Çözünmüş oksijen sensörleri, CO₂ ve Ozon Sensörleri
 
Menü
Çözünmüş oksijen sensörleri, CO2, ozon sensörleri ve probları

Çözünmüş Oksijen, CO₂ ve Ozon Sensörleri

Doğru ölçümler için yüksek performanslı, hat içi problar

Çözünmüş Oksijen, Çözünmüş Karbondioksit, Çözünmüş Ozon Hakkında Sık Sorulan Sorular (SSS)

Çözünmüş oksijen (O2) nedir?Çözünmüş oksijen, suda veya başka bir sıvıda bulunan ve bileşik içinde olmayıp serbest olan oksijen seviyesidir.Çözünmü...

Çözünmüş oksijen (O2) nedir?

Çözünmüş oksijen, suda veya başka bir sıvıda bulunan ve bileşik içinde olmayıp serbest olan oksijen seviyesidir.

Çözünmüş Oksijen Neden ölçülür?

Biyoteknoloji, ilaç geliştirme, gıda ve yiyecek, kimyasal üretim ve suda ve birincil su arıtma işlemlerinde uygun oksijen seviyeleri önemlidir. Çözünmüş oksijenin izlenmesi için hat içi ölçüm; ürün verimini ve kalitesini optimize etmede ve proses güvenliğini sağlamada hayati önem taşır.

Çözünmüş oksijen ölçer nedir?

METTLER TOLEDO çözünmüş oksijen ölçer, suda veya başka bir sıvıdaki çözünmüş oksijen seviyesini gerçek zamanlı ve sürekli ölçer. Uygulama ve sektöre bağlı olarak; çözünmüş oksijen konsantrasyonu saturasyon yüzdesi, hacim yüzdesi, çözünmüş oksijen yüzdesi, ppm gibi göreceli sayılarla veya mg/L veya mmol/L gibi mutlak sayılarla ifade edilir. En modern optik teknoloji ile çözünmüş O2 sensörleri, eser miktarlara kadar hassas ölçümleri ve az bakım ihtiyacını birleştirmektedir.

Çözünmüş oksijen ölçer nasıl çalışır?

METTLER TOLEDO iki farklı oksijen sensörü sunar: amperometrik ve optik.

Amperometrik: Çözünmüş oksijen sensörü, elektrokimyasal hücre içindeki numuneyi ayırmak için gaz geçirimli bir membrane kullanır. Oksijen, sensörün dışındaki sıvıdaki oksijenin kısmi basıncıyla doğru orantılı olarak membranın içine yayılır. Probun içindeki katot ve anot, oksijenin elektrokimyasal reaksiyonuna izin veren bir voltaj ile polarize olur. Anot oksitlenirken oksijen, katodda indirgenir ve reaksiyona giren oksijen miktarı ile doğru orantılı küçük bir akım üretir. İlave olarak, çözünmüş oksijen sensörü, oksijenin sıcaklıkla değişen çözünürlüğünü telafi ederek, oksijen kısmi basınç sinyalini çözünmüş oksijen konsantrasyon değerine dönüştürmek için sıcaklık değerini kullanır.

Optik: Ölçüm için optik teknoloji kullanan çözünmüş oksijen probları, floresan ışık yayan oksijene duyarlı bir tabaka içerir. Bu tabaka, ışık yayan diyottan gelen ışığı sensörde soğurur ve ışık flüoresan olarak geri yayılır. Yayılan floresan ışık miktarı numune ortamda bulunan oksijen seviyesine bağlıdır.

Çözünmüş oksijen sensörü nasıl kalibre edilir?

Her çözünmüş oksijen ölçerin kendi eğimi ve sıfır noktası vardır. Her iki değer de değiştirilebilir. Çözünmüş oksijen sensöründen yüksek doğrulukta ölçüm almak için, sensör yedek parçalarının her değişiminden sonra kalibrasyon yapılmalıdır. Çözünmüş oksijen sensörü kalibrasyonu 1-nokta veya 2-nokta kalibrasyonu olarak yapılabilir. 1-nokta kalibrasyonu için normal kalibrasyon ortamı havadır, 2-nokta kalibrasyon için ilave %0 oksijen içeren bir gaz kullanılmak durumundadır; normalde bu gaz saf azottur.

Çözünmüş karbondioksit (CO2) ne demektir?

Çözünmüş karbondioksit CO2 suda veya başka bir sıvıda bulunan karbondioksit miktarıdır.

Karbondioksit ile tipik olarak gaz şeklinde karşılaşılır. Bu nedenle, proseslerde hat içi ve on-line karbondioksit ölçümü, karbondioksidin içinde çözünmüş olduğu gaz veya sıvıda uyguladığı basıncın ölçümüdür.

Çözünmüş karbondioksidi CO2 nasıl ölçersiniz?

Çözünmüş karbondioksit çözünmüş karbondioksit sensörü ile ölçülür.

Uygulamanın ve sektörün türüne bağlı olarak çözünmüş CO2 içeriği farklı birimlerle ifade edilir.

Çözünmüş CO2 sensörü nedir?

Çözünmüş karbondioksit sensörü, çözünmüş karbondioksidi ölçen analitik bir sensördür. METTLER TOLEDO çözünmüş CO2 probları, kritik fermantasyon ve hücre kültürü proseslerinin anlaşılmasını artıran hassas, gerçek zamanlı veriler sağlar. Çözünmüş karbondioksit CO2 sensörü ile ölçülen bilgiler,hücre metabolizması ve biyoreaktör içindeki diğer değişimler hakkında fikir verir.

Çözünmüş karbondioksit CO2 sensörü nasıl çalışır?

METTLER TOLEDO çözünmüş karbondioksit CO2 probu, hat içi ölçüm yapar ve çözünmüş karbondioksit ve sıvının pH'ı arasındaki korelasyonu kullanan Severinghaus ilkesi teknolojisine dayanan gerçek zamanlı CO2 değerleri sağlar. Algılayan elektrot; elektrolit dolu, gaz geçirimli bir membran ile ölçüm ortamından ayrılmış gelişmiş bir pH elektrodudur. CO2 membranın içinden çözünmüş karbondioksit sensörünün iç elektrolitine yayılır; burada bikarbonat iyonlarıyla dengelenir ve pH değeri değişir. Elektrolitin pH değerindeki bağıl değişim, gelişmiş pH elektrodu tarafından ölçülür ve CO2 ile korelasyonu yapılır.

Bir çözünmüş CO2 sensörünü nasıl kalibre edersiniz?

Bir çözünmüş CO2 probunu kalibre etmek için iki adım vardır. Birinci adım, pH elektrodunun membran gövdesi olmadan pH tamponlarında kalibre edilmesidir. Bu adımda pH elektrodunun eğim ve sıfır noktaları kalibre edilir. Çözünmüş CO2 sensörü kalibrasyonunun ikinci adımı sterilizasyondan sonra gerekir ve proses kalibrasyonu olarak adlandırılır. Kalibrasyonun bu ikinci adımı, sterilizasyondan sonra pH elektrodunun ufak sapmasını düzeltecektir.

Çözünmüş ozon nedir?

Ozon suya enjekte edilen yada elektroliz yardımıyla suda oluşturulan çok güçlü oksitleyici bir gazdır. Çözünmüş ozon, suyun pH değerine ve sıcaklığına bağlı olarak çok çabuk zararsız oksijene geri döner,bu nedenle prosese çok yakın oluşturulmalı ve ölçülmelidir.

Çözünmüş ozonu nasıl ölçersiniz?

Çözünmüş ozon çözünmüş ozon sensörü ile ölçülür.

Çözünmüş ozon sensörü nedir?

Çözünmüş ozon sensörü, çözünmüş ozonu ölçen analitik bir sensördür.

Çözünmüş ozon sensörü nasıl çalışır?

Çözünmüş ozon probu, elektrokimyasal hücre içindeki numuneyi ayırmak için gaz geçirimli bir membran kullanır. Ozon, çözünmüş ozon sensörünün dışındaki kısmi ozon basıncıyla doğru orantılı olarak membranın içinden yayılır. Probun içindeki katot (polarize bir elektrikli cihazdan konvansiyonel akımın çıktığı elektrot) ve anot (polarize bir elektrikli cihaza konvansiyonel akımın aktığı elektrot) ozonun elektrokimyasal reaksiyonunu sağlamak için bir voltaj ile polarize edilir. Anot oksitlenirken ozon, katodda indirgenir ve reaksiyona giren ozon miktarı ile doğru orantılı küçük bir akım üretir. Katot etrafında bir koruyucu elektrot bulundurulur. İlave olarak, çözünmüş ozon sensörü, ozonun sıcaklıkla değişen çözünürlüğünü telafi ederek, ozonun kısmi basınç sinyalini çözünmüş ozon konsantrasyon değerine dönüştürmek için sıcaklık değerini kullanır.

Çözünmüş ozon sensörünü nasıl kalibre edersiniz?

Çözünmüş ozon sensörü kalibrasyonunda, sensör için yeni kalibrasyon sabitleri (sıfır akımı ve eğim) hesaplanır. Bu nedenle, çözünmüş ozon sensörü üzerinde bir sıfır akımı kalibrasyon prosedürü ve bir eğim proses kalibrasyon prosedürü gerçekleştirilmesi gerekir.

Bir çok uygulama için, ozonsuz hava veya su kullanılır ve sıfır akım kalibrasyonu için en güvenilir standardı verir.


Taşınabilir Çözünmüş Oksijen Ölçer
Çözünmüş Oksijen Sensörleri
Çözünmüş CO2 Sensörleri

Taşınabilir Çözünmüş Oksijen Ölçer

In-line Çözünmüş Oksijen Sensörü

CO2 Sensörü | Karbondioksit Probu

At-line ppb düzeyindeki numune alma için veya geçici bir on-line çözüm olarak taşınabilir çözünmüş oksijen ölçer Stabil, doğru sonuçlar için optik çözünmüş oksijen ölçümünden yararlanır.
Kimya, farmasötik, enerji, gıda ve içecek endüstrileri ile mikroelektronik, saf ve atık su uygulamaları için yüksek performanslı optik ve polarografik çözünmüş oksijen sensörleri.
Üretimi optimum düzeye getirmek ve biyoteknoloji, farmasötik ve içecek üretiminde kaliteyi korumak için in-line çözünmüş CO₂ ölçümü.
Mobil oksijen ölçümü çözümü
Kolay ve pratik dokunmatik ekranla kullanma
IP67 sınıfı ıslak ortamlara dayanıklıdır
At-line numune alma için temizlenebilir akış sağlayan tasarım
99'a kadar ölçüm noktası için veri depolar
0,1 ppb'den doygunluğa kadar en düşük çözünmüş oksijen seviyesi algılama
En yüksek düzeyde doğruluk ve en az bakım eylemi
Sterilize edilebilir ve yinelenen CIP işlemine dayanıklıdır
Hijyenik uygulamalar için modeller mevcuttur
Akıllı Sensör Yönetimi (ISM) ile öngörüye dayalı teşhisler
Fermantasyon işlemini yönetmek için gerçek zamanlı CO₂ izleme
Numune alma zorluklarını ve maliyetlerini ortadan kaldırın
Düzenleyici kurum gereksinimlerini desteklemek için tam veri izlenebilirliği
Dâhilî SIP, CIP ve otoklav sayacı
FDA'ya uygun malzemelerden üretilmiştir
Çözünmüş Ozon Sensörü | pureO3
Single Use pH Sensors
Akıllı Sensör Yönetimi (ISM) Aksesuarları

Çözünmüş Ozon Sensörü | pureO3

Single-use Dissolved Oxygen Sensors

Akıllı Sensör Yönetimi (ISM) Aksesuarları

Çözünmüş ozon sensörü, saf su uygulamalarında ozonun sürekli izlenmesi için tasarlanmış analitik bir enstrümandır. pureO3 çözünmüş ozon sensöründe sunulan Akıllı Sensör Yönetimi (ISM) teknolojisi, sen...
Single-use oxygen sensors utilize optical spot technology for measuring dissolved oxygen in bioprocessing applications that use single-use bags. METTLER TOLEDO single-use DO sensors are designed to be...
Yazılım veya aktarım çözümü gibi ISM aksesuarları, ISM teknolojisinin bütün avantajlarından yararlanabilmenizi sağlar.
Hızlı ozon yanıtı, arıtma proseslerini izler
Geçirmeli membran ile basit bakım
Sıfır ppb'ye kadar doğru ozon ölçümü
Maksimum çalışma süresi için öngörüye dayalı bakım
Tak ve Ölç teknolojisi ile hızlı başlatma
Designed for 1" Eldon James port disc
Suitable for use in a wide range of applications
Long-term measurement stability
Ideal for welding to bag stock
Sensörlerinizi proses dışında kalibre edin
Sensör geçmişi, tanılama ve envanteri izleyin
Sensör simülatörleri ile kolay sistem doğrulaması
Sensörleri bilgisayara veya mobil cihaza bağlayın
Taşınabilir Çözünmüş Oksijen Ölçer

At-line ppb düzeyindeki numune alma için veya geçici bir on-line çözüm olarak taşınabilir çözünmüş oksijen ölçer Stabil, doğru sonuçlar için optik çözünmüş oksijen ölçümünden yararlanır.

Çözünmüş Oksijen Sensörleri

Kimya, farmasötik, enerji, gıda ve içecek endüstrileri ile mikroelektronik, saf ve atık su uygulamaları için yüksek performanslı optik ve polarografik çözünmüş oksijen sensörleri.

Çözünmüş CO2 Sensörleri

Üretimi optimum düzeye getirmek ve biyoteknoloji, farmasötik ve içecek üretiminde kaliteyi korumak için in-line çözünmüş CO₂ ölçümü.

Çözünmüş Ozon Sensörü | pureO3

Çözünmüş ozon sensörü, saf su uygulamalarında ozonun sürekli izlenmesi için tasarlanmış analitik bir enstrümandır. pureO3 çözünmüş ozon sensöründe sunulan Akıllı Sensör Yönetimi (ISM) teknolojisi, sen...

Single Use pH Sensors

Single-use oxygen sensors utilize optical spot technology for measuring dissolved oxygen in bioprocessing applications that use single-use bags. METTLER TOLEDO single-use DO sensors are designed to be...

Akıllı Sensör Yönetimi (ISM) Aksesuarları

Yazılım veya aktarım çözümü gibi ISM aksesuarları, ISM teknolojisinin bütün avantajlarından yararlanabilmenizi sağlar.

Yayınlar

Oksijen Teorisi Kılavuzu
Doğru Çözünmüş Oksijen Ölçüm Kılavuzu
Proses Analitiği Ürün Kataloğu

Servis Hizmetlerimiz

Hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi edinin

+90 216 400 20 00
Servisi Ara
Maksimum Çalışma Süresi
Destek & Tamir
Standartlara Uyum
Kalibrasyon & Kalite
Uzmanlık
Eğitim & Danışmanlık

Videolar

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.