METTLER TOLEDO Kütle Komparatörleri ve Metrolojisi

Kütle Komparatörleri

0,1 µg'den 6.000 Kg'a Kadar Kütle Kalibrasyonu

Kütle komparatörü, yüksek çözünürlük ve olağanüstü tekrarlanabilirlik sunan ve kütledeki en küçük farklılıkları belirlemek için kullanılan bir terazidir. Kütle komparatörleri, kütle metrolojisinde kütleleri ve ağırlıkları kalibre etmek ve doğrulamak için mükemmeldir. Kütle komparatörleri, ileri doğruluk seviyesinde sonuçlar gerektiren herhangi bir tartım uygulaması için de idealdir.

Teklif Çağrısı
+90 216 400 20 00
Servisi Ara

Kütle ve ağırlık arasındaki fark nedir?

Kütle, bir cismin değişmeyen madde miktarının fiziksel bir ölçüsüdür. Bir cismin kütlesi, evrenin neresinde ölçülürse ölçülsün aynıdır. Ağırlık, bir nesnenin "ne kadar ağır" olduğunun bir ölçüsü olup maruz kaldığı yer çekimi kuvvetine göre değişebilir. Yer çekimi kuvveti, dünyanın farklı noktalarında ve aynı yerdeki irtifaya göre değişiklik gösterdiğinden; teraziler ve kantarlar, kullanıldıkları yerde ayarlanmalıdır. Ağırlık = Kütle x Yer Çekimi Kuvveti. Örnek vermek gerekirse ayda tartılan bir cismin ağırlığı dünyadaki ağırlığının yalnızca altıda biridir. Ancak cismin kütlesi sabittir.

Kütle komparatörü nedir?

Kütle komparatörü veya kütle komparatör terazisi, kütledeki en küçük farkın bile doğru bir şekilde belirlenmesini sağlayan, yüksek çözünürlüklü ve olağanüstü tekrarlanabilirliğe sahip gravimetrik bir ölçüm cihazıdır. Tartım aralığı küçük kütle komparatörleri, tanımlanmış bir ağırlık değerleri "aralığında" yüksek çözünürlüklü tartım sağlar ve yalnızca bu aralık içindeki kütlelerin kütle kalibrasyonu ve kütle tayini için kullanılır. Bununla birlikte, tartım aralığı geniş kütle komparatörleri, çok yönlü olup sadece ağırlık tayini için değil, aynı zamanda özellikle küçük numunelerin ve büyük dara yüklerinin olduğu veya büyük ve küçük numunelerin bir tartım prosesinde birleştirilmesinin gerektiği genel tartım uygulamaları için de kullanılabilir. METTLER TOLEDO temsilciniz, uygulamanızın gereksinimlerine en uygun kütle komparatörünü belirlemeniz için ücretsiz bir GWP® Recommendation ile size öneri sunabilir.

Tartım ve kütle karşılaştırma arasındaki fark nedir?

Normal bir tartım prosesinde terazi kalibre edilir ve teraziye konulan herhangi bir cismin ağırlığı, sıfır gramdan itibaren ölçülür. Bu prosese "mutlak tartım" denir. Ağırlık kalibrasyonu için kullanılan kütle karşılaştırma, referans noktasının kalibre edilen terazi olmayıp test ağırlığının karşılaştırmasının yapılacağı referans ağırlığı olduğu özel bir fark tartımı türüdür. Bu nedenle bu tür bir terazi, kütle komparatörü olarak tanımlanır. Bir test ağırlığını kalibre ederken karşılaştırılması yapılacak olan referans ağırlığı, test ağırlığından en az bir doğruluk sınıfı daha yüksek olmalıdır. Ancak referans ağırlığı, daha yüksek doğruluk sınıfındaki başka bir ağırlığa göre de kalibre edilmelidir. Bu karşılaştırma zinciri, Planck sabitine dayalı olan kilogramın tanımına göre metrolojik izlenebilirlik sağlar.

Kütle komparatörünü ne için kullanabilirim?

Kütle komparatörleri, öncelikli olarak kütle kalibrasyonu uygulamalarında kullanılır. Daha düşük ağırlık sınıfları için, özellikle M1 ile M3 arasındaki ve F1 ve F2 sınıfları için, manuel kütle komparatörleri, yeterli doğruluk seviyesinde sonuçlar sağlar. E1 veya E2 sınıfı ağırlıklar için, ölçüm belirsizliği önemli ölçüde düşük olduğundan robotik veya otomatik kütle komparatörleri önerilir. Bu, asıl olarak operatör müdahalesinin olmayışından kaynaklanmaktadır. Daima en düşük seviyede belirsizlikle ölçüm yapmaya çalışan Ulusal Metroloji Enstitülerinde (NMI), ölçümlerin sabit koşullar altında yapılmasını sağlayan vakumlu veya sabit basınçlı kütle komparatörleri kullanılmaktadır. Coğrafi irtifa, havanın kaldırma kuvveti ve hava koşulları gibi etkiler ortadan kaldırılabilir. Ulusal Metroloji Enstitüleri ve metroloji araştırma merkezleri, kütle veya kuvvetteki çok küçük değişiklikleri ölçmek üzere yürüttükleri bilimsel araştırmalarda kütle komparatörlerini kullanmaktadır.

Metrolojik uygulamalara ek olarak kütle komparatörleri, normal bir terazi performansıyla müşterinin veya uygulamanın doğruluk gereksinimlerinin karşılanamayacağı herhangi bir sektörde de kullanılabilir. Bu uygulamalarda kütle komparatörleri, daha yüksek performanslı teraziler olarak görülür. Bu terazilerin kullanıldığı bazı karakteristik sektörel uygulamalar şunlardır:

  • Formülasyon: Tolerans aralığı seviyeleri düşük olduğunda ve tartım, standart bir terazinin güvenli tartım aralığını ihlal ettiğinde.
  • Fark Tartımı: Kütledeki farkın çok küçük olduğu durumlarda ve normal bir terazi güvenilir sonuçlar sağlayamadığında (ölçülen kütle farkına kıyasla belirsizlik seviyesi çok yüksek).
  • Gaz Dolumu: Ağır gaz silindirleri nispeten küçük bir gaz kütlesi ile doldurulduğunda.
  • Sürtünme: Yağları test etmek için, motor belirli bir süre çalıştırıldıktan sonra dişlilerde sıyrık kontrolü yapılırken.
  • Kuvvet Ölçümleri: Uygulanan bir kuvvet, tartım hücresi ile dengelendiğinde.

Kütle komparatörü ile terazi arasındaki fark nedir?

Bir kütle komparatörü ve bir terazi aynı tasarıma sahiptir ve aynı prensiplere göre çalışır. Kütle komparatörü ile terazi arasındaki fark, performanstır (özellikle de okunabilirlik ve tekrarlanabilirlikteki performans).

1 kg kapasite için bu tablo, okunabilirlik ve tekrarlanabilirlikteki farklılıkları göstermektedir:

TeraziOkunabilirlikTekrarlanabilirlik
XPR1203S Hassas Teraziler1 mg0,4 mg
XPR2004SC Manuel Kütle Komparatörleri0,1 mg0,25 mg
AX1005 Tartım Aralığı Küçük Kütle Komparatörleri0,01 mg0,02 mg
AX1006 Otomatik Kütle Komparatörleri0,001 mg0,002 mg
M_One Sabit Basınçlı/Vakumlu Kütle Komparatörleri0,0001 mg0,0005 mg

 

Normal laboratuvar terazileri, başlıca performans özelliklerine göre belirtilir: tekrarlanabilirlik (RP), dış merkezlilik (EC), doğrusal olmama (NL) ve hassasiyet (SE). Ancak ağırlık kalibrasyonu fark tartımına göre yapıldığından, kütle komparatörleri, ayrıca fark tartımı tekrarlanabilirliği ABA (RP ABA) ile de belirtilir.

Kütle komparatörümü kalibre etmem gerekir mi?

Düzenlemelere göre, sadece ağırlık kalibrasyonu için kullanılan bir kütle komparatörünün kalibre edilmesine gerek yoktur. Bunun nedeni, test ağırlığının bir referans ağırlığıyla karşılaştırılmasıdır; referans ağırlığı kalibre edilir ve BIPM'ye ve kilogram tanımına göre izlenebilirlik sağlar. Ancak yatırımınızı korumak ve sürekli yüksek ölçüm performansı sağlamak için METTLER TOLEDO, rutin olarak önleyici bakım yapılmasını önerir.

Kütle komparatörlerinin başka uygulamalarda kullanıldığı durumlarda, XPR-C kütle komparatör terazinize diğer analitik veya hassas terazilerde uyguladığınız aynı kalite standartlarını uygulamak çok önemlidir.

1 Kilogramın Yeniden Tanımlanması Hakkında Video

1 Kilogramın Yeniden Tanımlanması Hakkında Video