Analitik Transmitter | In-Line Transmitter | On-Line Transmitterler

Analitik Transmitterler

Güvenilir in-line analizler için yüksek performanslı transmitterler

Analitik transmitterler, bir ölçüm sistemi içinde kullanıcıya veya daha üst düzey bir kontrol sistemine görüntülenen ölçümleri ileten bir bileşendir. METTLER TOLEDO; pH/ORP, oksijen, çözünmüş karbondioksit ve iletkenlik veya direnç gibi çeşitli analizler için analitik transmitterler sunar. Yüksek performanslı analitik transmitterlerimiz, geleneksel analog sensörler ve Akıllı Sensör Yönetimi (ISM) teknolojisine sahip dijital sensörler ile uyum sağlar.

Teklif Çağrısı
View Results ()
Filter ()

Karşılaştırılmış bir veya iki ürün daha ekleyin

+90 216 400 20 00
Servisi Ara
Maksimum Çalışma Süresi
Destek & Tamir
Performans
Bakım & Optimizasyon
Standartlara Uyum
Kalibrasyon & Kalite
Uzmanlık
Eğitim & Danışmanlık

SSS - Analitik Transmitterler

Analitik transmitter nedir?

Analitik transmitterler, bir analitik ölçüm döngüsünün veya kontrol döngüsünün kritik bir bileşenidir. Transmitter, analitik sensörden alınan ölçümü işler ve bu veriyi kullanıcıya veya daha üst düzeydeki bir kontrol sistemine iletir.

METTLER TOLEDO analitik transmitter hangi ölçüm parametrelerini kapsar?

METTLER TOLEDO; proses ve su analitiği için tüm önemli parametreleri kapsayan çok parametreli bir transmitter serisidir (çok değişkenli transmitterler olarak da adlandırılır); pH, ORP (redoks), çözünmüş oksijen (DO), direnç, toplam organik karbon (TOC), çözünmüş ozon, CO2, oksijen, ozon, iletkenlik ve bulanıklık ölçümlerini içerir.

Analitik transmitter nasıl çalışır?

Çoğu analitik transmitter, analitik bir sensörden gelen ham sinyali (sensöre bağlı olarak bu basınç, akım veya direnç olabilir) ölçer ve bunu dijital sinyale çevirir; böylelikle ölçüm transmitterin ekranında gösterilebilir. Analog sensör ve transmitter kombinasyonundaki standart proses budur. Modern in-line transmitterler ISM sensörleri gibi dijital sensörlerle de entegre olur; burada sinyal, transmittere gönderilmeden önce dijitale dönüştürülür. Dijital sensörlerde, transmitter temel olarak ekran görevi görür; dijital verileri operatör için kullanılabilir bilgi halinde yorumlar veya bu verileri başka bilgi sistemlerine bildirir.

Analitik transmitter aynı anda birden fazla parametreyi ölçebilir mi?

Evet, aynı anda birden fazla parametreyi ölçen analitik transmitterlere çok parametreli, çok kanallı transmitterler adı verilir. Bu transmitter kategorisi, birden fazla parametrenin ölçülmesi gereken durumlar için idealdir; ancak çok kanallı transmitter, ayrıca uyumluluk amacıyla yedek ölçüm yapmanız gerektiğinde de kullanılabilir. Bazı çok parametreli transmitterler, iletkenliğe göre hesaplanmış pH gibi hesaplanmış ölçümler de sunabilir. METTLER TOLEDO portföyünde yer alan çok parametreli transmitterler, aynı anda sekiz ölçüme kadar görüntüleyebilir.

Analitik transmitterler Ethernet/IP üzerinden mi iletişim kurar?

Evet, METTLER TOLEDO analitik transmitterler, Ethernet/IP, Profinet, HART, Profibus-PA, FOUNDATION Fieldbus gibi tüm yaygın dijital iletişim protokollerini sunar.

Doğru analitik transmitteri nasıl seçerim?

Analitik transmitter seçerken göz önünde bulundurulan çeşitli kriterler mevcuttur. Uygulamanızı göz önünde bulundururken, transmitter ile tek bir parametre mi, yoksa birden fazla parametre mi ölçmeniz gerekeceğini değerlendirmeniz gerekir. Birden fazla parametre ölçmeniz gerekecekse çok parametreli transmitter kullanmayı göz önünde bulundurun. Çok parametreli transmitter ile farklı parametreler için aynı model transmitteri kullanabilirsiniz. Aynı anda birden fazla ölçüm noktası ölçümü için transmittere ihtiyacınız varsa çok kanallı transmitter kullanmanız gerekecektir. Aynı zamanda, bu analitik transmitteri bir kontrol sistemine entegre etmenizin gerekip gerekmeyeceğini de düşünmeniz gerekir. Bir ISM sensörünün öngörüye dayalı tanılama bilgilerini kullanmak isterseniz ISM sensörlerini kabul eden bir analitik transmitter kullanmanız gerekir. Üretim ortamını da göz önünde bulundurmalısınız. METTLER TOLEDO, farklı muhafazalara sahip ve tehlikeli alanlarda çalışan analitik transmitterler sunar. Göz önünde bulundurulması gereken diğer unsurlar veri yakalama becerisi ve kullanım kolaylığıdır. METTLER TOLEDO, ihtiyaçlarınızın değerlendirilmesi ve uygulamanıza özel olarak doğru analitik transmitterin önerilmesi için yerel bir satış temsilcisi ile görüşmenizi tavsiye eder.