ve 90o açılarda ölçülür. Kırmızı (650 nm) ve mavi (460 nm) ışık kaynakları bulanıklık ve renk izleme kılavuzlarında belirtilmiştir.

Bulanıklık ölçümünde yaygın olarak görülen kimyasal parazit etkileşimleri nelerdir?

Bulanıklık ölçümü, ışık soğurucu veya floresan ışık yayan maddelerin varlığından olumsuz olarak etkilenebilir. Bu kimyasal parazit etkileşimi, görünür ışıktakilerden başka dalga boyları (örneğin, 860 nm yakın kızılötesi) kullanılarak en aza indirilebilir.

Hava kabarcıkları bulanıklık ölçümünü karıştırabilir, bu nedenle kurulum noktasının hava kabarcıklarının en az olduğu bir yerde seçilmesi önemli olabilir.

Pencerenin kirlenmesi de bulanıklık ölçümünde kritiktir. En gelişmiş teknoloji ve oran prensibi, numune renk değişimlerini, ışık kaynağı olarak kullanılan lambanın eskimesini ve optik pencerenin kirlenmesini telafi edebilir.

Bulanıklık ölçer nedir?

Bulanıklık ölçer bulanıklığı ölçen bir sensördür. Bulanıklık sensörlerinin ortak iki yönü vardır:

 • Bir ışık kaynağı -- ör. ışık yayan diyot (LED)
 • Bir veya daha fazla ışık dedektörü - genellikle fotodiyotlar

Piyasadaki yaygın bulanıklık ölçer ölçüm metotları nelerdir?

Özel ölçüm aralıkları ve farklı uygulamalar için optimize edilmiş çeşitli türlerde in-line bulanıklık sensörleri/on-line bulanıklık ölçerler vardır.

 • İleri saçılmış ışık/emilim: Bu teknolojiye sahip bulanıklık sensörleri (ör. METTLER TOLEDO'nun InPro 8300 RAMS serisi ve InPro 8600i/D1 ve /D3 serisi) düşük ila orta düzeyde bulanıklık seviyelerine sahip uygulamalar için tasarlanmıştır. Ayrıca renk ölçümü (sarılık), InPro 8300 RAMS tipi TCS ve COMBINE/InPro8600i/D3'lerde de mevcuttur.
 • Geriye saçılmış ışık: Bu sensörler, (ör. METTLER TOLEDO'nun InPro 8050, InPro 8100 ve InPro 8200 serileri) 250 g/l'ye kadar asılı katı madde içeren yüksek parçacık konsantrasyonuna sahip numuneler için tasarlanmıştır. Uygulamaya bağlı olarak, METTLER TOLEDO sensörleri, farmasötik ve atık su kullanımı için sırasıyla hem paslanmaz çelik hem de polisülfon gövde içinde mevcuttur.

Bulanıklık ölçer nasıl kalibre edilir?

Bir bulanıklık ölçeri kalibre etmek bir transmitter ile üç farklı şekilde yapılabilir. İlk metoda manuel kalibrasyon denir. Bu en hızlı fakat en düşük seviyeli kalibrasyondur. Kullanıcı sapmayı ve eğimi değiştirebilir ve bir ölçüm değeri hesaplanır ve görüntülenir.

İkinci tipe çok noktalı kalibrasyon denir. Bu kalibrasyon tipi ölçülen proses için en iyi doğrusallığı sağlar. iki, üç, dört ve beş noktalı kalibrasyon gerçekleştirilebilir – genellikle off-line ve kurulmamış bir sensör ile.

Üçüncü tip, proses veya in situ kalibrasyondur. Bu operatörün transmitterdeki proses kalibrasyonu menüsüne girip mevcut bulanıklık değerini kaydettiği on-line bir kalibrasyondur. Operatör daha sonra bir referans bulanıklık ölçümü elde etmek amacıyla laboratuvar enstrümanına karşı ölçmek için proses sıvısından bir numune alır. In-line bulanıklık ölçere ve transmittere bağlı olarak, çok noktalı in situ kalibrasyonlar mümkündür (ör. METTLER TOLEDO M800 transmitter ve geri saçılmış ışık bulanıklık sensörü).

METTLER TOLEDO bulanıklık analizörü/on-line bulanıklık sensörleri aşağıdaki gibi birçok sektörde kullanılabilir:

 • Biyoteknoloji
 • Farmasötik
 • Kimyasal İşleme
 • Petrokimya
 • Gıda ve İçecek
 • Bira İmalathaneleri

Doğru bulanıklık sensörü nasıl seçilir?

Bulanıklık sensörü, gerekli ölçüm aralığına ve uygulamaya göre seçilmelidir. METTLER TOLEDO, aşağıdaki gibi birçok farklı uygulamanın gereksinimlerini karşılayan çok yönlü bulanıklık sensörleri sunar:

 • Fermantasyon
 • Biyokütle büyütme (optik yoğunluk)
 • Kristalleşme
 • Faz ayırma
 • Yağdaki su
 • Filtre kaldırımı
 • Aktif çamur
 • Bira filtrelemesi sonrası ve sarılık ölçümü
 • Atık su

Detaylar için lütfen yerel METTLER TOLEDO temsilcinizle irtibata geçin.


InPro8200 bulanıklık sensörü
InPro8300
InPro 8600i Bulanıklık ve Renk Sensörleri

Optik Fiberli Bulanıklık Probu

RAMS Ürün Monitörü - Optik Bulanıklık

Bira Bulanıklık Ölçer InPro 8600i

Geri saçılmış ışık teknolojisini kullanarak yüksek düzeyde doğru in-line bulanıklık ölçümü sağlayan bulanıklık probu.
Bulanıklığa veya renge göre faz ayırma ve ürün tanımlama prosesleri için tasarlanmış dayanıklı ve kullanımı kolay optik bira izleme sistemi.
Biracılık ve içecek endüstrilerinde yukarı akışlı ve aşağı akışlı üretim için saçılmış ışık ve emilim metodu kullanan bulanıklık sensörü ve renk ölçümü.
Sınırlı kirlenme ve bakım ile yüksek düzeyde doğruluk
Hijyen gereksinimlerini karşılayacak şekilde sterilize edilebilir
Kristalleşme ve biyokütle büyütmenin izlenmesi için
Standart 12 mm çaptaki sensör değerli alandan tasarruf sağlar
Gıda ve içecek endüstrisi için güvenilir çözüm
Dört dalga boyuna kadar çok yönlü izleme
Proses kontrolü için doğrudan 4/20 çıkış
Doğru malt ve mamul ürün kontrolü
Hassas ölçüm için 12 noktalı kalibrasyon
Ölçüm güvenilirliği için sensör izlemesi
Kolay kurulum; Gözetleme camına uyar
Benzersiz yukarı akışlı model ile yatırımınızı azaltın
Turbidity Sensor | In-line Turbidity

Turbidity Sensor | In-line Turbidity

Rugged, reliable and accurate in-line sensors for turbidity measurement in industrial environments
InPro8200 bulanıklık sensörü

Geri saçılmış ışık teknolojisini kullanarak yüksek düzeyde doğru in-line bulanıklık ölçümü sağlayan bulanıklık probu.

InPro8300

Bulanıklığa veya renge göre faz ayırma ve ürün tanımlama prosesleri için tasarlanmış dayanıklı ve kullanımı kolay optik bira izleme sistemi.

InPro 8600i Bulanıklık ve Renk Sensörleri

Biracılık ve içecek endüstrilerinde yukarı akışlı ve aşağı akışlı üretim için saçılmış ışık ve emilim metodu kullanan bulanıklık sensörü ve renk ölçümü.

Turbidity Sensor | In-line Turbidity

Rugged, reliable and accurate in-line sensors for turbidity measurement in industrial environments

Yayınlar

Bulanıklık ve Renk Ölçümü üzerine Teknik Doküman
Proses Analitiği Ürün Kataloğu

Servis Hizmetlerimiz

+90 216 400 20 00
Servisi Ara
Maksimum Çalışma Süresi
Destek & Tamir
Performans
Bakım & Optimizasyon
Standartlara Uyum
Kalibrasyon & Kalite
Uzmanlık
Eğitim & Danışmanlık
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.